Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK MEI 2007     <=terug

parochiecontact De Gorzenklok
1 mei 2007, 19e jaargang nr.5

    1 - Omslag
    2 - Met brandend Hart
    3 - Vastenaktie
    4 - Misintenties: maand mei
    5 - Door U voor U (1): over hemelvaart
    6 - Nieuws
    7 - Communiefeest
    8 - H.Hartkerk for ever!
    9 - Agenda: maand mei
  10 - Kinderen
  11 - Week missionarissen
  12 - Heiligen: OLV Visitatie, Elisabet
  13 - Door u voor U (2): over kluizenaars
  14 - Bijzondere vieringen
  15 - Kerkbestuur
  16 - Spreuk van de maand
  17 - Humor
  18 - Achterflap


GK2007-nr5-01     [naar boven]


 

MEIMAAND

MARIAMAAND[naar boven]
GK2007-nr5-02     [naar boven]We beleven het ene record na het andere in weersomstandigheden. En dat al een paar jaar. Onderhand hebben we de warmste winter, de droogste maand (welke was het ook weer) en onlangs nog de dag met de hoogste temperatuur in april geteld. De meeste geleerden maken zich grote zorgen over de veranderingen in het klimaat met alle gevolgen van dien, onder meer stijging van de zeespiegel, dooi van gletsjers en poolijskappen. Anderen betogen dat het zo'n vaart niet zal lopen, dat er steeds schommelingen zijn in de natuur, ook zonder menselijke invloeden.
Hoe het ook zij… net als in het milieu doen zich tevens in onze samenleving veranderingen voor. Zo blijkt uit recent onderzoek dat de kerkbetrokkenheid, tegen eerdere verwachtingen in, blijft dalen. Ook de inkomsten lopen terug.  Dat zal op den duur gevolgen hebben voor de mogelijkheden die onze kerk heeft. Hoe zal een en ander hier in Schiedam, en in het bijzonder in onze wijk, uitpakken? Misschien is het net als met de klimaatdeskundigen: sommigen gaan uit van wat wel wordt genoemd een doemscenario: er blijft maar een klein groepje kerkgangers over… en de kerkgebouwen zullen wel overbodig worden: de protestante en katholieke kerken. Hoeveel blijven er over op den duur ? Anderen blijven in de vitaliteit geloven. Gelukkig hebben deze laatste, de trouwe kerkbezoekers in onze wijk, tot nu toe het pleit gewonnen. En het is natuurlijk zaak dat zij ook op termijn aan het langste eind blijven trekken. Wie wenst dat niet diep in zijn hart? Maar de werkelijkheid, hoe je het ook wendt of keert, gebiedt dat de inzet van zeer velen nodig is en zal blijven. Welke inspanningen moeten wij nu leveren om de voorwaarden voor overleven groter te maken?
De antwoorden weten we eigenlijk wel en menigeen zet zich met veel volharding in om onze kerk in Schiedam, waarvan onze Heilig Hartparochie deel van uitmaakt, een plaats te laten houden van betekenis. Als parochie staan we voor de opgave voldoende vrijwilligers te vinden die helpen om alles wat een geloofsgemeenschap vraagt te kunnen realiseren. Dat kunnen we al jaren niet meer alleen. Gaandeweg groeit de samenwerking tussen de drie  parochies van Schiedam – stad. 
Vanuit het bisdom is aangezegd dat het samen optrekken van parochies in versneld tempo gestalte moet krijgen. Het bisdom heeft een bijeenkomst  gepland om met de kerkbesturen te spreken over deze plannen. Ook van ons kerkbestuur gaat een afvaardiging daarheen en reken er maar op dat deze de belangen van onze parochie zal inbrengen. We zijn benieuwd naar het resultaat.
Ondertussen blijft er reden genoeg om in de meimaand dit jaar Hemelvaart en Pinksteren te vieren. U bent allen van harte uitgenodigd voor de kerkdiensten op deze hoogtijdagen. Moge er iets van het enthousiasme over onze parochie komen van het onweerstaanbare vuur van de eerste leerlingen, na de uitstorting van de Heilige Geest.
Met hun getuigenis is de groei van de Kerk begonnen. Aan ons om die geloofsijver levend te houden. Ten dienste van ons eigen geluk, ten dienste ook van het welzijn van onze medewijkbewoners.
U allen het beste toegewenst voor uzelf en uw dierbaren,

