Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK APRIL 2007     <=terug

parochiecontact De Gorzenklok
1 april 2007, 19e jaargang nr.4

    1 - Omslag
    2 - Met brandend Hart
    3 - Mensen in nood
    4 - Misintenties: april
    5 - Door U voor U: Paaskaars
    6 - Zonnebloem
    7 - Communiefeest
    8 - Rommelmarkt
    9 - Kerkbestuur: vacature
  10 - Agenda: april
  11 - Paaswens
  12 - H.Hartkerk for ever!
  13 - Nieuws: Oeral Kozakkenkoor
  14 - 12+-Club/Praatpaal
  15 - Vastenaktie
  16 - Visiteclub
  17 - Familieberichten
  18 - Spreuk van de maand
  19 - Humor
  20 - Achterflap
GK2007-nr4-01     [naar boven]


 

         6 april 2007

      Goede Vrijdag[naar boven]
GK2007-nr4-02     [naar boven]Dit jaar begint de aprilmaand met het hoogtepunt van het kerkelijk jaar: de Goede Week.
We herdenken het lijden, de dood en de Verrijzenis van Onze Heer Jezus Christus. De lijdensweek wordt ingezet met Palmzondag. De intocht in Jeruzalem van Jezus, gezeten op een ezelin, toegejuicht door een menigte: "Hosanna, Zoon van David". De triomftocht die binnen een week zou omslaan in de kruisweg na de hoon van dezelfde menigte op Goede Vrijdag : "Kruisig Hem, kruisig Hem!".
We vieren Witte Donderdag, de instelling van de Eucharistie en het priesterschap. Met het prachtige Evangelie van de voetwassing: "Doe wat ik u heb voorgedaan". Jezus is niet gekomen om te heersen, maar om te dienen.
Daarna volgt Goede Vrijdag, de dag van de kruisweg en de geheel eigen liturgie: het lijdensverhaal en de kruishulde. Want in geloof mogen we weten: het eindigt niet met de dood. Het kruis is van martelwerktuig geworden tot symbool van de overwinning. Vandaar die kruishulde: "Zie het kostbaar kruis, waaraan de Verlosser heeft gehangen."
Op paaszaterdag houden we de Paaswake: de zegening van de paaskaars, de wijding van het doopwater, onze hernieuwing van de doopbelofte, uitmondend in het Alleluia en het Paasevangelie.
Op Paaszondag is de liturgie een en al Alleluia. We zien in de evangelielezing hoe broos het geloof in de verrijzenis aanvankelijk nog is. Maar dat groeit uit tot een onwankelbaar geloof met een grote aantrekkingskracht in de weken tot Pinksteren.

Ook in onze parochie vieren we deze geheimen, de Paaswake samen met onze gasten van de Engelstalige parochie. Iedereen is van harte uitgenodigd. Want we weten het: we herdenken deze heilsgeheimen niet als een gebeuren in ver vervlogen tijden, maar ze zijn voor ons van grote betekenis. Wat Paulus schrijft is vandaag even waar als in zijn tijd: als Christus niet verrezen was, dan was ons geloof zonder zin. In Jezus is het kwaad overwonnen. In Hem blijkt het leven sterker dan de dood. Daaraan ontlenen wij de hoop dat het met onze wereld en met ons zelf uiteindelijk goed zal komen. Dat, hoeveel geweld, armoede en uitbuiting er ook is, dat toch eens de goede krachten zullen overwinnen. Dat geloof zou buiten de werkelijkheid staan, als we tot vandaag die kracht van het Evangelie niet werkzaam zouden zien. Op soms heel verrassende manieren en op plaatsen waar we het niet zouden verwachten, zien we mensen opkomen voor mensenrechten, zien we mensen die zich inzetten tot verbetering van hun leefomgeving. Vaak ontlenen ze hun motivatie daartoe aan het evangelie.  En het is en blijft onze roeping onze bijdrage te leveren aan de verspreiding en beleving van het evangelie. Precies om daartoe de kracht op te doen, is het van belang dat we contact houden met de bron van ons geloof. En hoe kan dat beter dan door met elkaar ook dit jaar weer de Goede Week en Pasen te vieren. Voor u en al de uwen  in deze geest:
een Zalig Pasen!

p. J.F. de Rooij scj,  adm. par

[naar boven]
GK2007-nr4-03     [naar boven]De jaarlijkse kledinginzameling voor Mensen in Nood in Rotterdam en omstreken zal dit jaar plaatshebben op zaterdag 21 april 2007. Dat wordt niet zomaar een inzameling! Dankzij uw medewerking wordt dit de veertigste inzamelingsactie!

