Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK SEPTEMBER 2007     <=terug

parochiecontact De Gorzenklok
1 september 2007, 19e jaargang nr.8

    1 - Omslag
    2 - Met brandend Hart
    3 - Terugblik-1: H.Hartfeest
    4 - Misintenties: maand september
    5 - H.Hartkerk for ever!
    6 - Bijzondere vieringen: Taizéviering
    7 - Dankwoord
    8 - Open Monumentendag
    9 - Vredesweek
   10 - Familieberichten-1: Huwelijken
   11 - Agenda: maand september
   12 - Lezingen
   13 - Familieberichten-2: Uitvaarten
   14 - Terugblik-2: filmopnames
   15 - Spreuk van de maand
   16 - Door U voor U: Aanbidding goed voor hart
   17 - Nieuws
   18 - Humor in de kerk
   19 - Achterflap
GK2007-nr8-01     [naar boven]

15 t/m 23 september
(zie ook "40 Jaar vechten voor vrede")


[naar boven]

GK2007-nr8-02     [naar boven]


De ‘r’ is weer in de maand. Wie denkt er nog aan de levertraan die vanaf dat moment moest worden geslikt, al of niet met een snoepje achterop de lepel om de bittere smaak wat te verzachten. Inmiddels is de zorg voor de gezondheid veel veranderd.
Voor menigeen is het wel van belang om de energie, opgedaan in de vakantie, voor het nieuwe werkjaar vast te houden… Laten we hopen dat velen daarin slagen.
Zeker ons allen die bij de parochie betrokken zijn, hebben hun krachten nodig. Verschillende activiteiten die in de zomermaanden stil gelegen hebben, worden weer hervat. Als we er samen voor blijven staan, lukt het ons best om als gemeenschap vitaal te blijven. Verschillende nieuwe krachten zijn komen meewerken. Daarmee mogen we ons gelukkig prijzen. Vers bloed brengt nieuw leven .

Het kerkbestuur gaat zich weer buigen over wat er op het gebied van het beheer allemaal nodig is en… hoe daarvoor de nodige penningen te vergaren zijn. Er is gelukkig een goede samenwerking met de Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk.
De werkgroep pastoraat ontwikkelt plannen om de kerntaken van een parochie verder ter hand te nemen. Allereerst vraagt het Vieren natuurlijk de aandacht. Hoe houden we de zondagse kerkdienst  tot een moment waarin we als parochianen zo samen bidden en zingen dat we God lofzeggen en de kracht krijgen om onze taak als christen waar te kunnen maken. Hoe maken we onze Gorzenkerk op dit punt aantrekkelijker?
Verder buigt de groep zich over een manier om ook in onze parochie te Leren. Kunnen we een aanbod doen om meer van ons geloof, van de bijbel, van de kerk, te weten te komen.
Ook is het een vraag hoe we gestalte kunnen blijven geven aan het Dienen. Betekenen we als parochie iets voor onze wijk? Hoe geven we daar handen en voeten aan? En kunnen we onze diensten ook leveren buiten de grenzen van onze parochie, bijvoorbeeld in de acties Solidaridad en Vastenaktie.

Verderop in deze Gorzenklok vindt u meer over een en ander. Er is in ieder geval werk genoeg. Hoe meer medegelovigen we daarbij kunnen betrekken, hoe beter. Geloven kunnen we niet alleen. Daar hebben we elkaar hard voor nodig. Als individuele gelovigen. We kunnen niet zonder elkaars stimuleren. Maar ook als gemeenschap. Daarom blijven we werk maken van een groeiende samenwerking met onze buurtparochies.
Geheel in de lijn van het bisdom. Want de komende maanden valt er vanuit het Emmaplein in Rotterdam een welomschreven plan te verwachten. We willen daar als parochie op inspelen.
Wensen we elkaar: een vruchtbaar en voldoening gevend nieuw werkjaar, voor onszelf en al degenen die ons dierbaar zijn.

p. J.F. de Rooij  scj,  adm.par.

[naar boven]

GK2007-nr8-03     [naar boven]Impressies H.Hartfeest 15 juni 2007

De dag na de jaarlijkse feestavond voor de vrijwilligers van onze parochie, kreeg de redactie het volgende artikel toegezonden. Op onze website is onderstaande tekst geïllustreerd met een achttal foto’s en een filmpje van het H.Hartkoor. Klik daartoe opH.Hartfeest 2007.

Met nog een wat duf hoofd toch nog even wat impressies op papier zetten…

Het jaarlijkse feest begon met een viering om 19.00 uur en Lidwien wist op een bijzondere wijze ons te inspireren om onze dromen te laten uitkomen.

Saamhorigheid, respect, geloof, vertrouwen en inzet blijken de sleutelwoorden om het nieuwe jaar mee verder te gaan.

Koffie met prachtige taart (die nog lekker smaakte ook) was het begin van een geslaagde avond.

Na de kozakkenritus verdwenen velen weer naar de kerk voor een doe het zelf speurtocht en werden de winnaars (rode groep) beloond met een flesje wijn.

De sfeer kwam duidelijk op gang na diverse versnaperingen en de haringen zag je in de kelen glijden, nagespoeld door een volgend drankje. Wat kunnen mensen toch lekker bijkletsen op zo’n avond! En leuk om ieder eens van een andere kant te zien!

Mijn doel van dit stukje is eigenlijk om de werkgroep pastoraat te bedanken voor het organiseren van deze avond! Ik hoop dat tussen de bedrijven door jullie er zelf ook nog van genoten hebben! Marian, Corry, Margo, Ted, Jolanda, Lidwien en ieder die op de avond zelf een handje hebben toegestoken, bedankt!

Groeten, Mary de Kok

[naar boven]


GK2007-nr8-04     [naar boven]Zondag 2 september
familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Piet van Potten, Piet Schellekens, overleden ouders Steens -Van der Knaap, Luud en Lenie van ’t Zelfde, Arnoldus Nicolaas Broeren, Hans Haas,  Antonette Maria Helena Jeup-Franken, Johanna Hersbach, overleden familie Vincent en Schueler.
 