p. J. F. de Rooij  scj , adm. Par

[naar boven]
GK2007-nr5-03     [naar boven]Laatste nieuws van de Vastenaktie.
Met een goed gevoel kijkt de werkgroep Vastenaktie terug op alle activiteiten die in onze kerkgemeenschap plaatshadden.
De werkgroep is heel blij dat de parochianen alle acties zo goed ondersteunden, zoals het kopen van de knutselwerkjes die de kinderen maakten gedurende de Kinderwoorddienst. Dat bracht 210,55 op.
Ook hebben sommige kinderen gedurende de Veertigdagentijd geld gespaard in het 'vastenspaarpotje'. Dat was goed voor 45,85.
De Praatpaal/12+-club organiseerde een vastenmaaltijd. Fantastisch, dat er ruim 40 mensen waren waarvoor zij konden koken en die met elkaar 401 doneerden voor die vastenmaaltijd.
En niet te vergeten de acceptgirokaarten en Vastenaktiezakjes die tot nu toe 1033,50 opleverden. Alles bij elkaar brengt deze Vastenaktie 1681,50 op (dit bedrag kan nog hoger worden).
Namens de werkgroep wil ik alle mensen bedanken die meegeholpen hebben om "Vast iets voor Suriname" tot zo'n succes te brengen.
De kinderen in het kindertehuis Sukh Daam zullen heel blij zijn met onze gift, evenals De Nationale Vrouwen Beweging, de organisatie die steun geeft aan vrouwen die een klein bedrijfje willen starten.
Zo kan het werk doorgaan om de Surinaamse kinderen en vrouwen te helpen een betere toekomst te creëren.
"De wereld groeit als we delen".
Nogmaals veel dank!

Annie Ronteltap

[naar boven]
GK2007-nr5-04     [naar boven]Zondag 6 mei

Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, Johanna Hersbach, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, overleden ouders Koreman – Brandstëdt, Piet van Potten, overleden ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.
 
Zondag 13 mei
Antonius Maria Beukers, Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, overleden ouders Engering – Hersbach, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, overleden ouders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Petrus Jacobus Josephus van Mil, Willem van der Pas, overleden ouders Van der Plas – Lips, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Piet Schellekens, overleden ouders Steens – Van der Knaap, Piet Wijnen, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 20 mei
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, overleden ouders Koreman – Brandstëdt, overleden familie Over de Vest – Franken, Piet van Potten, overleden ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.
 
Zondag 27 mei
Antonius Maria Beukers, Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, Gerarda Hersbach, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Aad Osterholt, Willem van der Pas, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, overleden ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.

[naar boven]
GK2007-nr5-05     [naar boven]

Hemelvaart (17 mei)

We kunnen ons indenken dat de zichtbare hemel een diepe en mysterieuze indruk maakte op de mensen van vroeger, en misschien ook nog wel op die van nu. De mens kan de aarde bewerken, ontginnen en bebouwen, maar op de hemel heeft hij minder vat.

Afhankelijk
De hemel strekt zich boven hem uit in eindeloze en onbekende verten. Daar vindt een groot gebeuren plaats, waar de mens bij betrokken is. De op- en ondergang van de zon, het dagen van de morgen en het vallen van de avond. Licht, warmte en regen komen uit de hemel.
 De mens kan de aarde bewerken, naar zijn hand zetten, manipuleren en uitbuiten, maar het gebeuren van de hemel kan hij alleen maar ontvangen. Hij is afhankelijk van de hemel, hij kan niet ingrijpen, hij kan alleen maar verwachten en wachten tot hogere hemelse machten en krachten hem overkomen.

