Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


PRIJSVRAAG RELIGIEUS ERFGOED     <=terug


1) PERSBERICHT VRIENDENSTICHTING


PERSBERICHT  23 november 2008

 

GORZENKERK GENOMINEERD VOOR LANDELIJKE ERFGOEDPRIJS

 

Schiedam – De Heilig Hartkerk in de Gorzen behoort tot de zes genomineerden voor de landelijke VSB-prijsvraag "Erfgoed op eigen benen." Deze prijsvraag, met als hoofdprijs 100.000, is bestemd voor religieuze gebouwen die door een extra of een nieuwe bestemming een duurzame publieke functie kunnen krijgen. Zo kunnen ook in deze tijd de meest bijzondere kerkgebouwen behouden blijven.

De prijsvraag is uitgeschreven in het kader van 2008: Het Jaar van het Religieus Erfgoed. Dit initiatief heeft tal van vooraanstaande Nederlanders in het Comité van Aanbeveling en het bestuur, waaronder Prof. mr. Pieter van Vollenhoven, dr. Bas Plaisier, kardinaal Simonis en de kunsthistoricus Prof. Dr. Henk van Os.

 

De prijsvraag komt voor de Gorzenkerk precies op tijd want in december wordt een maandenlange restauratie van het kerkgebouw, de toren en de pastorie afgesloten. Het oersterke, monumentale gebouw kan er weer een aantal decennia tegenaan en de kerk wil aansluitend door met een volgende grote klus: het maatschappelijk benutten van de grote ruimte onder het kerkgebouw. De Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk heeft daarom een plan ingediend voor de ontwikkeling van het souterrain onder de kerk, ook wel "de grootste kelderruimte van Schiedam" genoemd. Voor deze plannen weet de Vriendenstichting zich van harte gesteund door het kerkbestuur, het bisdom Rotterdam en de gemeente Schiedam.

In vroeger tijden is het souterrain gebruikt als onderdak voor o.a. een dansschool, een crèche, bibliotheek, technische school, poppodium en als ontmoetingsplaats voor de jeugd. In 1980 is de ruimte in verval geraakt en wordt nu nog slechts voor een klein deel benut voor opslag. In een tijd waarin verenigingen en particulieren schreeuwen om ruimte, zou het zonde zijn om het 800 m2 grote souterrain niet te gebruiken.

 

Begin december komt een jury, geleid door mr. Frank Visser, beter bekend als "de Rijdende Rechter", de kerk en de plannen voor het souterrain met eigen ogen bekijken. In de Gorzen worden de vingers gekruist!
2) PERSBERICHT VSB-FONDS EN RELIGIEUS ERFGOED


PERSBERICHT 20 november 2008

 

Genomineerden prijs Erfgoed op eigen Benen bekend

VSBfonds geeft religieuze gebouwen een publieke herbestemming

 

De genomineerden van de eerste editie van Erfgoed op eigen Benen, een prijs van het VSBfonds, zijn bekend: de Ruïnekerk te Bergen (NH), de Kerk van het Heilig Hart van Jezus te Hengelo, de Sint-Jozefkerk te Helmond, de Heilig Hartkerk te Schiedam, de Dominicuskerk in Utrecht en de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in Zuidermeer. De eigenaren van de genomineerde gebouwen hebben plannen aangedragen om religieus erfgoed van een nieuwe bestemming te voorzien. De uiteindelijke winnaars ontvangen een geldbedrag om het idee daadwerkelijk uit te voeren. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de afsluiting van het Jaar van het Religieus Erfgoed, op 18 december a.s. in de Nieuwe Kerk te Middelburg.

 

Met Erfgoed op eigen Benen onderstreept het VSBfonds het belang van het behoud religieuze gebouwen in de omgeving. “Religieuze gebouwen markeren vaak een bijzondere plek in dorp, stad, wijk of land, maar ook in de hoofden en harten van vele mensen. Goed gebruik van zo'n gebouw met een zo breed mogelijk draagvlak is de beste verzekering voor een duurzame toekomst,” aldus Erika Happe van het VSBfonds.

 

Grootse ideeën voor indrukwekkende gebouwen

Maar liefst 30 plannen voor herbestemmingen of nevenfuncties zijn ingediend voor de toekomst van kerken, synagogen en kloosters. De voorgestelde functies voor de genomineerde gebouwen variëren van jongerencentrum tot school en van gemeenschapshuis tot kinderactiviteitencentrum. De jury, bestaande uit voorzitter mr. Frank Visser (‘rijdende rechter’ en lid Taskforce Toekomst Kerkgebouwen), Floris de Gelder (directeur Museum Speelklok tot Pierement), Jaap Hulscher (adjunct-directeur Stadsherstel Amsterdam) en architect Maarten Fritz, heeft de inzendingen beoordeeld op architectonische, organisatorische en financiële haalbaarheid. Na een tour van de jury langs de genomineerde gebouwen, worden de drie beste ideeën tijdens de slotmanifestatie van het Jaar van het Religieus Erfgoed aan het grote publiek gepresenteerd. De uiteindelijke winnaars ontvangen een geldbedrag (100.000, 50.000, 30.000) bestemd voor planontwikkeling.

 

Uitreiking prijs Erfgoed op eigen Benen (Slotmanifestatie Jaar van het Religieus Erfgoed)

Datum: 18 december 2008

Tijdstip: Aanvang 15.00 uur, 16.15 uur bekendmaking winnaar

Locatie: Nieuwe Kerk, Abdijcomplex te Middelburg

 

 

 

Over het VSBfonds

VSBfonds is een vermogensfonds en actief op een breed maatschappelijk terrein; mens & maatschappij; natuur & milieu, kunst & cultuur, en sport. Jaarlijks doneert het fonds vele miljoenen euro’s aan projecten die een (duurzame) impuls geven aan de sociale kwaliteit van Nederland. De Prijsvraag Erfgoed op eigen Benen is een initiatief van het VSBfonds. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht. www.vsbfonds.nl

 

Over 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed

2008 Jaar van het Religieus Erfgoed heeft als doel de belangstelling voor en de kennis van het religieus erfgoed in Nederland te vergroten en een duurzame toekomst ervan te bevorderen.

Aanleiding vormt het feit dat Nederlands ongekend rijke religieus erfgoed (dat varieert van kerken, synagogen, kloosters en kapellen tot abdijen, moskeeën en begraafplaatsen) door ontkerkelijking onder zware druk staat. www.2008re.nl

 

<=terug