Zondag 9 september
familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Piet van Potten, overleden ouders Steens – van der Knaap, Luud en Lenie van ’t Zelfde, Hans Haas,  Antonette Maria Helena Jeup-Franken, overleden ouders Hersbach – Thijsen, overleden ouders Engering – Hersbach, Overleden ouders v.d. Plas – Lips, Overleden ouders Koreman – Brandstëdt, Piet Wijnen, Aad Osterholt, Willem van der Pas.
 
Zondag 16 september
familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Piet van Potten, overleden ouders Steens – van der Knaap, Luud en Lenie van ’t Zelfde, Arnoldus Nicolaas Broeren, Hans Haas, Antonette Maria Helena Jeup-Franken, overleden familie Over de Vest – Franken, Antonius Maria Beukers, Willem van der Pas.
 
Zondag 23 september
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Piet van Potten, overleden ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van ’t Zelfde, Hans Haas, Antonette Maria Helena Jeup-Franken, Gerarda Hersbach, Overleden ouders Koreman – Brandstëdt, Petrus Jacobus Josephus van Mil, Willem van der Pas.
 
Zondag 30 september
Familie Van der Burg, Pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, Pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Piet van Potten, Overleden ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van ’t Zelfde, Arnoldus Nicolaas Broeren, Hans Haas,  Antonette Maria Helena Jeup-Franken, Willem van der Pas.

[naar boven]


GK2007-nr8-05     [naar boven]SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK
Met een nieuw seizoen in het verschiet, blikken we nog even terug en kijken we vooral vooruit naar de dingen die op stapel staan.

Allereerst nieuws van de Stichting Vrienden van de H.Hartkerk: Op zondag 9 september zal de stichting in samenwerking met het Kerkbestuur een informatiebijeenkomst houden over de stand van zaken over de instandhouding van ons kerkgebouw en toekomstplannen voor de gebouwen.  De bijeenkomst krijgt een verrassend karakter en begint aansluitend aan de viering van 9.45 uur. Wanneer u de viering niet bijwoont bent u rond 11 uur welkom in de pastorie. Alle donateurs van de Stichting hebben hiervan persoonlijk bericht gekregen. (Mocht u donateur zijn en geen bericht hebben ontvangen, laat dit dan even telefonisch of via een e-mail bericht weten aan ondergetekende). Alle belangstellenden zijn welkom!

Onze kerk heeft twee dagen op een bijzonder manier in de belangstelling gestaan. Op 2 en 3 juli werden in de kerk filmopnames gemaakt voor een detectiveserie op televisie. De opnames hebben in veel kranten de voorpagina gehaald. Verderop in deze Gorzenklok leest u er meer over.

Op woensdagmiddag 18 juli vond er in de parochiezaal een primeur plaats: een high tea. Wijkbewoners – vooral de ouderen – waren uitgenodigd voor een gezellige middag met veel lekkers. Ongeveer dertig mensen gaven acte de présence.
Het idee voor een high tea was geboren toen de organisatoren van de wijklunches in onze pastorie, zich realiseerden dat de zomervakantie wel heel lang duurde, tussen de maaltijden in mei en september (op 18 september de volgende wijklunch!). Een chique aangeklede theedrinkpartij – ‘op zijn Engels’- leek een geschikte manier om de zomerstilte te overbruggen.
Zij kregen gelijk. Ook al was het niet zo warm als gehoopt en bleef het stil op het opgefleurde plaatsje achter de pastorie, een woord dat de situatie, zo tussen twee en vier beter beschrijft dan ‘gezellig’, bestaat niet. Veel gesnoep, veel gekakel en gelach. Goed voor de lijn is het vast niet, maar we maken er dan ook geen gewoonte van. De parochiezaal was voor een middag echt huiskamer van de wijk. En zo even na vieren – de laatste praatjesmaker had net het pand verlaten - togen de taarten-bakkers en broodjessnijders voldaan aan de afwas.

Ook op andere wijzen werd er flink gewerkt in onze pastorie. Door een klein ploegje hardwerkende vrijwilligers zijn de grote en de kleine zaal van de pastorie aan een flinke opknapbeurt onderworpen. Ook de hoekkamer op de eerste verdieping wordt onder handen genomen. Het verfwerk is gedaan door mensen van de Engelse parochie. Vervolgens is er behangen door enkele van wanten wetende vrijwilligers (ook uit onze parochie!) Zoals zo vaak, zat ook deze opknapklus niet altijd mee. Er zijn dan ook heel wat uurtjes mee gemoeid geweest. Maar het resultaat mag er zijn! Rest nu nog de finishing touch in de vorm van gordijnen en vloerbedekking.
  
Jolanda Konings, coördinator werkgroepen
tel: 010-4264417 / 06-51704863
e-mail:  jolanda.konings@de-wolf.nl

[naar boven]


GK2007-nr8-06     [naar boven]Zondag 12 augustus was er in onze kerk een Taizé-viering. Het Franse plaatsje Taizé biedt met name in de zomer aan duizenden jongeren uit heel Europa onderdak voor een periode van bezinning, verdieping en ontmoeting. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de Oecumenische kloostergemeenschap gesticht in 1940 door frère Roger.  Kenmerkend voor de gemeenschap zijn de liederen. Ze zijn vaak heel kort, vierstemmig en worden meestal vele malen achter elkaar gezongen. Deze herhalingen zorgen ervoor dat een ieder na korte tijd de melodie kent en mee kan zingen. Daarnaast geeft het de muziek een mediterend karakter. De Taizé-viering in onze kerk was een experiment. Hieronder volgt een verslag. De initiatiefnemers bekijken of we een viering als deze vaker zullen houden. Suggesties hiervoor (ook voor vieringen met een ander karakter) zijn van harte welkom bij de pastoraatsgroep.

Viering met muziek uit Taizé
Zoveel zondagen achtereen geen koor… alleen maar samenzang in de zomermaanden…. de pastoraatsgroep vond dit een beetje mager. Dus besloten we om op 12 augustus een CD te laten horen in de Woord-Communieviering. Met muziek uit Taizé.