Goddelijke hand
Het is daarom begrijpelijk dat vroegere godsdiensten die hemelse krachten tot goden heb-ben verheven. De joods-christelijke godsdienst heeft ze vervangen door de ene God. En het is begrijpelijk dat de mensen van de bijbel en de christenen die ene God plaatselijk hebben voorgesteld in die bovenaardse en bovenmenselijke ruimte die ze hemel noemen.
 De Hemelvaart van Jezus wordt voorgesteld als een heengaan naar zijn hemelse Vader. Die laat zich vanuit de hemel niet onbetuigd. Hij steekt zijn hand uit naar zijn Zoon en trekt hem naar boven de hemel in. Hetzelfde gebaar van God vinden we vanaf de vroege christelijke kunst eveneens bij de tenhemelopneming van Maria. Een goddelijke hand die uit de hemel steekt komt soms ook voor bij het martelaarschap van heiligen. Zo is de zichtbare hemel een beeld of verwijzing naar Gods verblijf en de hand verbeeldt God zelf die betrokken is bij het gebeuren op aarde.

Toon Brekelmans, kerkhistoricus

[naar boven]
GK2007-nr5-06     [naar boven]Dodenherdenking

Op 4 mei wordt in het kader van de dodenherdenking een gebedsdienst gehouden in de Evangelisch-Lutherse Kerk, Lange Nieuwstraat 219. De dienst, die om 19.00 uur begint, staat onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Schiedam. Voorganger is ds. W.R. van Wieren.
Na afloop gaan de deelnemers naar de overkant van de Gerrit Verboonstraat en sluiten zij zich aan bij de bijeenkomst van de Dodenherdenking en de kranslegging rond het monument.

Wake detentieboten
Iedere derde zondag van de maand organiseert de Raad van Kerken Schiedam van 19.00 uur tot 19.40 uur een wake bij de detentieboten aan de Merwedehaven op de grens van Schiedam en Rotterdam (achter de grensflat). Velen ervaren het iedere keer weer als een indringend moment, wanneer oog- en geluidscontact mogelijk blijkt met de mensen op de boten. Na afloop is er gelegenheid tot napraten en ontmoeting bij koffie of thee in de  Heilig Hartkerk in de Gorzen.
De volgende wake is op zondag 20 mei. Het is dan weer volop licht buiten en mede om die reden vragen wij u bloemen mee te nemen die we in de hekken willen achterlaten als zichtbaar blijk van meeleven. Van harte aanbevolen!

Rommelmarkt
Een nieuwe rommelmarkt-werkgroep, minder handelswaar dan gewoonlijk (na de grote opruimactie van oktober), nét iets te mooi weer, meerdere rommelmarkten in de buurt… Wie durfde dán nog naar de opbrengst te raden van de rommelmarkt, gehouden op 21 april 2007?
Met het uiteindelijke bedrag zijn we zeer content: 1414,79 (en een niet geldig muntstuk). Slechts een weinig lager dan we gewend zijn. Al met al heerste er na afloop grote tevredenheid. Enige weken tevoren werd nog overwogen de markt af te gelasten. Met het moedige besluit om deze rommelmarkt tóch door te laten gaan, werd een dierbare  traditie voortgezet.
Met als grote pluspunten: de gezelligheid en de enorme inzet van alle vrijwilligers. De vreugde werd op de zondagmiddag na de rommelmarkt nog vergroot toen bleek dat Henry de Wolf zaterdag niet alle inkomsten had meegeteld en het resultaat ongeveer 200 gunstiger uitviel!
Alle gevers van 'rommel', kopers ervan en mede-werkers: Hartelijk Dank!


De pastorie wordt opgeknapt
Een aantal vrijwilligers van de in ons gebouw kerkende Engelstalige gemeenschap zal in mei de pastorie een nieuw uiterlijk geven. Behalve de twee zalen op de begane grond zal ook de hoekkamer op de eerste verdieping een metamorfose ondergaan. De verf e.d. wordt door onze parochie beschikbaar gesteld. Bij de keuze van de kleuren zal gebruik worden gemaakt van op dit gebied kundige personen. Wij zijn benieuwd met welk kleurenpalet de huidige grijstinten en vervuilde witte oppervlakten zullen worden vervangen!

[naar boven]
GK2007-nr5-07     [naar boven]Veertien engeltjes
Kent u ook het avondgebedje van de veertien engeltjes, die 's nachts over je waken? Op 15 april waren er in onze kerk veertien engeltjes, die mee door de Poort mochten om hun Eerste Heilige Communie te doen.
In een feestelijke viering, waarin werd voorgegaan door pater Leo de Jong en pastor Lidwien Meijer, waren bijna 250 mensen getuige van dit sacrament.