De rode bewaarzakken, die gratis worden verstrekt, zullen zoals gebruikelijk achter in de kerk voor u klaar liggen.
Wél is er iets veranderd. 'De Kledinginzameling voor Mensen in Nood' heeft een andere naam gekregen, n.l. 'Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood'. Dit jaar zal de regionale voorjaarsactie voor het eerst plaatshebben onder deze nieuwe naam. Het doel blijft precies hetzelfde n.l. ondersteuning van de noodhulpprojecten van Mensen in Nood/ Cordaid.

De opbrengst van deze veertigste inzamelingsactie komt ten goede aan een voedselzekerheidsprogram-ma in Oost-Congo. In samenwerking met 'Mensen in Nood' en haar lokale partnerorganisatie bieden we de mensen, die door oorlog een nieuw bestaan moeten opbouwen, voorzieningen om zelf hun voedsel te genereren. Dit kan door banen te scheppen zodat er voedsel gekocht kan worden of door ze middelen te geven zelf voedsel te verbouwen. Het doel is o.a. het percentage ondervoede kinderen terug te brengen van 15 naar 5% .

Helpt u hieraan mee? Breng dan de door u gevulde zakken met nog goede, draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel op

zaterdag 21 april a.s. - tussen 9.00 en 13.00 uur bij de Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat 68a

Voor meer informatie over Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood kunt u bellen naar: 073-6871060, of kijken op: www.samskledingactie.nl 

[naar boven]
GK2007-nr4-04     [naar boven]Zondag 1 april
Kees Bel, Antonius Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, Johanna Hersbach, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Piet van Potten, overleden ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.
 
Zaterdagavond Paaswake en zondag 8 april
Kees Bel, Antonius Maria Beukers, Antonius Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Overleden ouders Engering–Hersbach, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, overleden ouders Hersbach–Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, overleden ouders Koreman–Brandstëdt, Petrus Jacobus Josephus van Mil, Willem van der Pas, Overleden ouders Van der Plas–Lips, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, overleden ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde, uit dankbaarheid voor het slagen van een zware operatie.

Zondag 15 april
Kees Bel, Antonius Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cisca van der Ende, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, overleden familie Over de Vest–Franken, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Piet Schellekens, overleden ouders Steens–Van der Knaap, Piet Wijnen, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 22 april
Kees Bel, Antonius Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, Gerarda Hersbach, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, overleden ouders Koreman – Brandstëdt, Willem van der Pas, Piet van Potten, overleden ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van ’t Zelfde.

Zondag 29 april
Kees Bel, Cornelis Johannes Boekweit, Antonius Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, Jan, Henk en Cor Daalmeijer, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, overleden ouders Steens–Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.

[naar boven]
GK2007-nr4-05     [naar boven]De paaskaars van 2007
Ieder jaar wordt een nieuwe paaskaars gekozen. De kaars wordt gewijd in de viering van de Paaswake. Er zijn altijd passende symbolen op te zien.
Op onze nieuwe paaskaars zien we een hert en een regenboog. Dat zijn twee sterke symbolen, die teruggaan op ver-halen uit het Oude Testament.

 Bij de regenboog denken we aan Noach (Noé stond in de katholieke bijbel vroeger). Na alle avonturen in die ark, kwam Noach in een rustiger vaarwater. God beloofde dat zo'n grote vloed nooit meer zou voorkomen, en als teken van het nieuwe verbond tussen God en de mensen werd voor het eerst een regenboog gespannen tussen hemel en aarde.
Ik heb zelf een prachtige herinnering aan een regenboog. Tijdens de Paasdagen van 1985 kwam ik voor het eerst in de DDR, Oost-Duitsland, toen nog een communistische dictatuur. Vanuit de kerken in Deventer hadden we contacten gelegd met de kerken in Halberstadt, een oude stad, aan de rand van de Harz.
Het was een indrukwekkend bezoek. We logeerden bij de mensen thuis, bezochten de paasdiensten (katholiek en protestants), ik herinner me de Paaswake met een vuur buiten. Daar stonden we allemaal in de kou omheen en nadat het vuur was gewijd, stroomde de kerk pas vol, met mensen en met het licht van kleine kaarsjes.
Het leven was moeilijk in die DDR. Overal loerde de Stasi-ambtenaren. Maar vanuit de kerken durfden de mensen hun mening te uiten, er was een grote saamhorigheid en veel onderlinge steun.
Toen we na afloop van deze indrukwekkende reis met de auto weer terugreden naar Nederland, zei een van mijn medepassagiers: "Kijk eens om", en daar in het oosten stond de mooiste regenboog die ik ooit gezien had. Heel duidelijk en volmaakt zichtbaar. Het was een teken van hoop, dat het goed zou komen, tussen oost en west, tussen God en de mensen.