Een terugblik
Een berichtje in kranten en op Look-tv zorgde voor een verrassend hoge opkomst, ongeveer 75 mensen, dat is voor de zomer een mooi aantal. En er waren veel onbekende gezichten.
Er kwamen veel enthousiaste reacties op de      viering. De liederen bleken goed aan te sluiten bij het thema, de timing was goed, DJ Ted Konings zorgde daarvoor, en de muziek klonk heel mooi in de kerk.
Voor herhaling vatbaar, vond men. Daar valt over de praten. Ik denk al aan een viering met Gregoriaanse gezangen, bijvoorbeeld in de Advent, of de Missa Criolla beluisteren (met zang van Careras) of het Oeral Kozakkenkoor (maar dan via een CD, deze keer).
Misschien zijn er nog andere mogelijkheden, dit is wat ik (letterlijk) in huis heb.
Tot slot het gedicht dat klonk in de overweging.

Hebben en Zijn
In het leven zijn er twee basale zaken,
die de wereld en ons wezen raken,
die met alles nauw  verbonden zijn.
Wij verwoorden het met: hebben en met zijn.
Hebben is IK, is tijd, is hechten,
verwerven, behouden, willen en vechten.
Zijn is geest, is tijdloos, geven,
liefde, laten, stromen, leven.
Hebben is bezit en uiterlijke macht.
Zijn is bezinning en innerlijke kracht.
Hebben is aarde, hevig en hard.
Zijn is hemel, gevoel en is zacht.
Hebben is kennis, denken en rede.
Zijn is ervaren van vrijheid en vrede.

(Paul Kluwer)

Mijn wens voor het nieuwe seizoen: dat we in onze parochie veel zijns-ervaringen mogen hebben! Een viering als die op 12 augustus is daar een mooi voorbeeld van.

Lidwien Meijer

[naar boven]


GK2007-nr8-07     [naar boven]Mijn gouden priesterfeest is niet ongemerkt voorbij gegaan: ook vanuit de parochie van het H. Hart te Schiedam kwam een delegatie naar de feestelijke viering in De Lier.
Zij gaven bovendien een cadeau in originele feestelijke verpakking (van foto’s van de kerk)  tijdens de receptie.
Heel hartelijk dank daarvoor.
Ik hoop nog lang de gezondheid te genieten die mij in staat zal stellen om iedere maand een keer bij jullie voor te gaan.

R. Kuypers pr.

[naar boven]


GK2007-nr8-08     [naar boven]De éénentwintigste versie van Open Monumentendag, op zaterdag 8 september 2007, heeft als thema Moderne Monumenten. Een thema dat onze kerk (uit 1925-1926) op het lijf geschreven is.

In de twintigste eeuw kreeg de Nederlandse architectuur weer een eigen gezicht. Aan de wieg van deze ontwikkeling stond de architect H.P. Berlage, doorgaans gezien als de vader van de moderne Nederlandse architectuur. Met zijn aandacht voor een heldere constructie en eerlijk materiaalgebruik maakte hij de weg vrij voor de golvende vormen in baksteen van de Amsterdamse School en voor de rechte lijnen en moderne bouwmaterialen als staal, beton en geprefabriceerde panelen van Het Nieuwe Bouwen of functionalisme.

De Amsterdamse School nam een grote vlucht na de Eerste Wereldoorlog, toen mede door de Woningwet uit 1901 voor volkswoningbouw grote opdrachten werden gegeven en hele woonwijken in deze stijl werden opgetrokken. Voorbeelden van de Amsterdamse School zijn volop te vinden in Amsterdam. Bekende voorbeelden zijn het gebouw De Dageraad en het Beursgebouw.
De aanhangers van Het Nieuwe Bouwen wilden licht, lucht en ruimte. De Van Nellefabriek in Rotterdam en Sanatorium Zonnestraal in Hilversum zijn beroemde voorbeelden. In Schiedam is de HAV Bank (architect W.M. Dudok) aan de Gerrit Verboonstraat een gebouw in dezelfde stijl.

De H.Hartkerk te Schiedam (architect: Han Groenewegen) heeft van beide stromingen elementen in zich. Het betonnen en stalen skelet is door de 'eerlijke bouwmaterialen' aan het zicht onttrokken. De overal aanwezige parabolische vormen sluiten aan bij de Amsterdamse school, terwijl de afwezigheid van versieringen en de grote open ruimte weer meer aansluiten bij het Nieuwe Bouwen.

Ook elders in de Gorzen zijn volop bouwwerken te zien uit het begin van de vorige eeuw. Met name heeft de architect Piet Sanders enkele karakteristieke huizenblokken op zijn naam staan.
 
De industriële uitstraling van het functionalisme riep ook weerstand op en daarom begonnen halverwege de jaren twintig enkele architecten weer aanknopingspunten te zoeken bij de architectuur uit het verleden. De stijl van deze traditionalisten, met voorop de Delftse hoogleraar M.J. Granpré Molière, wordt ook de Delftse School genoemd. Vertegenwoordigers van zowel de Delftse School als het functionalisme kregen na de Tweede Wereldoorlog veel bouwopdrachten. Naast het herstel van havens, industrie en infrastructuur verrezen in deze periode van wederopbouw massaal nieuwe woonwijken met gestandaardiseerde eengezinswoningen en flatgebouwen om volksvijand nummer één in de jaren vijftig, de woningnood, te bestrijden. Het museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam is een bekend voorbeeld van de Delftse School.

De H.Hartkerk (Gorzenkerk)
Vanaf 10.00 uur is de kerk opengesteld voor belangstellenden. Gidsen zijn aanwezig om meer over het gebouw en interieur te vertellen. Ook zijn er interessante foto's te bekijken van onze kerk.

(Met dank aan de website www.openmonumentendag.nl)

[naar boven]


GK2007-nr8-09     [naar boven]40 JAAR VECHTEN VOOR VREDE

Vredesweek 2007 van zaterdag 15 t/m zondag 23 september 2007
Een grote openingsmanifestatie onder leiding van Jacobine Geel met bijdragen van Jan Pronk en Bisschop Van Luyn en een spectaculair festival 'Planet Peace' op de internationale dag van de vrede met medewerking van politici, kunstenaars, musici en vredesactivisten. Zomaar twee hoogtepunten uit de Vredesweek 2007 die plaatsvindt van zaterdag 15 tot en met zondag 23 september. De week markeert veertig jaar vredeswerk in parochies en gemeenten en roept organisaties en individuen op met initiatieven te komen die aansluiten op het motto 'Vechten voor vrede'.