Ook het zonnetje werkte mee om van deze dag een feestdag te maken. Dit hadden de kinderen wel verdiend, na een voorbereiding van drie maanden. In die tijd werd veel verteld, gepraat, geknutseld en werd het Poortlied natuurlijk iedere keer geoefend. En dat lied brachten de communicantjes ten gehore tijdens de viering, waarbij twee meisjes zelfs solo mochten zingen. Muzikale ondersteuning kwam van kinderkoor Zing & Zo, o.l.v. Irma Metaal, van Daphne Metaal op piano en van Kirsten Metaal op viool.
De mensen in de kerk konden alle knutselwerkjes bewonderen, die aan de poorten opgehangen waren. Een kleurig geheel, tekenend voor dit veelzijdige project.
Ik denk dat we allemaal mogen terugkijken op een heel mooie communieviering, waarbij duidelijk mag zijn dat deze veertien jonge mensen er nu bij horen in onze kerkgemeenschap. En dat de herinnering aan Jezus en deze heugelijke gebeurtenis een mooi plaatsje in hun leven hebben gekregen…

Janet Bisschop, communiewerkgroep

[naar boven]
GK2007-nr5-08     [naar boven]Samen sterk voor de Gorzenkerk
Het is altijd een drukke periode, de Vastentijd en Pasen. Zo ook dit jaar:

De Palmpaasviering was dit maal op 1 april. Vooraf hadden de kinderen thuis of op donderdagmiddag in de pastorie een palmpaasstok gemaakt. Ook op de Jozefschool waren twee palmpaasstokken gebracht met een uitleg en een uitnodiging. Wel 35 palmpaasstokken prijkten in de processie. Het gelegenheidskoor met begeleiding van synthesizer en slagwerk zongen Nederlandstalige bewerkingen van nummers uit Jezus Christ Superstar. Ook veel aanstaande communicantjes waren in deze viering aanwezig. En de opbrengst voor de vastenactie van de kinderknutselactiviteiten werd bekend gemaakt. Een geslaagde gezinsviering!

Ook dit jaar hielden, naast de St. Jozefschool, opnieuw de leerlingen van de Willibrordusschool hun Paasviering in onze kerk. In de week voorafgaand aan de Goede Week hadden groep 3 en 7 hun speurtocht door de kerk. De kinderen waren enthousiast, zo melden ook de leerkrachten na afloop. De onderwijzeressen van beide groepen hadden de speurtocht nog niet eerder meegemaakt en om te bedanken stuurden zij een e-mail: Zij meldden: "…Er was ook veel diepgang in de opdrachten, de kinderen hebben op een andere manier naar de kerk gekeken. Wij vonden dat het echt een compliment verdient."

Op 3 april werd voor de tweede keer de Wijkmaaltijd in onze pastorie gehouden. Een dertigtal mensen genoten van de vakkundig bereide maaltijd en van elkaars gezelschap. Tijdens de maaltijd werden door een buurtbewoner eigengemaakte zeepjes verkocht. De opbrengst was voor de parochie. Onze dank!! De volgende wijkmaaltijd zal na de zomer gehouden worden.

Ook de jaarlijkse informatieavond van het kerkbestuur en de stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk zal na de zomervakantie plaatsvinden. Dit omdat er over een aantal onderwerpen meer gegevens bekend zullen zijn. De bijeenkomst zal wel een  heel apart tintje krijgen! Alle donateurs van de stichting krijgen persoonlijk bericht.
Houdt u de Gorzenklok en onze site in het oog:
www.heilighartkerk.nl

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen
tel: 010-4264417/ 06-51704863
e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl

[naar boven]

GK2007-nr5-09     [naar boven]Donderdag 3 mei

HH. Filippus en Jakobus, apostelen

Vrijdag 4 mei  Eerste Vrijdag
Nationale Dodenherdenking
(zie onder "Nieuws")

Zaterdag 5 mei  Bevrijdingsdag

Zondag 6 mei 
Vijfde zondag van Pasen
Zondag van de Oosterse Kerken
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van de Cantorij o.l.v. Nel de Heer.
Voorganger: pastoor W. Froger
Handelingen 14,21-27 / Johannes 13,31-33a+34-35