Het andere symbool op onze nieuwe paaskaars is het hert. In psalm 42 kunnen we lezen: Zoals een hert reikhalst naar levend water, zo dorst mijn ziel naar U, o God.
Mensen - ook in deze tijd - zijn op zoek naar levend water, naar de bron, naar dat wat uitstijgt boven de dagelijkse plichten en materiële genoegens. In de hele mensengeschiedenis zien we dat terug. Mensen willen geïnspireerd worden, aangeraakt. Ze hebben dorst, net als het hert. De kerken in ons rijke westen merken de laatste jaren dat het niet meevalt om aansluiting te vinden bij die dorst, bij het verlangen van mensen naar dat levend water. Vaak lijkt het of we in de kerk een vreemde taal spreken en zingen.
Het is voor onze parochie ook steeds opnieuw een uitdaging om woorden en gebaren te vinden, die eigentijds zijn én tegelijkertijd iets van de eeuwigheid doen ervaren.
Het is mijn wens dat we als parochie de verbinding behouden en laten groeien met onze God (wat de regenboog laat zien), en ook met de dorstige herten van onze stad. Dat wens ik in elk geval voor het komende jaar, als de paaskaars op ons altaar staat, van Pasen tot Pasen.

Een Zalig Paasfeest!
Lidwien Meijer

[naar boven]
GK2007-nr4-06     [naar boven]Vijfentwintig jaar!

De Zonnebloem afdeling Zuid viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. Vijfentwintig jaar waarin de afdeling zich duidelijk heeft geprofileerd binnen de Gorzen met bezoek aan huis en tal van andere activiteiten. Uw steun in al die jaren heeft dit mogelijk gemaakt.
De Zonnebloem heeft dus wat te vieren! Een dezer dagen ontvangt een aantal gasten een uitnodiging om de receptie bij te wonen. Met het oog op de geringe capaciteit van de locatie waar wij het heugelijke feit gaan vieren, zijn wij genoodzaakt het aantal gasten beperkt te houden. Wij vragen u hiervoor uw begrip.
Wie weet… tot ziens!

[naar boven]
GK2007-nr4-07     [naar boven]Ze zijn er klaar voor! Na een periode van voor-bereiding gaan veertien meisjes en jongens op zondag 15 april a.s. hun Eerste Communie doen.
Tijdens de Eucharistieviering op 28 januari hebben zij zich al aan de geloofsgemeenschap voorgesteld. Het is een goede gewoonte om dat ook via De Gorzenklok te doen. Hier zijn hun namen:

Dylan Bonnes
Todd Bryant
Sophia van der Ende
Marieke Franken
Pierre Gandolfo
Carly van de Hulst
Steven Koerts
Kyran Malone
Rory Malone
Carlos Del Rio Campanillas
Jessica Ramakers
Destiny Ramesae-Romann
Lizzy Staal
Jackie Sunderman

Wij wensen alle communicantjes en hun familie een prachtige dag toe!

[naar boven]
GK2007-nr4-08     [naar boven]Rommelmarkt
Zoals in de vorige Gorzenklok al is aangekondigd, zal er op zaterdag 21 april weer een rommelmarkt plaatsvinden. De aanvangstijd is als gebruikelijk, 10.00 uur. En om 16.00 uur sluiten we de tent. De opbrengst komt ten goede aan de parochie.
Na de rommelmarkt van eind vorig jaar is er stevig geschrapt in de spullen die na afloop weer zouden worden opgeslagen, wachtend op de eerstvolgende rommelmarkt. Mede door die grote opruimactie is de noodzaak om overtollige rommel te ruimen nu niet meer aanwezig. Sterker nog: wij zijn geïnteresseerd in 'verse rommel'!!!
Via deze weg doen wij dan ook een oproep: wilt u van spulletjes af, die voor een ander heel interessant kunnen zijn? Wij vragen u deze ter beschikking te stellen aan de rommelmarkt! Met name zijn wij geïnteresseerd in glas-, aardewerk en elektra. Maar natuurlijk zijn ook andere spullen, zoals boeken, platen, CD's, kleding, puzzels, knuffels, etc. welkom.
Aan te bieden waren kunt u – het liefst in de twee weken vóór de rommelmarkt – aanleveren bij de pastorie.
Contactpersonen voor de rommelmarkt zijn:
Margo Heinsbroek (010-4266126), Hans Ronteltap (010-4264246) en Henry de Wolf (010-4264417).

