Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting

 
Katholiek geloven.... wat en hoe?
     <=terug

Vraagt u zich wel eens af hoe de sacramenten zijn ontstaan, hoe oud de bijbelverhalen zijn, wat ons gebed betekent? Vanaf oktober 2006 organiseren de katholieke parochies in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis over deze en andere vragen een serie avonden. Het is een soort basis-'cursus' in het katholicisme.

De serie Katholiek geloven.... wat en hoe? probeert in vogelvlucht de belangrijkste aspecten van ons rijke geloof te vertellen, zodat meer inzicht en meer geloofsverdieping ontstaan.

De cursus bestaat uit twaalf bijeenkomsten. Het is de bedoeling dat de deelnemers alle bijeenkomsten volgen (tenzij men door overmacht is verhinderd te komen). Men hoeft niet per sé katholiek te zijn. Iedereen die interesse heeft iswelkom. De initiatiefnemers hebben mensen voor ogen die katholiek willen worden, katholieken die 'opgefrist' willen worden, ouders van dopelingen en eerste communicanten en 'zoekende zielen'. In onze tijd zijn immers veel mensen op zoek naar spiritualiteit.

Hoe verlopen de bijeenkomsten?

Verschillende wezenlijke thema's zullen tijdens de twaalf avonden de revue passeren, zoals: godsbeelden, de bijbel, bidden en vieren, de geschiedenis en de opbouw van de kerk, het kerkelijk jaar, de sacramenten, de heiligen.

De bijeenkomsten duren twee uur. Voor de pauze is er een soort lezing. Pastores uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zullen deze inleiding verzorgen. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Soms wordt er in groepjes gewerkt, soms worden eigen ervaringen uitgewisseld. Dit hangt van het thema af. Een avond over de geschiedenis van de kerk leent zich voor informatie, bij de avond over Godsbeelden komt de eigen ervaring meer aan bod.

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt de kerk waar men samenkomt uitgebreid bekeken. Daarna komt een aantal thema's uit de cursus kort naar voren.

Waar en wanneer worden de avonden gehouden?

De avonden worden gehouden in de H.Lucaskerk, Hoogstraat 26a te Vlaardingen. Aanvang 20.00 uur. Afsluiting 22.00 uur.

De data zijn: de woensdagavonden
4 oktober, 18 oktober, 15 no­vember, 29 november, 13 december in 2006 en 10 januari, 24 januari, 7 februari, 21 februari, 7 maart, 21 maart en 4 april in 2007.

De inleiders zijn de pastores Kees Koeleman, Lidwien Meijer, Dick van Klaveren, Leo de Jong OP, Koos de Rooij SCJ, Jan Jetse Bol MSC en bisschop Ad van Luyn SDB.
Allen zullen zij één of twee avonden verzorgen. 

Aanmelding

De kosten voor deze cursus bedragen 15 euro. Er zijn maximaal 40 plaatsen beschikbaar.
STAND 19 SEPTEMBER: NOG 10 PLAATSEN BESCHIKBAAR

U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met Lidwien Meijer (010-4266032), of door een e-mail te sturen naar: h.hartkerk@wanadoo.nl

<=terug