"Ik geef jullie een nieuw gebod: dat je elkaar liefhebt, met de liefde die ik jullie heb toegedragen, moeten jullie ook elkaar liefhebben. Daaraan zal iedereen kunnen zien dat je leerlingen van mij bent: als jullie onder elkaar de liefde bewaren."  Johannes 13,34-35

Maandag 7 mei  H. Domenico Savio, salesiaan

Dinsdag 8 mei 
H. Maria, middelares van alle genade

Vrijdag 11 mei t/m 14 mei
De IJsheiligen: resp. HH. Mamertus, Pancratius, Servatius, en Bonifatius van Tarsus

Zaterdag 12 mei  Dag van de Verpleging

Zondag 13 mei 
Zesde zondag van Pasen
Moederdag
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor o.l.v. Madelèn Montanus.  Orgel: Truus Roosken
Voorganger: pater W. Saris S.D.B.
Handelingen 15,1-2+22-29 / Johannes 14,23-29

"De helper die mijn Vader jullie in mijn naam zal zenden, zijn heilige Geest, die zal jullie in alles verder onderrichten: Hij zal jullie alles doen begrijpen wat ik jullie gezegd heb." Johannes 14,26
Amnesty International doet deze zondag weer een beroep op u: na de Mis staan de medewerkers achter in de kerk om u te vragen mee te doen aan de maandelijkse schrijfactie. Bovendien is iedereen uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in de pastorie.

Maandag 14 mei  H. Mattias, apostel

Dinsdag 15 mei  H. maagd Maria van Fatima

Woensdag 16 mei  H. Johannes Nepomuc

Donderdag 17 mei
Hemelvaart van de Heer    hoogfeest
GEEN EUCHARISTIEVIERING

Vrijdag 18 mei  Begin van de Pinksternoveen

Zondag 20 mei 
Zevende zondag van Pasen
Begin v.d. week voor de Nederlandse Missionaris
Om 09.45 uur Eucharistieviering met samenzang en orgelspel.
Voorganger: pastoor R.M. Kuypers
Handelingen 7,55-60 / Johannes 17,20-26

"Ik bid, Vader,  niet alleen voor hen die u mij hebt toevertrouwd, maar ook voor degenen die door hen in mij geloven: dat ze allen één mogen zijn. Zoals U, Vader, in mij bent en ik in U, zo moeten zij in ons zijn, zodat de wereld kan geloven dat U mij hebt gezonden." Johannes 17, 20-21
Om 19.00 uur Wake detentieboten. (Zie "Nieuws")

Donderdag 24 mei  H. Maria, hulp der christenen (voornaamste patrones van de Salesianen)
O.L.V. in het Zand te Roermond

Zaterdag 26 mei  H. Filippus Neri
O.L.V. ter Nood (Heiloo)

Zondag 27 mei 
Pinksteren                      hoogfeest
Einde van de week voor de
Nederlandse Missionaris
Om 09.45 uur Woord en Communiedienst met zang van het H. Hartkoor.
Voorganger: diaken Collignon.
Handelingen 2,1-11 
Johannes 20,19-23

"Ontvang de heilige Geest."  Johannes 20,22b
Na de Mis wordt een deurcollecte gehouden voor de Nederlandse missionaris.

Maandag 28 mei  Tweede Pinksterdag
H. Augustinus van Canterbury
(Kantelberg, Engeland)
GEEN EUCHARISTIEVIERING

Woensdag 30 mei  H. Jeanne d'Arc
Om 19.30 uur lezing Orthodoxie, door pater Leo de Jong o.p. in de pastorie (zie onder "Bijzondere vieringen").