[naar boven]

GK2007-nr4-09     [naar boven]Vacature in kerkbestuur

Vorige maand heeft Richard Leerentveld bedankt als lid van het kerkbestuur. Hij is onlangs een eigen bedrijf begonnen en zag geen mogelijk meer zijn betaalde werk te combineren met het kerkmeesterschap.
Bij zijn afscheid gaf Richard te kennen in zijn vrije tijd nog wel voorkomende werkzaamheden in onze parochie te willen verrichten. Iets waar wij hem graag aan zullen houden! Richard: bedankt voor je inzet en we komen je in de parochie vast nog wel eens tegen.

Door het vertrek van Richard is een vacature ontstaan in het kerkbestuur. Eén kandidaat (Cokke Lansbergen) heeft zich al aangemeld om het kerkbestuur te komen versterken. Middels dit schrijven geeft het kerkbestuur gelegenheid aan andere parochianen zich kandidaat te stellen. Voor informatie en/of aanmelding kunt u zich vervoegen bij de secretaris van het kerkbestuur, Ted Konings.

Het kerkbestuur

[naar boven]
GK2007-nr4-10     [naar boven]-------------------DE GOEDE WEEK------------------

Zondag 1 april
Palm- of Passiezondag
Om 09.45 uur Eucharistieviering (Gezinsviering) met zang van het Gelegenheidskoor o.l.v. Jolanda Konings. Toetsen: Henry de Wolf. Slagwerk: Jan Bekkers. Voorganger: pastoor W. Froger
Jesaja 50,4-7 / Lucas 22,14-23+56
Tijdens deze viering zullen de kinderen in processie hun palmpaasstokken meedragen.
Waar Jezus reed, spreidden de leerlingen hun kleren op de weg. Waar de weg de Olijfberg afgaat, begonnen al zijn leerlingen vrolijk en uit volle borst God te prijzen om alle machtige daden die zij hadden gezien. Lucas 19, 36-37b

Dinsdag 3 april
Wijkmaaltijd (zie op blz. 11)

Woensdag 4 april
H. Isidorus, patroon van het internet

Donderdag 5 april 
Donderdag in de Goede Week
Om 09.30 uur komt de St. Jozefschool bijeen om zich voor te bereiden op de paastijd. En om 11.00 uur is het de beurt aan de scholieren en leerkrachten van de St. Willibrordusschool. U bent van harte welkom om deze schoolvieringen bij te wonen.

--------------begin van het Paastriduum---------------

Donderdag 5 april 
Witte Donderdag, Avondmis
Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van naastenliefde
Om 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor.
Voorganger: pater A. Heeren S.D.B.
Exodus 12,1-8+11-14 / Johannes 13,1-15

Vrijdag 6 april 
Goede Vrijdag
Herdenking van het lijden en sterven van de Heer
Vasten- en onthoudingsdag
Om 15.00 uur Kruisweg met zang van het H. Hartkoor.
Voorganger: Lidwien Meijer. Voor diegenen die dat wensen, is er gelegenheid door henzelf meegebrachte bloemen bij het kruis te leggen.
Om 19.30 uur zal de Engelstalige gemeenschap bijeenkomen voor het houden van een plechtigheid.

Zaterdag 7 april 
Paaszaterdag / Stille Zaterdag

------------------Begin van de Paastijd-----------------

Zaterdag / Zondag 7 / 8 april
Heilige Paasnacht van zaterdag op zondag
Om 21.30 uur Paaswake (in de Nederlandse en Engelse taal) i.s.m. de Engelstalige gemeenschap.
De zang wordt verzorgd door het H. Hartkoor o.l.v. Madelèn Montanus. Orgel: Truus Roosken.
Voorgangers: pastor J. de Lange en father Ben Engelbertink.
Genesis 1,1-2,2 / Exodus 14,15-15,1