Internetsite www.vredesweek.nl
Een centrale rol in de voorbereiding speelt de website van IKV Pax Christi: www.vredesweek.nl. Naast een informatief medium met allerlei programmaonderdelen en activiteiten, is de site ook een interactief podium, waarop lokale groepen de eigen activiteiten kunnen invoeren, vragen kunnen stellen of bestellingen kunnen doen. Maar het is ook mogelijk verschillende werkvormen te downloaden van de site voor de invulling van het eigen lokale programma.
Verder bevat de site ook een winkel met pr-materiaal als ansichtkaarten plus posters met gedichten over vrede. En een expositieruimte waar de gedichten te zien zullen zijn. Via het forum tenslotte kan iedereen reageren op het thema van dit jaar, ‘vechten voor vrede’.

Landelijke programmahoogtepunten
Op zaterdag 15 september vindt van 13.30 tot 18.00 uur in Utrecht de openingsmanifestatie plaats van de landelijke Vredesweek: Vechten voor vrede. Met o.a.: presentatie van het samen-werkingsverband IKV Pax Christi; debat over Vechten voor Vrede; aandacht voor Vredesmissies; het geluid van vredesvoorvechters; de gedichtenwedstrijd ‘Verzen voor vrede’; een vredescarrousel en nog veel meer...
U kunt zich hiervoor opgeven via het contacformulier 
Het spectaculaire festival Planet Peace doet dit jaar Utrecht aan. Op de internationale dag van de vrede 21 september gaan politici, kunstenaars, muzikanten en jongeren op zoek naar de mogelijkheden en de barrières voor een vreedzame en rechtvaardige wereld. Het People Building Peace Netwerk waar IKV Pax Christi deel van uit maakt heeft voor die dag een verrassend programma opgesteld rondom het thema Vechten voor vrede. Hou de komende tijd deze website in de gaten voor het laatste nieuws en mis het niet!

Voor meer informatie kunt u terecht op de sites: www.ikvpaxchristi.nl en  www.vredesweek.nl.

[naar boven]


GK2007-nr8-10     [naar boven]Op donderdag 19 juli is in onze kerk het kerkelijk huwelijk gesloten tussen:

Jason van der Wal
                &
Antoinette Hilversum

----------------

Op zondag 26 augustus hebben de heer en mevrouw

Van Duijn - Heinsbroek

in een feestelijke viering in onze kerk
hun gouden huwelijk herdacht.

----------------

Wij feliciteren beide bruidsparen en hun families met deze heugelijke gebeurtenis!

[naar boven]


GK2007-nr8-11     [naar boven]Zondag 2 september
22e Zondag door het jaar
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van de Cantorij o.l.v. Nel de Heer
Voorganger: pater A. Heeren S.D.B.
Sirach 3,17-18+20+28-29 / Lucas 14,1+7-14
"Wanneer u een feestmaal geeft, nodig liever armen en gebrekkigen uit. Wat een geluk voor u dat zij, anders dan vrienden of familie, er niets tegenover kunnen stellen. Want het zal u worden teruggegeven bij de opstanding der rechtvaardigen."  Lucas 14,12a+13-14
In de pastorie staat na de viering voor alle kerkgangers een heerlijk kopje koffie of thee klaar! U komt toch zeker ook?

Woensdag 5 september 
Z. Moeder Teresa van Calcutta

Vrijdag 7 September
Eerste Vrijdag

Zaterdag 8 september
Maria Geboorte
Open Monumentendag 2007, thema: Moderne Monumenten 1900-1965. Onze kerk (gebouwd 1925-1926) zal deze dag geopend zijn van 10.00-16.00 uur. Zie ook "Open Monumentendag".

Zondag 9 september
23e Zondag door het jaar / Nationale Ziekendag
Om 09.45 uur Woord- en Communiedienst met zang van het H. Hartkoor o.l.v. Madelèn Montanus. Orgel: Truus Roosken.
Voorganger: mevr. Corry Smits
Wijsheid 9,13-18b /Lucas 14,25-33
Jezus richtte zich tot de grote drommen mensen die met hem meetrokken en zei hun onder meer: "Wie naar mij toekomt, moet zijn kruis dragen en mij volgen; anders kan hij mijn leerling niet zijn."   Lucas 14,25a+27
Na de viering worden brieven uitgereikt van Amnesty International om politieke gevangenen te ondersteunen. Ook worden er in het kader van Nationale Ziekendag loten voor de Zonnebloemloterij verkocht. Beide acties van harte aanbevolen!
Aansluitend wordt eenieder uitgenodigd om tussen 10.45 en 11.00 uur in de pastorie te verzamelen voor een voorlichtingsbijeenkomst over de toekomst van ons kerkgebouw, georganiseerd door onze Vriendenstichting i.s.m. het Kerkbestuur. Koffie en thee staan klaar! Na afloop kunt u een exemplaar van het jaarverslag van de stichting meenemen. Zie ook "H.Hartkerk forever".
’s Middags heeft de Engelstalige gemeenschap haar jaarlijkse barbecue. Wij hopen met hen op mooi weer!

Maandag 10 september
Kerkbestuursvergadering om 19.30 in de pastorie

Vrijdag 14 september
Kruisverheffing

Zaterdag 15 september 
Onze Lieve Vrouw van Smarten
Begin van de Vredesweek
(Zie ook "40 Jaar vechten voor vrede".)

Zondag 16 september
24e Zondag door het jaar
Vredeszondag
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor o.l.v. Madelèn Montanus. Orgel: Truus Roosken.
Op deze dag viert ons koor zijn 30-jarig bestaan.
Voorganger: pastoor R.M. Kuypers
Exodus 32,7-11+13-14 / Lucas 15,1-10
De Farizeeën en schriftgeleerden zeiden eens over Jezus: "Die man ontvangt telkens tollenaars en zondaars en eet met hen." Maar hij vertelde hun onder andere de volgende gelijkenis: "Een vrouw heeft tien drachmen en verliest er een van. Zoekt zij dan niet overal zorgvuldig daarnaar en blijft zij zoeken totdat zij die drachme vindt? En als zij die gevonden heeft, moeten vrienden en buren dat weten en even blij daarover zijn als de vrouw zelf. Zo, zeg ik u, zijn de engelen van God blij over één zondaar die zich bekeert."  Lucas 15,2-3+8-10
Na de viering is er weer gelegenheid tot bijpraten onder het genot van een lekker bakje koffie of thee.