Donderdag 31 mei 
Bezoek van de heilige maagd Maria aan haar nicht Elisabet (O.L.V. Visitatie) (zie onder "Heiligen")

[naar boven]
GK2007-nr5-10     [naar boven]Vastenaktie en Palmpasen in H. Hartkerk
Op donderdag 29 maart was het een drukte van belang in de pastorie. Wel 30 kinderen kwamen er een palmpaasstok maken! Gelukkig bleven er ook een stel ouders helpen! Aan het eind waren de mooiste creaties te bewonde-ren: met gezonde appels of met grote koekpakketten en natuurlijk met chocolade-eitjes.
Ook waren er twee schattige 'mini-palmpaasstokjes' van twee peutertjes.
Er waren kinderen die hem liever thuis wilden maken, dus bakte de bakker uiteindelijk 35 broodhanen voor ons!
Op Palmzondag zijn de palmpaasstokken door de pastoor gezegend en na de Mis konden de kinderen er 35 oude en/of zieke mensen blij mee gaan maken.
Hartelijk bedankt voor jullie inzet!  Een goede traditie…!

Een andere leuke traditie is het knutselen in de Vastentijd. Tijdens de Kinderwoorddienst maken de kinderen werkjes en verkopen die na de Viering. De opbrengst daarvan was dit jaar 210,55. Dit bedrag gaat naar Suriname, samen met de opbrengst van de vastenspaarpotjes en de door de 12+-club georganiseerde vastenmaaltijd. (Zie hierboven voor de totale opbrengst van de Vastenaktie).

Alle knutselaars en spaarders, en natuurlijk ook de kopers en eters: hartelijk bedankt!

Groetjes namens de werkgroep,
Mary

[naar boven]
GK2007-nr5-11     [naar boven]"Uit de hoop leven"
Week voor de Nederlandse Missionaris, 19 mei t/m 28 mei
Nederlandse missionarissen en missionaire werkers durven de samenwerking aan met mensen in arme landen. Zij geven mensen hoop en bemoediging. Daarmee zijn zij ook voor ons een teken van hoop.
Over Frans Baartmans, een Nederlandse missionaris die dit alles waarmaakt, gaat het boekje in de serie 'mensen met een missie' met als titel 'Perfecte chaos'. Het is een zeer lezenswaardig relaas van de ontmoeting met deze verwonderlijke missionaris, die al meer dan 30 jaar zijn leven met de armsten deelt in een Indiase krottenwijk. Een citaat:

'Frans duwde alweer een ander deurtje open. Een muffe lucht sloeg naar buiten en binnen was het donker. We liepen een kleine gang in met aan de linkerkant een donker kamertje. Er stond een bed met een dik deken. Frans vertelde dat hier iemand woonde die TB had. Een meisje kwam het huisje ingelopen en kreeg de hand van Frans op haar hoofd gelegd. Weer zag ik die ontspannenheid die mensen bij Frans lieten zien. Iedereen die hem kende, keek hem breed glimlachend aan, zonder spoor van wantrouwen of stress, zonder de indruk te geven op zijn of haar hoede te zijn, alsof hij een familielid was. Het was opvallend dat Frans zoveel zichtbaar vertrouwen genoot
bij de mensen.'


Gratis
Helpt u de Nederlandse missionarissen met een gift, dan kunt u de uitgave over missionaris Frans Baartmans Perfecte chaos; Ontmoetingen aan de Ganges gratis aanvragen. 'Wij, Nederlandse missionarissen, weten ons door de Week Nederlandse Missionaris geweldig gesteund.'

Frans Baartmans (69), meer dan dertig jaar werkzaam met de allerarmsten in India.

Week Nederlandse Missionaris
De Week Nederlandse Missionaris ondersteunt de Nederlandse missionarissen met een financiële bijdrage aan hun verlof in Nederland, cursussen, lectuur, verzekeringen, en pastorale benodigdheden. Ook stelt ze missionaire werkers in staat zich in te zetten voor mensen in arme landen, waarmee ze in de voetsporen van de missionarissen treden. Deze bevlogen mensen met een missie werken uit naam van onze katholieke geloofsgemeenschap. Daarom vragen zij ons hen financieel te ondersteunen.

Girorekening 676
Bankrekening 64.45.33.676
NEDERLANDSE MISSIONARIS DEN HAAG Postbus 16442
2500 BK Den Haag
tel. (070) 31 36 700

HELP mensen met een missie,
GEEF aan de Week Nederlandse Missionaris.

e-mailadres: cmc@cmc.nu
internetsite: www.cmc.nu

[naar boven]
GK2007-nr5-12     [naar boven]31 mei: Bezoek van de heilige maagd Maria aan Elisabet (visitatie)
Op de laatste dag van de meimaand gedenkt de Kerk het bezoek dat de heilige Maagd Maria bracht aan haar nicht Elisabet. Beide vrouwen waren zwanger. Maria van Jezus en Elisabet van Johannes de Doper.