Zondag 8 april
Paaszondag, Hoogfeest
Verrijzenis van de Heer
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor.
Voorganger: pater W. Saris S.D.B.
Handelingen 10,34a+37-43 / Johannes 20,1-9
Toen kwam ook Petrus na hem bij het graf aan en ging meteen naar binnen. Hij zag hoe de linnen doeken daar neerlagen, maar ook hoe de doek die zijn hoofd had bedekt, daar niet zomaar bij de andere doeken lag: hij was opgerold en lag helemaal apart.  Johannes 20,6-7

Maandag 9 april
Paasmaandag: GEEN EUCHARISTIEVIERING

Woensdag 11 april 
H. Stanislaus

Zondag 15 april
Beloken Pasen
Eerste Heilige Communie
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van jongerenkoor 'Zing en Zo', o.l.v. mevr. Staal.
Voorgangers: pater L.R.A de Jong O.P. en Lidwien Meijer.
Handelingen 5,12-16 / Johannes 20,19-31
In de avond van die eerste dag van de week hadden de leerlingen uit vrees voor de Joden de deur op slot gedaan. Ineens stond Jezus  in hun midden en zei: "Vrede!" Na deze groet toonde hij zijn handen en zijn zijde. Johannes 20,19-20a
Meer over deze Viering vindt u op blz. 6
Eén week later dan gebruikelijk wordt u uitgenodigd deel te nemen aan de actie van Amnesty Int.

Maandag 16 april
H. Maria Bernadette Soubirous
Kerkbestuursvergadering: ons bestuur vergadert om 19.30 uur in de pastorie.

Dinsdag 17 april
Bijeenkomst Oudercontactgroep (pastorie, 20.00 uur.)

Zaterdag 21 april
Voorjaarsrommelmarkt
De markt wordt gehouden in de pastorie en in het kerkgebouw en begint om 10.00 uur. Zie ook blz. 6.

Zondag 22 april
Derde zondag van Pasen
Woord- en Communiedienst met zang van het H. Hartkoor
Voorganger: Corry Smits
Handelingen 5,27b-32,40b-41  Johannes 21,1-19
Er zat zoveel vis in het net, dat de leerlingen het niet konden ophalen. Toen zei de leerling van wie Jezus hield tegen Petrus: "Het is de Heer!" Petrus schortte zijn kiel op en sprong in het water.  Johannes 21, 6b-7

Maandag 23 april

St. Joris

Woensdag 25 april 
H. Marcus, evangelist

Vrijdag 27 april
H. Petrus Canisius

Zondag 29 april
Vierde zondag van Pasen
H. Catharina van Siëna,
patrones van Europa
Roepingenzondag
Om 09.45 uur Woord- en Communiedienst met samenzang en orgelspel van Nel de Heer.
Voorganger: Lidwien Meijer
Handelingen 13,14+43-52  / Johannes 10,27-30
"Mijn schapen luisteren naar mijn stem; ik ken ze en ze volgen mij. Ik geef hun eeuwig leven: nooit zullen ze verloren gaan, niemand zal ze aan mijn hand ontrukken." Johannes 10,27-28

Maandag 30 april
H. Pius V
Koninginnedag

[naar boven]
GK2007-nr4-11     [naar boven]Alle medewerkers van De Gorzenklok wensen de lezers een Zalig Pasen.

 
[naar boven]
GK2007-nr4-12     [naar boven]Samen sterk voor de Gorzenkerk

Het was een bijzonder mooie avond, op zondag 11 maart. Op deze avond hebben de jongeren een vastenmaaltijd georganiseerd. Het was een nieuw initiatief in onze parochie. Meer hierover kunt u lezen op blz. 14 van deze Gorzenklok.

Ook nieuw was de wijkmaaltijd, georganiseerd door onze parochie, Stichting Ouderenwerk en het wijkcentrum. Deze keer was het niet voor de Vastenactie, maar als mogelijkheid om als wijkbewoners de onderlinge band te versterken. De belangstelling was groot en onder het genot van een professioneel bereide maaltijd, was de stemming onder de deelnemers opperbest. Op dinsdag 3 april aanstaande zal de volgende wijkmaaltijd in de zaal van de pastorie plaatsvinden. Aanvang: 12.00 uur. Wilt u meedoen? Gelieve u aan te melden bij het wijkcentrum Zuid in de Dwarsstraat.