Maandag 17 september
H. Lambertus
H. Hildegard von Bingen

Dinsdag 18 september
Om 12.00 uur bent u welkom in onze pastorie voor de altijd weer gezellige Wijklunch. Kosten 5 euro. Het menu wordt van tevoren opgehangen in de pastorie en het wijkgebouw.

Donderdag 20 september
Om 9.30 uur houdt de Jozefschool de jaarlijkse openingsviering. Belangstellenden zijn welkom om deze viering mee te maken.

Vrijdag 21 september
H. Matteüs, apostel en evangelist

Zondag 23 september
25e Zondag door het jaar
H. Pius van Pietrelcina (padre Pio)
Einde van de Vredesweek
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor o.l.v. Madelèn Montanus. Orgel: Truus Roosken.
Voorganger: pater A. Heeren S.D.B.
Amos 8,4-7 / Lucas 16,1-13
Jezus vertelde, nu aan zijn leerlingen, de volgende gelij-kenis: Een rijk man had een rentmeester. Hij hoorde dat die zijn bezit verkwistte. Hij riep hem ter verantwoording. De rentmeester liet toen de pachters van de rijke man bij zich komen. Om na zijn ontslag door de pachters ondersteund te worden, liet hij hen in hun contracten de door hen verschuldigde opbrengsten veranderen in kleinere hoeveelheden daarvan. De rijke man prees de slimme aanpak van de rentmeester. Maar je kan niet je heer dienen én iemand anders, niet tegelijk God én de geldduivel. Lucas, 1-2+5-8+13
U bent van harte uitgenodigd voor het wekelijkse kopje koffie en thee in de pastorie!

Donderdag 27 september 
H. Vincentius de Paul

Vrijdag 28 september 
H. Wenceslaus

Zaterdag 29 september 
HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen

Zondag 30 september
26e Zondag door het jaar
H. Hiëronymus
Om 09.45 uur Woord- en Communiedienst met samenzang en orgelspel door Nel de Heer.
Voorganger: pastor Lidwien Meijer
Amos 6,1a+4-7 / Lucas 16,19-31
Jezus vertelde eens over een rijk man en over een arme, Lazarus, die voor de poort van de rijke lag. Lazarus had graag zijn honger gestild met wat van de tafel van de rijke viel. De arme stierf en ook de rijke. De laatste leed in de onderwereld veel pijn en zag van ver Abraham met Lazarus in zijn schoot. Hij riep om medelijden, maar Abraham wees hem op het goede leven dat hij had gehad en op het slechte leven van Lazarus. "De mensen moeten in hun leven luisteren naar Mozes en de profeten." Lucas 16,19-25+29
September met vijf zondagen betekent: deze maand vijf keer koffie en theedrinken in de pastorie! De laatste vakantiegangers zullen nu ook wel weer terug zijn en hun verhalen met graagte willen delen. (Voelt u evenwel vrij om andere onder-werpen ter sprake te brengen als u genoeg heeft van alle vakantieverhalen….)

[naar boven]


GK2007-nr8-12     [naar boven]Een pelgrimstocht naar de Elzas
In het najaar van 2007 zal er, net als in 2006, in de pastorie van de Heilig Hartkerk een aantal   lezingen over een pelgrimstocht worden gehouden. Was in 2006 het thema “De Romaanse Mens”, dit jaar wordt de streek de Elzas bekeken. De pelgrimstocht start evenwel elders in Frankrijk. In de enorme kathedraal Notre-Dame te Chartres wordt “Moeder Maria van het Mooie Glas” bezocht.  Als gids zal de heer Frans Rosier fungeren.

Al rond 600 was de Elzas een centrum van belang in Europa. De grootste bloeitijd maakte de streek door van 1000 tot ongeveer 1250, precies in wat de Romaanse periode wordt genoemd. De mensen in deze tijd waren zeer gelovig en wensten hun geloof ook naar buiten te brengen, te evangeliseren. Zich bewust zijnde slechts "onnutte knechten" van de Heer te zijn, werden persoonlijke herkenningstekens vermeden; slechts De Boodschap telt. Een pelgrim uit onze tijd zal op zoek moeten gaan naar datgene wat nog aanwezig is en daaruit conclusies proberen te trekken. Het zal blijken dat die overblijfselen een soort van lichtflitsen zijn, die ons een beeld kunnen geven van de diepe gelovigheid van de Romaanse mens.

Overblijfselen zijn gelukkig nog in ruime mate aanwezig in kleine kerkjes en grote kathedralen, in steden en ruige gebieden. Zij bevinden zich meestal in de Godshuizen, hoewel ook musea soms indrukwekkende getuigenissen blijken te bezitten. De zoektochten zullen ons voeren naar gebouwen, beeldhouwwerken, muur- en plafondschilderingen en gebrandschilderd glas. En hoewel de mooiste gebrandschilderde ramen vooral in 1250-1500 werden geschapen, ten tijde van de Gotiek, zijn er argumenten te vinden dat deze beschouwd moeten worden als een voortzetting van het Romaanse gedachtegoed. Verder zullen er op onze tocht legendes worden gelezen, die zo geliefd zijn bij de middeleeuwers en altijd een bepaald waarheidsgehalte bezitten. In totaal worden zo’n twintig Elzasser locaties bezocht.

Een pelgrimstocht is niet slechts een middel om bezoeken te brengen aan fraaie locaties. Zeker, het is een prettige bijkomstigheid om mooie dingen te zien. Echter, een pelgrim gaat altijd op reis als "zoekend mens", die een aantal onderwerpen in zijn of haar hart meedraagt. Dankbaarheid, verlangen, zorgen, verdriet, vreugde, stilte, eenzaamheid, ….. Het gehele palet van menselijke emoties. En hoewel in gezelschap, zal de ware pelgrim in zichzelf bidden en mediteren. In stilte zal de pelgrim zich met alle gevoelens richten tot de Hemelse Vader. Of bijstand vragen aan Moeder Maria.
In onze pelgrimstocht zullen wij de ruimte nemen om hetgeen wordt ervaren, in eigen hart te overwegen, om te mediteren. Om dit te bereiken zal er op de pelgrimsavonden muziek ten gehore worden gebracht die past bij de getoonde lichtbeelden. En, de Romaanse mens kende de Psalmen als geen ander. Zij realiseerden zich heel goed dat ook de Christus, Gods Zoon, deze Psalmen bad en zong! Daarom zullen er tijdens onze pelgrimstocht ook enige Psalmen worden gebeden.