De evangelist Lucas beschrijft hun ontmoeting: Elisabet erkent als één van de eerste christenen avant la lettre de bijzondere positie van Maria in Gods plan. "Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot", zei Elisabet tot haar nicht. "Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Zie, zodra ik uw groet hoorde, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen wat haar van Godswege is gezegd."

(overgenomen van de site: katholieknederland.nl)

[naar boven]
GK2007-nr5-13     [naar boven]Kluizenaars, zijn die er nog?

De H. Antonius begon ermee. In het Egypte van de derde eeuw hoort hij tijdens een viering: "Verlaat alles en volg Mij." Hij verkoopt zijn grondbezit en geeft de opbrengst weg. Hij gaat leven in eenzaamheid, aan de rand van de woestijn, zijn dagen doorbrengend in gebed en handenarbeid. Kluizenaar of heremiet noemen we zo iemand. Waar het Antonius om ging? Hij wilde vrij zijn van allerlei gebondenheden om alleen voor God te leven.

Kluizenaarshutten
Tallozen werden door deze vorm van navolging gefascineerd. In de bergachtige streken rond Rome vind je op afgelegen plekken vele sporen van hun kluizenaarshutten of -grotten. Zo ontdekte ik op de Monte Soratte, zo'n 50 kilometer ten noorden van Rome eenzaam oprijzend temidden van een uitgestrekt vlak gebied, drie ruïnes van kluizenaarshutten.
 De godzoekende mens kan midden in de stadsdrukte in de stilte van zijn hart God vinden, maar veel meer nog, veel radicaler, vond de kluizenaar God op een teruggetrokken plek, weg van de bewoonde wereld. Iets van het verleden of zijn er nu nog kluizenaars?Door God geraakt
Vorig jaar bracht een bekend Italiaans tijdschrift portretten van drie hedendaagse kluizenaars. De oudste heet Teresa, 76 jaar, al 36 jaar kluizenares. Dan Tadeusz, een in Italië neergestreken Pool. Slechts voor de zondagsmis komt hij de berg af; verder is hij 'boven', alleen met de wilde zwijnen, vossen en marters. De derde heet Pietro. Alle drie leven ze in het berggebied in zuidoost Umbrië.
 Pietro woont in een opgeknapt, ooit vervallen huisje. In de jaren zeventig was hij een hippie, zwierf de wereld rond en woonde in communes. Op zijn dertigste werd hij opeens door God geraakt, hetgeen zijn leven totaal veranderde. Tien jaar werkte hij daarna op een jongerencamping in Amsterdam. Daar had hij lange vakantieperiodes, waardoor hij overal over zijn pas gevonden geluk kon vertellen. Rond zijn veertigste stopte hij met zwerven en kwam terecht in Umbrië. "Dit is de plaats waar God mij opwachtte. Hier vond ik de plek waar ik mijn verlangen naar eenzaamheid en oneindigheid kon vervullen", zegt hij. Uren kan hij in dezelfde positie stilzitten, terwijl het hart van binnen brandt.
 "In de hippietijd wilden we de wereld veranderen, maar is er veel veranderd? De wereld is eerder slechter geworden." Met name noemt hij de tegenstelling van arm en rijk en de tv-verslaving. "Het oordeel van God over ons zal streng zijn. Er blijft slechts één weg open, die van de bekering. Maar soms twijfel ik eraan of die er zal komen gezien alles wat er gebeurt in het privé-leven en in het publieke leven. Toch weet ik dat het hart van alles is: geloof, hoop en liefde."

padre Timoteo o.p.

[naar boven]
GK2007-nr5-14     [naar boven]Kozakkenkoor

Houdt u 3 juni a.s. vrij? Wij vermeldden het al in de vorige Gorzenklok: dan is er namelijk die speciale Viering in onze kerk, waarin De Oeral Kozakken o.l.v. Gregor Bak zullen zingen. In het juni-nummer zullen we dat nog nader aankondigen.
Op 3 juni komt de St. Jan de Doper-Visitatie-parochie met ons meevieren. (Die kerk is die ochtend gesloten). Het belooft een bijzonder gebeuren te worden.