In deze periode worden de voorbereidingen getroffen voor een Paasmiddag in onze kerk. U kunt zich aanmelden als u een bijdrage zou willen leveren aan deze middag. Misschien een muzikale omlijsting? Of zelfgemaakte spulletjes die ter verkoop kunnen worden aangeboden? Wellicht bakt u heerlijk paasbrood of heeft u andere creatieve talenten? De opbrengst van de verkoop & activiteiten komen ten goede aan onze kerk. U kunt zich melden bij ondergetekende, bij Ted Konings (06-48405775) of per mail: fallingstar@xs4all.nl  
Of de middag doorgang zal vinden, is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Bij het ter perse gaan van dit nummer was dit nog niet bekend.
 
Ook dit jaar zullen de St. Jozefschool en de St. Willibrordusschool hun Paasviering in onze kerk houden en wel op Witte Donderdag om resp. 9.30 en 11.00 uur. Belangstellenden zijn welkom, alhoewel u er rekening mee moet houden dat de kerk tot op de laatste plaats bezet zal zijn. De week voorafgaand aan de paasviering hebben de groepen 3 en 7 van de Willibrordusschool middels een speurtocht wat opgestoken van het katholieke geloof, zodat de kinderen met andere ogen de viering zullen meemaken.

Deze maand wordt er in de pastorie een nieuwe activiteit gestart. Met ingang van woensdag 4 april wordt er in samenwerking met Stichting Ouderenwerk in onze parochie een Visiteclub opgezet. Eens in de veertien dagen kunnen ouderen die voor de gezelligheid graag eens met anderen in contact komen, deelnemen aan de Visiteclub.
Aanvang: 10 uur (tot ongeveer half 2).
Opgeven bij Corry Smits (010-4268711) of Ted Konings (06-48405775).
Zie ook pagina 15 in deze Gorzenklok.

Op dinsdag 17 april a.s. komt de oudercontactgroep weer bijeen. Heeft u schoolgaande kinderen en zou u de kinderen graag iets van geloofsopvoeding meegeven? En u denkt misschien hoe doe ik dat op een vanzelfsprekende en luchtige manier? U bent van harte welkom op deze avond.
Er is ruimte voor contact met collega-ouders, een prachtige kalender voor de kinderen en wat kennisoverdracht voor u als ouder. Aanvang: 20.00uur.

In de Gorzenklok van afgelopen maand is melding gemaakt van de jaarlijkse informatieavond van de Stichting Vrienden en het Kerkbestuur. Deze stond gepland op 18 april a.s. Deze datum gaat echter niet door!! Zodra er meer bekend is over de definitieve datum berichten wij u. Alle donateurs van Stichting zullen ook per brief een uitnodiging ontvangen. Vanzelfsprekend zijn alle parochianen en anderen die bij onze kerk betrokken zijn op deze avond van harte welkom.

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen
tel: 010-4264417 / 06-51704863
e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl

[naar boven]
GK2007-nr4-13     [naar boven]Viering met Oeral Kozakkenkoor
Op zondag 3 juni gaan we iets heel bijzonders beleven. Noteer het vast in uw agenda. Nadere berichten volgen nog in het meinummer van de Gorzenklok.

Om half 11 is er op 3 juni een Eucharistieviering in onze kerk (dus niet om kwart voor 10!). En daar komt het Oeral Kozakkenkoor uit Den Haag de Eucharistieviering opluisteren.
Samen met de parochianen van de St. Jan de Doper-Visitatieparochie én samen met de Engelstalige gemeenschap Jezus, onze verlosser zullen we een Oosters Orthodoxe viering beleven.
De Oeral kozakken (onder leiding van Gregor Bak) zingen schitterend!
In de maand voorafgaand aan de viering zal pater Leo de Jong o.p. een lezing geven over de Oosters Orthodoxe liturgie, in de pastorie, zodat we de aard van de liturgie beter kunnen begrijpen.