De Pelgrimstocht zal gedurende 4 woensdagavonden, op 3, 10, 17  en 24 oktober 2007 worden gehouden in onze pastorie. Aanvang 19.30 uur. Een half uur eerder staan koffie en thee voor u klaar. Op stevig schoeisel of met sandalen, iedereen is van harte uitgenodigd om met ons mee te gaan!

[naar boven]


GK2007-nr8-13     [naar boven]Op zondag 19 juni 2007 is op 77-jarige leeftijd overleden:

Francisca Christina Hendrina
van de Water – de Goede

Zij heeft jarenlang in de Gorzen gewoond en heeft op 23 juni in onze kerk haar uitvaartdienst gehad.

----------------

Op maandag 23 juli 2007 is op 89-jarige leeftijd overleden:

Antonette Maria Helena
Jeup - Franken

Zij heeft ruim 45 jaar in onze parochie in verschillende koren gezongen. De laatste jaren woonde ze in Huize Frankenland. Op 27 juli is zij vanuit de kapel van dit tehuis begraven.

----------------

Gedenken wij de overledenen en hun nabestaanden in onze gebeden.

[naar boven]


GK2007-nr8-14     [naar boven]Filmopnames AVRO’s Spoorloos verdwenen
Op 2 en 3 juli heeft onze kerk als decor gefungeerd voor de opnames van de politieserie Spoorloos verdwenen. Een serie waarin een politieteam op zoek gaat naar een vermist persoon, in dit geval een pastoor. In januari 2008 zal de aflevering “De verdwenen pastoor” door de AVRO op het scherm worden gebracht.
 
Begin juni hadden twee locatiespeurders al foto’s van verschillende kerken gemaakt. De keuze viel tenslotte op onze kerk. In de woorden van de hoofdcameraman: “het is een echte kerk met een eigentijdse religieuze uitstraling, met mooie strakke lijnen en een prachtige lichtval. Een harmonieuze ruimte, niet volgepropt met allerlei beelden en andere tierlantijntjes.” Het kerkbestuur ging akkoord nadat het de verzekering had gekregen dat de kerk en ons geloof op een verantwoorde wijze in beeld zouden worden gebracht. Met dank aan de wethouders Siljee en Haan, alsmede burgemeester Verver (zij zorgden ervoor dat de opnames niet door geplande wegwerkzaamheden werden gestoord) kon het filmgebeuren doorgaan. Een persbericht, waarin om figuranten (kerkgangers) werd gevraagd, werd door vele media overgenomen.

De filmcrew neemt bezit van de gebouwen
Op maandagochtend kwam de filmploeg aan, bestaande uit regisseur, regieassistentes, opnameleider, locatiemanagers, zakelijke leiding, scriptgirls, cameraploeg, geluidsmensen, lichtmedewerkers, kleedsters, grimeurs, mensen die zorgen voor de rekwisieten en het sjouwwerk en de catering. En natuurlijk de acteurs, elf in getal. In totaal bevolkten gedurende twee dagen tussen de 30 en 40 film-mannen en vrouwen de kerkgebouwen. Het hele gebouwencomplex werd gebruikt: de kerkruimte, de biechtstoel, het zijkoor boven de orgelpijpen, de torenkamer werd omgebouwd tot werkkamer van de pastoor, de gang tegenover de wenteltrap werd getransformeerd tot zijn slaapkamer. En voor de kerk verscheen een gloednieuwe brievenbus van TNT-post.

Biechtstoel
De eerste scène die werd gedraaid betrof een gesprek tussen de pastoor en een jongeman in de biechtstoel. Ondanks adviezen dat het gebruik van de biechtstoel niet meer van deze tijd is (sinds de jaren zestig worden ze in onze kerk niet meer gebruikt) en dat een biecht of een gewoon gesprek tegenwoordig op andere plaatsen wordt afgenomen resp. gevoerd, hechtte de filmploeg toch aan het gebruik van de biechtstoel. “In een moderne garage lopen de monteurs ook niet meer met olie besmeurde overals rond. Toch is dat wel het clichébeeld dat mensen hebben bij een garage. Zo willen  televisiekijkers bij een pastoraal gesprek een biecht-hokje zien.”
In de volgende op te nemen scène loopt de jongeman snel de kerk uit, even later nagestaard door de pastoor. Voor een juiste sfeer werd de kerk door een drietal rookmachines gevuld met een reukloze dunne nevel. Een bezigheid die tijdens de draaidagen nog een paar keer zou worden herhaald. Beide kosters Margo en Jaap verzuchtten dat echte wierook toch aangenamer is. Een groot deel van de filmploeg begaf zich vervolgens naar buiten om naast de kerk, bij een toegang tot kelderboxen, de moordscène op te nemen.

De Goede Herder ziet alles aan
Maandagmiddag werden nog vier scènes gedraaid: drie buiten en één binnen. Voor de eerste buitenscène werd een hoogwerker in stelling gebracht. Vlakbij het beeld van de Goede Herder werd de camera gepositioneerd voor een shot van de pastoor die de uit de biechtstoel weggelopen jongeman probeert te achterhalen. Dezelfde gebeurtenis wordt even later gefilmd vanuit een camerapositie enkele decimeters boven de grond. Daarna verhuist het filmteam naar de pastorie. Hier wordt de scène opgenomen waarin de huishoudster van de pastoor op haar fiets aankomt en ternauwernood de jongeman op de bromfiets kan ontwijken.

Nieuwe duim voor H.Hartbeeld
De laatste opname van de dag vond plaats bij het H.Hartbeeld. De pastoor zou daar om kracht bidden om een juiste beslissing over het al dan niet posten van een brief. Helaas ontbrak van het beeld de rechterduim. Eén van de rekwisietendames was al bezig van een kleiachtige substantie een nieuwe duim te fabriceren, maar dit haalde het niet bij de originele duim. Na wat navragen bleek de duim door Henny Leerentveld keurig in een doosje te zijn bewaard om later nog eens terug te zetten. Genoemde dame zette de originele duim kundig aan de rechterhand. Nog wel hield iedereen de adem in bij de gevaarlijke capriolen die de cameraman boven het beeld maakte om zowel het beeld als de pastoor in de zoeker te krijgen.
De eerste draaidag loopt ten einde. Terwijl de filmploegmedewerkers naar het busje en de tent van de catering loopt, wordt de cameraman getroffen door het zonlicht dat door het grote glas-in-loodraam in de voorgevel de kerk binnenkomt. Hij schakelt z’n camera in en zegt: “hier ga ik een prachtige opname van maken. Je zult eens zien hoe mooi dit er dadelijk op televisie uit zal zien!” Daarna vertrekt ook hij naar de catering voor een broodje Hamburger.

De tweede draaidag
Dinsdag werd begonnen met een scène op het rechterkoor. De pastoor is verdwenen en in zijn plaats houdt de acteur-koster een gesprek met een aanstaand echtpaar over de gang van zaken bij een kerkelijk huwelijk. Uit de kleine kluis van onze parochie werden trouwboeken gehaald, een speciale kaars, een officieel missaal en enkele misboekjes van eerdere huwelijksmissen in onze parochie. Tijdens het gesprek dat de koster voert, komen de hoofdrolspelers van de televisieserie binnenlopen. Twee rechercheurs, gespeeld door Jennifer Hoffman en Cas Jansen. Zij inspecteren de biechtstoel en plagen elkaar met teksten of de ander nog iets stouts op de biechten heeft.
Hierna breekt de tijd aan voor de grote figurantenscène. Terwijl de regen met bakken naar beneden komt, verzamelen zich tussen 10 en half 11 tientallen kerkgangers voor de kerk. Geheel volgens wens waren de meeste gekleed in onopvallende kleuren. Degenen die dat wilden werden door de kapster en grimeuze nog wat bijgewerkt. De ruim 150 figuranten zijn grofweg in vier groepen in te delen: parochianen, belangstellenden uit de wijde omtrek, kennissen van de filmploeg en fans van de hoofdrolspelers.

De preekscène
De voorbereidingen van de preekscène nemen nogal wat tijd in beslag. De grote kandelaars moeten worden verplaatst en van nieuwe kaarsen voorzien. En de acteur-pastoor krijgt van onze pastor Lidwien Meijer nog wat tips. Waarvan de belangrijkste wel is dat hij een groene kazuifel dient aan te trekken. Tijdens de preekscène komt een jonge vrouw de kerk binnen. De figuranten krijgen te horen dat ze geërgerd moeten omkijken. De vrouw is een bekende van de pastoor en brengt hem door haar binnenkomst even van zijn stuk. Na een passage over het gezin roept ze demonstratief “Amen!” Ook dit tafereel wordt verschillende keren opgenomen vanuit diverse hoeken. Het neemt zoveel tijd in beslag, dat de afsluitende scène met de organist (een rol van ondergetekende) wordt geschrapt.
’s Middags worden de laatste scènes gedraaid. Hierin bekijken de twee politie-inspecteurs het werkvertrek en de slaapkamer van de verdwenen pastoor en stellen ze vragen aan de koster en de huishoudster.
Na afloop bouwen de diverse ploegen de filmset af en worden de vertrekken in de toren en de pastorie weer in originele staat teruggebracht. Verschillende media besteedden de volgende dagen nog aandacht aan dit filmgebeuren. Zo verscheen op de voorpagina van de METRO (editie Rotterdam e.o.) een grote foto van de kerk gevuld met figuranten. Nog een aantal maanden wachten voor het resultaat op televisie verschijnt…

Henry de Wolf

Meer informatie en een fotoreportage van de filmopnames kunt u vinden op deze site onder: H.Hartkerk als decor voor politieserie. resp. H.Hart-fotogalerij.

[naar boven]


GK2007-nr8-15     [naar boven]Wie bedeesd vraagt, legt een
weigering in de mond

(Romeins gezegde)

[naar boven]


GK2007-nr8-16     [naar boven]Aanbidding van het Hart, goed voor het hart!

De Franse wetenschapper en psychiater Dr. David Servan-Schreiber heeft in 2003 een boek geschreven dat inmiddels zijn vijftiende druk beleeft. De titel luidt: ‘Uw brein als medicijn’; de ondertitel is: ‘Zelf stress, angst en depressie overwinnen’.

‘Hartcoherentie’
Er worden zeven alternatieve methoden in beschreven, die alle wetenschappelijk getest zijn. Eén van die geneeswijzen is de ‘hartcoherentie’: het beïnvloeden van het hartritme door positieve gedachten en gevoelens als dankbaarheid, vreugde en liefde. Dat heeft weer een zeer gunstig effect op ons emotionele brein; het gedeelte van onze hersenen dat ons psychisch en fysieke welbevinden regelt.
Het Heartmath Institute in Californië heeft een computerprogramma ontwikkeld waarmee men zelf dagelijks kan oefenen om die maximale coherentie dertig minuten of langer vast te houden. De resultaten zijn spectaculair.

Heilig Hartbeeld
Eén passage viel me vooral op. Servan-Schreiber beschrijft daarin dat een vriend van hem met een heel intens geestelijk leven hem vroeg of hij ook gewoon kon bidden om zijn hartcoherentie te bereiken. Want uit ondervinding wist hij dat hij dan een warmte en welzijn ervoer, die overeen leken overeen te komen met het effect dat de oefeningen bereikten. Tot verbazing van de psychiater steeg de coherentie van zijn vriend toen binnen enkele ogenblikken tot tachtig procent. Een wetenschappelijk bewijs – via curves op een computerscherm – dat gebed werkt! God zal geglimlacht hebben!
Ik kijk naar het Heilig Hartbeeld in mijn kamer. Na lang zoeken vond ik het in een kleine antiekwinkel. De uitdrukking van de ogen trof me. Warm en mild, zoals mensen die van elkaar houden elkaar aankijken.
Voor mij ligt een uitnodiging van het Apostolaat van Eerherstel voor een dag van hulde aan het Heilig Hart van Jezus op donderdag 21 juni in ‘s Hertogenbosch. Vrienden gaven me een cd van dit genootschap, getiteld: ‘Van hart tot hart’. Prachtige teksten, gezongen door het kinderkoor de Oosterhoutse Nachtegalen. Beeldschoon! De hulde vindt plaats in het Theater aan de Parade en de feestelijke Eucharistieviering is in de kathedraal. Ik ben erheen gegaan!