Lezing over orthodoxie
Op woensdagavond 30 mei houdt pater Leo de Jong o.p. een lezing over de orthodoxie. Dit als voorbereiding op de Eucharistieviering met Russische,  Orthodoxe trekken, die wij gaan meemaken op 3 juni a.s. (zie hierboven). Pater de Jong zal vertellen over het geloof van driehonderd miljoen (orthodoxe) christenen. Waar ligt bij hen de nadruk? Wat is een icoon, wat is de kracht van de orthodoxe zang in de liturgie? De lezing begint om half 8.
U bent allen van harte welkom in het parochiezaaltje.

Lidwien Meijer

[naar boven]
GK2007-nr5-15     [naar boven]Vacatures in de parochie

In de nabije toekomst zullen zich in de parochieorganisatie enkele veranderingen voordoen.
Onlangs hebben Henny en José Leerentveld laten weten een stap terug te willen doen in hun vele werk voor de parochie. Beiden hebben te maken met een vergroting van de werkdruk in hun huidige banen. En de overblijvende gezamenlijke vrije tijd willen ze op een andere manier gaan invullen.
Henny zal zijn werkzaamheden als parochiemanager/beheerder overdragen, alsmede de verzorging van de financiële administratie. José zal met haar coördinatorschap van de vieringen en met de verzorging van de bloemen stoppen. Henny en José blijven actief als lid van ons zangkoor.
Het kerkbestuur vindt het jammer dat Henny en José bovengenoemde taken neerleggen, maar begrijpt de redenen en respecteert hun besluit. Vanaf deze plek wil het bestuur Henny en José hartelijk danken voor het vele, vele werk dat zij jarenlang voor onze parochie hebben verricht. Het is in hun geval geen overdrijving te stellen dat zij sinds de jaren tachtig tot de belangrijkste steunpilaren van de parochie hebben behoord. Het bestuur hoopt dat ze hun ´resterende vrijwilligerswerkzaamheden´ nog lang en met plezier in onze parochie zullen blijven vervullen.

Zo spoedig mogelijk zullen wij u laten weten welke personen de opengevallen taken zullen waarnemen of overnemen. Het kerkbestuur is daartoe in gesprek met een aantal vrijwilligers. Mocht u belangstelling hebben voor één van bovengenoemde taken, dan kunt u zich melden bij de secretaris van het kerkbestuur, Ted Konings. Voor vragen kunt u altijd terecht bij onze kerkbestuurders en leden van de pastoraatgroep.

Het kerkbestuur

[naar boven]
GK2007-nr5-16     [naar boven]


Het geloof is een stok om op te steunen, niet om mee te slaan.
      Nederlands gezegde

[naar boven]
GK2007-nr5-17     [naar boven]"Nee, mevrouw, u heeft het verkeerd begrepen: Elly wordt moeder in ons toneelstuk op school!"

[naar boven]
GK2007-nr5-18     [naar boven]HEILIG HARTPAROCHIE SCHIEDAM

adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
h.hartkerk@wanadoo.nl   
21385 t.n.v. R.K. Kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart te Schiedam
dienst: zondag 09.45 uur 
pastoraal werker:
spreekuur: 
Lidwien Meijer
volgens afspraak, tel. 010 - 4 26 60 32

KERKBESTUUR
 
voorzitter:
 
pater drs. J.F. de Rooij S.C.J.
(administrator paroecialis) 
werkvoorzitter:
 
Nico de Leede
tel. 059 - 7 33 39 42
 
secretaris:
       postadres:
 
Ted Konings 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
tel. 06 - 48 40 57 75
penningmeester:
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid
(onderhoud) 
vacature
 
lid
(pastoraat) 
Marian Bergwerf - Olsthoorn
tel. 010 - 4 73 78 79
lid
 
Henry de Wolf
tel. 010 - 4 26 44 17

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl 
redactieleden:
 
Henk de Heer, Hans Ronteltap,
Ben Schueler, Henry de Wolf 
lay-out en druk:  Henk de Heer, Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van de maand.Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings, Louis van Poppel

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug