Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


SPEURTOCHTEN DOOR DE KERK     <=terug


De zogenaamde 'speurtocht door de kerk' is een activiteit die in 2004 in het leven is geroepen om scholieren kennis te laten opdoen over het katholieke geloof en om kinderen een religieuze beleving mee te geven. Waar vroeger de kinderen het geloof meekregen van hun ouders en van leerkrachten, is dit in de huidige tijd geen vanzelfsprekendheid meer. De speurtochten kunnen helpen in de overdracht van het geloof naar de jongere generaties.

De aanleiding was dat de leerlingen van RK-basisscholen weliswaar regelmatig onze kerk bezochten in het kader van de schoolvieringen, maar dat de kinderen na afloop met vragen bleven zitten, waar de leerkrachten ook niet altijd een antwoord op hadden. In samenspraak tussen vrijwilligers van de kerk en enkele leerkrachten is besloten een 'speurtocht door de kerk' te ontwikkelen. Drijvende krachten achter deze speurtochten zijn Mary de Kok, Jolanda Konings en Claudia de Leede.

        

Verschillende versies speurtochten
Momenteel zijn er vier versies van de speurtochten: centraal staan de speurtochten voor de groepen 3 en 7 (tevens aansluitend bij de voorbereiding voor de 1e Communie, resp. het H.Vormsel). Een derde soort speurtocht is bedoeld voor de kersttijd en kan voorafgaand aan de kerstviering van de basisschool worden gegeven.
Voor Open Monumentendag is een speciale speurtocht gemaakt voor leerlingen, ongeacht de denominatie van de scholen waar zij op zitten.De opzet van een speurtocht
Een speurtocht bevat onderdelen waar kinderen algemene kennis opdoen: waarvoor dient een kerkorgel en hoe werkt het? en: hoe is de kerk gebouwd en welke architectonische elementen bezit deze kerk? Wat is en waarvoor dient een glas-in-lood raam? (Hierbij wordt door de kinderen een pseudo glas-in-loodraam ingekleurd of ingetekend). Er zijn onderdelen waarop kinderen enige geloofskennis wordt bijgebracht. Bijvoorbeeld over liturgische kleuren, over wierook en olieën, de tekens op de kruisjes in de levensboom die voor sacramenten staan. Kinderen worden op andere speurtochtonderdelen in aanraking worden gebracht met een religieuze ervaring (een wens/intentie opschrijven en daar een kaarsje voor opsteken). Tenslotte zijn er onderdelen met meerdere functies: de cultuur-historische plaats van de Schiedamse stadsheilige Liduina en de religieuze betekenis van Liduina. 
De hogere groepen zien/horen in de toren het uurwerk en de luidklokken, en krijgen uitleg over de schuilplaats van 40 onderduikers die in november 1944 wisten te ontkomen aan de verplichte tewerkstelling in Duitsland.Een speurtocht is bedoeld voor één klas, waarvan de leerlingen worden opgesplitst in groepjes van 3 tot 5 personen, met elk een begeleider. De school zorgt voor een aantal begeleiders - meestal ouders - en de parochie zorgt voor een aantal begeleiders. De groepjes werken in 1 tot 1 uur ongeveer 5 tot 8 posten af, waar ze opdrachten uitvoeren. Elke opdracht wordt voorafgegaan door een korte mondelinge of schriftelijke inleiding. Elke leerling ontvangt een boekje of blad waarin de posten zijn toegelicht en waarin ze de antwoorden kunnen schrijven. Deze boekjes mogen de leerlingen na afloop meenemen. Op enkele posten staat een vrijwilliger van de kerk die iets demonstreert (bijv. wierook of het orgel).

Beleving van de speurtochten en recensies
Natuurlijk kan kinderen in ruim een uur niet alle facetten van het katholieke geloof worden bijgebracht. Voor velen is het een eerste kennismaking. De ervaring tot nog toe is dat de speurtocht bij kinderen wel wat losmaakt. Zeker als er in klasverband over wordt nagepraat, of als nog eens aandacht wordt gegeven aan één of meer van de opdrachten. De geluiden zijn dan ook zeer positief. Niet alleen bij de leerlingen, de leerkrachten en de begeleidende ouders, maar ook bij de vrijwilligers van onze parochie. En de RK-scholen kunnen middels de speurtochten mede vorm geven aan hun katholieke identiteit.

Een recente reactie van twee kinderen:
Kerkspeurtocht
Onze groep 4b is naar de kerk geweest.
En we hebben daar een speurtocht gedaan.
En deze spelletjes hebben we bijvoorbeeld gedaan: glas in lood getekend en wierook geroken en het orgel bekeken en we mochten ook op een orgelpijp blazen. Het was heel leuk.
Groetjes, Julie en Lois
(uit de Nieuwsbrief van de St.Jozefschool van 25-9-2006)

In 2005 heeft deze activiteit de landelijke pers gehaald (een artikel in het Katholiek Nieuwsblad, jaargang 22, nr.40, dd. 1-7-2005). Een uitgebreide versie van dit artikel kunt u vinden door te klikken op: artikel speurtocht

De eerstvolgende speurtochten in onze kerk kunt u vinden door te klikken op: agenda schoolbezoeken

<=terug