Lidwien Meijer

[naar boven]
GK2007-nr4-14     [naar boven]Weet u wat hersendood is? Dat wisten de kinderen van onze 12+-club en van Provider uit Vlaardingen ook niet. Totdat zij aan de workshop orgaandonatie begonnen die op 11 maart in onze pastorie werd gehouden.
Een dankbrief van iemand die een donorhart had ontvangen zette de toon voor de middag. Daarna werd gevraagd een standpunt in te nemen: voor orgaandonatie, of tegen? Of misschien weet je het nog niet. Aan de hand van een video, waarin de donatievraag werd uitgelegd, barstten de zestien aanwezige jongeren los met vragen. Waarom zijn mensen tegen orgaandonatie? Kan de familie nog afscheid nemen? Hoe ziet je lichaam er uit nadat je jouw organen hebt afgestaan? Waar van je lichaam wordt huid gehaald als je dat geeft? Wat is hersendood?
Janet Bisschop had op alle vragen een antwoord. Zij werkt als donatiefunctionaris in het Vlietland Ziekenhuis en was door het Provider-project gevraagd een middag over orgaandonatie te organiseren. Provider wordt gevoerd vanuit Vlaardingen, waar jongeren van katholieke en protestantse kerken twee keer per jaar worden uitgenodigd op een markt om te kiezen uit allerlei – vaak diaconale – activiteiten. Onder de aanwezigen waren dus veel Vlaardingse jongeren in onze Heilig Hartpastorie te gast.
In kleine groepjes werd daarna over stellingen op het  gebied van donatie gediscussieerd. Toen bleek dat veel jongeren al positief denken over het afstaan van organen na hun dood. Maar slechts een enkeling draagt al een codicil op zak.
Na de pauze kwam Anneke Verkaaik vertellen over hoe zij haar broer een nier heeft geschonken. Doneren hoeft dus niet pas na je dood. Het was een levendig verhaal over hoe je er toe komt om een nier af te staan aan je broer en wat je meemaakt als dat besluit uiteindelijk realiteit wordt.
Tot slot schreven de jongeren op wat voor hen orgaandonatie betekent. Van al deze meningen mochten ze een kort gedicht maken. Dat ieder nu, na de middag, een bewuste keuze kan maken voor of tegen het geven van hun organen, moge blijken uit de onderstaande regels. Dus gingen de meeste jongeren huiswaarts met een klein stapeltje registratieformulieren, om thuis in te laten vullen.

Donatie is:
Je medemens liefhebben zonder dat je het weet.
Je geeft je organen weg aan een ander,
die na jou kan leven, verder leven kan.
Zij slaan een nieuwe weg in, in hun leven, hun toekomst krijgt een extra hoofdstuk.
Je laat iets achter op de wereld, om de mensen te herinneren aan het goede in elkaar.
Het is misschien een klein gebaar, maar het kan nog erg lang worden gebruikt.

[naar boven]
GK2007-nr4-15     [naar boven]Wist u dat onze 12-plussers een bedrag van 401,- bij elkaar hebben gebracht voor de Vastenactie van 2007?

Samen met Lucinda, een 'rasechte' Surinaamse, hebben zij voor 42 personen op zondag 4 maart een vastenmaaltijd klaargemaakt. Dat betekende voorbereiden, boodschappen doen, koken, tafels dekken, serveren, afruimen en afwassen. Elke 12-plusser had zo zijn taak gekozen en door spreekstalmeester Wouter werd het geheel aan elkaar gepraat.
Zo werd door Amy, Evelien en Elise een drietal overdenkingen voorgelezen tussen de gerechten door. Voorgerecht was Surinaamse pindasoep, hoofdgerecht rijst met kip/bonenschotel en als toetje en verse vruchtensalade (met of zonder slagroom).

Terwijl de afwasploeg in de keuken al aan de afwas bezig was, werd in de pastoriezaal, aangekleed in Surinaamse kleuren, het volgende gerecht alweer uitgeserveerd.
Alles verliep op rolletjes, zoals gepland. Tijdens de laatste koffieronde was het André, die met de pet langs de gasten mocht, om geld op te halen voor het goede doel.

Samen gingen de heren aan het tellen en al snel kon worden gemeld dat er maar liefst  455,- in de pet zat. Na aftrek van de onkosten ( 54,- aan boodschappen) kon bekend worden gemaakt dat zij met hun vastenmaaltijd maar liefst 401,- bij elkaar hadden gebracht… Zo'n maaltijd is dus zéker voor herhaling vatbaar….!

[naar boven]

GK2007-nr4-16     [naar boven]Visiteclub
Op woensdag 4 april zal de eerste Visiteclub zijn in de Heilig Hartpastorie. Dat wil zeggen: we zijn er klaar voor – nu kijken wie er op visite komt…

Een Visiteclub is een regelmatige ontmoeting van oudere mensen (tenminste 65 jaar). Zij komen bij elkaar voor gezelligheid, ontmoeting, maar ook het scherp houden van geest en lichaam. Koffie is er altijd, een lunchmaaltijd ook (dat houdt het lijf gezond en is wel zo lekker – wie maakt er bijvoorbeeld verse erwtensoep voor zichzelf alleen?). Verder worden er spelletjes gespeeld (niets te dol hoor, we denken aan rummicub of kaarten), wordt het wereldnieuws doorgenomen of verteld over het goeie nieuws van een eerste achterkleinkind. Knutselen of handwerken is een andere mogelijkheid, of gedichten maken, of de krant lezen… in feite kan alles. Het belangrijkste is dat de deelnemers er een paar uur lekker uit zijn en contact hebben met mensen van dezelfde leeftijd. Ideaal om niet te vereenzamen en een goeie regelmaat in de week te houden!

Een vaste groep
Dat betekent ook dat er geen sprake is van een inloopontmoeting. Het gaat om een vaste groep van maximaal twaalf mensen, van wie verwacht wordt dat ze zonder afmelding of ziekte, aanwezig zijn. Anneke Verkaaik, ouderenwerker bij Stichting Ouderenwerk Nieuwe Waterweg Noord, is verantwoordelijk voor de organisatie. Zij begeleidt de vrijwilligers die de Visiteclub verzorgen en geeft aan deelnemers verdere informatie over de Visiteclub.

Woensdag
De deuren van onze pastorie gaan om de twee weken, op woensdag, open voor de Visiteclub. We beginnen om tien uur en gaan na de maaltijd om half twee weer naar huis. Voor de club en de maaltijd wordt een klein bedrag gerekend.

De afgelopen weken, tussen het schrijven van dit stukje en het verschijnen van de Gorzenklok, zijn we actief op zoek gegaan naar mensen die op visite willen komen bij de club. Als u mensen kent die geïnteresseerd kunnen zijn, of misschien zelf wel voelt voor deelname, dan bent u welkom. Een belletje naar Corry Smits (010-4268711) of Ted Konings (06-48405775) volstaat. Wij kijken uit naar uw komst en hopen op een supergezellige en actieve visiteclub in onze pastorie!

Ted Konings,
namens de initiatiefnemers van de Visiteclub

[naar boven]

GK2007-nr4-17     [naar boven]Onlangs ontvingen wij het droeve bericht dat op 7 december 2006 op 78-jarige leeftijd is overleden

pater Nico van Leeuwen

Pater Nico is vanaf 1955 als missionaris van Mill Hill werkzaam geweest in Belgisch Congo.
Bij zijn terugkomst in Nederland in 1974 liet zijn gezondheid het niet toe naar Afrika terug te gaan.
Vanaf die tijd heeft hij zich op bijzondere wijze voor verschillende parochies in ons bisdom ingezet, waaronder die van ons.
Pater Nico stond bij iedereen bekend als een zeer vriendelijke man, geliefd door zijn eenvoud en onthechting van materiële zaken.
Wij zijn hem dankbaar voor al die keren dat hij ons voorging in de Eucharistieviering in onze kerk.
Gedenken wij de overledene en zijn nabestaanden in onze gebeden. Moge hij rusten in vrede.

[naar boven]

GK2007-nr4-18     [naar boven]Een beetje goedheid van mens tot mens
is beter dan alle liefde voor de mensheid

           Duits spreekwoord

[naar boven]


GK2007-nr4-19     [naar boven]

[naar boven]
GK2007-nr4-20     [naar boven]HEILIG HARTPAROCHIE SCHIEDAM

adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
h.hartkerk@wanadoo.nl   
21385 t.n.v. R.K. Kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart te Schiedam
dienst: zondag 09.45 uur 
pastoraal werker:
spreekuur: 
Lidwien Meijer
volgens afspraak, tel. 010 - 4 26 60 32,
maandag t/m vrijdag 17.00-18.00 uur

KERKBESTUUR
 
voorzitter:
 
pater drs. J.F. de Rooij S.C.J.
(administrator paroecialis) 
werkvoorzitter:
 
Nico de Leede
tel. 059 - 7 33 39 42
 
secretaris:
       postadres:
 
Ted Konings 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
tel. 06 - 48 40 57 75
penningmeester:
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid
(onderhoud) 
vacature
 
lid
(pastoraat) 
Marian Bergwerf - Olsthoorn
tel. 010 - 4 73 78 79
lid
 
Henry de Wolf
tel. 010 - 4 26 44 17

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl 
redactieleden:
 
Henk de Heer, Hans Ronteltap,
Ben Schueler, Henry de Wolf 
lay-out en druk:  Henk de Heer, Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van de maand.Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings, Louis van Poppel

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug