Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


OPROEP COMMUNICANTJES 2007     <=terug

Communiefeest 2007
Op 7 januari 2007 start de voorbereiding van de communicantjes voor hun Eerste Communiefeest.
Op 15 april, een week na Pasen gaan we de viering houden.

Alle data op een rijtje (plaats is pastorie of kerk)
- maandag 27 november, 20.00 uur:
   informatieavond voor ouders;
- z
ondag 7 januari, 9.30-11.00 uur:
   eerste bijeenkomst in de bovenzaal van de pastorie;
- dinsdag 16 januari, 20.00 uur:
   alle ouders zijn uitgenodigd op de contactgroep geloofopvoeding;
- woensdag 17 januari, 18.30-20.00 uur:
   tweede bijeenkomst in de bovenzaal;
- zondag 28 januari, 9.45-10.45 uur:
   voorstellen communicantjes tijdens de viering;
- woensdag 7 februari, 18.30-20.00 uur:
   derde bijeenkomst in de bovenzaal;
- woensdag 28 februari, 18.00-20.00 uur:
   vierde bijeenkomst (samen eten) in de pastorie;
- zondag 11 maart, 9.30-11.00:
   vijfde bijeenkomst;
- woensdag 21 maart, 18.30-20.00 uur:
   zesde bijeenkomst in de bovenzaal;
- zondag 1 april, 9.45-10.45 uur:
   palmpasenoptocht in de kerk (communicantjes en andere kinderen);
- woensdag 11 april, 18.30-20.00 uur:
   generale repetitie in de kerk;
- zondag 15 april, 9.20-10.45 uur:
   Eerste Communieviering om 9.45 uur
   (kinderen 9.20 uur aanwezig voor corsages, foto's e.d.)
- zondag 3 juni, 9.45-10.45 uur:
   dankviering in de kerk.
 

Gezamenlijke maaltijd van de communicantjes 2005 (pastorie Heilig Hartkerk)

Begin oktober is de interparochiële Eerste Communiewerkgroep voor de eerste keer bij elkaar geweest. We hebben nog eens nagepraat over de geslaagde voorbereiding vorig jaar, met die hele grote groep kinderen en het leuke, creatieve project 'Door de Poort'.
We gaan verder met 'Door de Poort' en hebben besloten de voorbereiding en de viering weer in de H. Hartkerk te houden.
 
Kinderen uit de groepen 3 en 4 van de basisschool en gedoopt, zijn welkom om mee te doen met het project en aansluitend hun Eerste Communie te doen op 15 april.
Natuurlijk kunnen ook communicantjes aanschuiven die niet in één van deze parochies zijn ingeschreven.
De kinderen worden voorbereid op vijf woensdagavonden en ook vier keer tijdens de zondagsvieringen in de H. Hartkerk. Twee van die vier keer zullen ze deelnemen aan de viering (eind januari en op Palmzondag).

De voorbereiding is op 27 november gestart met de gehouden ouderavond. 
Het project is uitgelegd. Zo moeten de ouders thuis ook wat doen met de kinderen. 
Aanmelding van uw kind:
Via Lidwien Meijer, tel. 010-4266032.
Aanmelden kan ook per e-mail: h.hartkerk@wanadoo.nl.
Informatie is verder te verkrijgen bij Janet Bisschop (tel. 010-4736056).


Groepsfoto van de 21 communicantjes 2005 (altaar Heilig Hartkerk, 2005)

De Eerste Communiewerkgroep bestaat dit jaar uit :
Lidwien Meijer, pastoraal werkende parochies Heilig Hart en St. Jan de Doper/OLV Visitatie,
Janet Bisschop-van Zwieten (H. Hartparochie),
Peter Durenkamp (St. Jan de Doper/OLV Visitatieparochie),
Jaqueline Zoetmulder (St. Jan de Doper/OLV Visitatieparochie).

<=terug