Louise Leneman

[naar boven]


GK2007-nr8-17     [naar boven]Priesterjubilea
In de afgelopen maanden hebben twee ons bekende en gewaardeerde priesters de dag van hun priesterwijding gevierd. Pater Saris was op 1 juli 55 jaar priester. Een halve maand eerder, op 17 juni, vierde pastoor Kuypers zijn gouden priesterjubileum. Verschillende parochianen hebben zijn feest bijgewoond. Beide jubilarissen van harte gefeliciteerd!

Boek over pastoor Kuypers
Er is een boek verschenen over pastoor Kuypers. ‘Onze’ pastoor Kuypers, die sinds enige jaren op de derde zondag van de maand voorgaat in de viering. Alfons de Wit, sinds jaren parochiaan van de pastoor in De Lier, heeft het boek samengesteld. Hij noteerde een levensloop van Kuypers, van diens jonge jaren tot aan vandaag de dag. Gelardeerd met veel foto’s en korte beschouwingen van mensen die veel met hem hebben gewerkt.
Het boek en een intekenlijst liggen achterin de kerk. Van de prijs (19,95 euro) is 6,50 euro bestemd voor de ondersteuning van een project van een Nederlandse missionaris in Brazilië, mgr. Van Steekelenburg. Van het geld worden muziekinstrumenten gekocht voor kansarme jongeren. De instrumenten kunnen zorgen voor een lach in hun leven, en mogelijk ook een kleine bron van inkomsten.

Het H.Hartkoor bestaat (ruim) 30 jaar!
Ons Heilig Hartkoor viert dit jaar zijn dertigste verjaardag. De huidige bezetting telt nog twee koorleden die er vanaf begin 1977 al bij waren: Nel van Potten en Nico van der Plas. En verder verschillende koorleden die al bij Henk Govaart (en eerder nog onder Vredebregt) zongen.
Na de viering op 16 september vertrekken de koorleden naar een boot om een heerlijke brunch te nuttigen. Iedereen een prettige dag gewenst!

Nagekomen bericht
Op 19 augustus is Sjef Engering (65) overleden. Hij was in 1977 één van de oprichters van het H. Hartkoor en tevens de eerste dirigent. Op 24 augustus vond in de H. Teresiakerk, in zijn woonplaats Waspik, zijn uitvaart plaats. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en andere nabestaanden veel sterkte toe.

Redactielid in ziekenhuis
Een van onze gewaardeerde redactieleden, Ben Schueler, heeft in de vakantieperiode een hersenbloeding gehad. Na operaties in een Haags ziekenhuis en verdere behandelingen in Schiedam, revalideert hij momenteel verder in Het Zonnehuis te Vlaardingen. Zijn toestand gaat gelukkig vooruit.

Vandalisme rond de kerk
Voor de tweede keer dit jaar hebben onverlaten stenen uit het muurtje van het rechterbordes naast de voorgevel gesloopt en naar beneden gegooid. Onze parochie wordt op deze wijze onnodig op kosten gejaagd om de schade te herstellen. Op maandag 6 augustus heeft de politie het bordes met een rood/wit lint afgezet om mensen weg te houden van het bordes. De politie heeft wederom toegezegd een extra oogje in het zeil te zullen houden. Mocht u getuige zijn van vandalisme rond de kerk, wilt u dan de politie bellen, zodat deze de daders in de kladden kan grijpen?

Orgelreparatie
Enige tijd geleden hebben we u gemeld dat er een noodreparatie is uitgevoerd aan ons kerkorgel. Op 23 juli is de bedrading in de speeltafel grotendeels vernieuwd. In de loop der jaren was de isolatie gaan brokkelen, waardoor kans op kortsluiting ontstond. Op aanraden van een elektrotechnicus van onze parochie (tevens tenor in ons koor) is er een zekering geplaatst aan de secundaire kant van de voeding. Dat u het weet! Deze zekering is een doodgewone autozekering. Verder kan het orgel zijn gestemde trompetpijpen weer laten toeteren en ook heeft het orgel een nieuw stel lichten bij de voetpedalen gekregen. Onze organisten kunnen vanaf heden weer gas geven op het orgel! Wel is er met de verkeerspolitie onenigheid ontstaan of de orgelbestuurders vanaf heden een rijbewijs op zak dienen te hebben… (zie onderstaande cartoon)

[naar boven]

GK2007-nr8-18     [naar boven] [naar boven]

GK2007-nr8-19     [naar boven]HEILIG HARTPAROCHIE SCHIEDAM
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
h.hartkerk@wanadoo.nl   
21385 t.n.v. R.K. Kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart te Schiedam
dienst: zondag 09.45 uur 
pastoraal werker:
spreekuur: 


Lidwien Meijer
volgens afspraak,
(tel. 010 - 4 26 60 32 op werkdagen
tussen 17.00 en 18.00 uur)

KERKBESTUUR
 
voorzitter:
 
pater drs. J.F. de Rooij S.C.J.
(administrator paroecialis) 
werkvoorzitter:
 
Nico de Leede
tel. 059 - 7 33 39 42
 
secretaris:
       postadres:
 
Ted Konings 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
tel. 06 - 48 40 57 75
penningmeester:
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid
(gebouwen) 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid
(pastoraat) 
Marian Bergwerf - Olsthoorn
tel. 010 - 4 73 78 79
lid
 
Henry de Wolf
tel. 010 - 4 26 44 17

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl 
redactieleden:
 
Henk de Heer, Hans Ronteltap,
Ben Schueler, Henry de Wolf 
lay-out en druk:  Henk de Heer, Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van de maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]

<=terug