Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK OKTOBER 2007     <=terug

parochiecontact
De Gorzenklok
1 oktober 2007, 19e jaargang nr.9

    1 - Omslag
    2 - Met brandend Hart
    3 - Heiligen: Gerardus Majella
    4 - Misintenties oktober
    5 - Kerkbestuur-1: In memoriam Ben Schueler
    6 - Zangkoor-1: verslag uitstapje
    7 - Stichting: verslag jaarvergadering
    8 - Oproep: werkgroep kinderen
    9 - Van de redactie: In memoriam Ben Schueler
   10 - Lezingen: Rosier, Meijer, De Jong
   11 - Familieberichten
   12 - Agenda oktober
   13 - Toekomstvisie op kerk: Kerk en Ambt
   14 - H.Hartkerk for ever!
   15 - Nieuws
   16 - Zangkoor-2: geschiedenis H.Hartkoor
   17 - RK-karakteristieken: pelikaan
   18 - Kerkbestuur-2: openbare vergadering
   19 - Zonnebloem: herfstmiddag
   20 - Humor in de kerk
   21 - Achterflap


GK2007-nr9-01     [naar boven]   16 oktober 2007
         
H. Gerardus Majella

(zie: Heiligen )


[naar boven]GK2007-nr9-02     [naar boven]

Deze keer moet ik wat eerder dan anders mijn bijdrage schrijven voor onze Gorzenklok.
Morgen ga ik met de Nationale Bedevaarten voor een kleine week naar Lourdes. Daar ben ik wat men noemt "hotelpastor". Alles bij elkaar zijn er zo'n  vijfhonderd pelgrims, reizend met twee bussen en twee vliegtuigen. Wel een beetje luxe manier om op bedevaart te gaan, maar toch. We proberen een paar dagen tijd uit te trekken om extra te bidden en te zingen in en rond het heiligdom. Wij proberen ook na te denken over het jaarthema van Lourdes dat luidt: Laat u met God verzoenen.
Dit thema is gekozen in voorbereiding op het jubileum van volgend jaar. In 2008 is het 150 jaar geleden dat Maria aan Bernadette verscheen. En zoals gewoonlijk in voorbereiding op een feest denk je na of er nog wat goed te maken is, want dan pas is er echt ruimte om de bloemetjes buiten te zetten.
Een bedevaartsoord is een heilige plaats, want op die plaats is ooit op een bijzondere wijze een stukje van de hemel op aarde zichtbaar, ervaarbaar geweest. In Lourdes is dat die diep religieuze ervaring van Bernadette. Zij zag de hemel open. Die ervaring was heel echt, want men heeft niet nagelaten om te proberen haar van bedrog of aanstellerij te beschuldigen. Doch Bernadette heeft alle beproevingen doorstaan, zodat op den duur de kerkelijke gezaghebbers toestemming gaven Lourdes tot een bedevaartsoord te maken. In al die jaren hebben miljoenen mensen op deze heilige plaats kracht gevonden om hun leven, soms ondanks veel lichamelijk en of geestelijk lijden, vol te houden.
Bij een bedevaart hoort dat de pelgrims zich bezinnen op hun leven en dan ontdekken zij dat er soms gebrokenheden zijn, dat ieder wel iets goed te maken heeft. En toegeven dat niet alles goed is in jezelf, in je relatie met anderen, in je verhouding met God is al een eerst stap om de hindernissen uit de weg te ruimen. In ieder geval mag je ervan uitgaan, dat er in jezelf iets ten goede verandert als je inziet dat het beter moet. Zo is ook de voorwaarde aanwezig voor een verzoening met de ander, als je ten opzichte van die ander laat weten dat je het betreurt hem of haar iets in de weg gelegd te hebben. En we mogen erop vertrouwen dat God ons, als we onze fouten erkennen, een nieuwe kans geeft. Dat is in de heilige Schrift een vast gegeven. Telkens als het joodse volk zich van God afkeert, roepen de profeten onheil af over het volk. Maar als het volk zich dan bekeert, komt God tot andere gedachten en neemt het volk weer in liefde op.
Het thema van Lourdes dit jaar mag best ook op andere plaatsen herdacht worden. Misschien kunt u er in de Gorzen ook iets mee.
In ieder geval beloof ik dat ik de komende week ook aan u zal denken. Wij hebben ook Gods hulp  nodig en in oktober, de rozenkransmaand, bidden we daar om op voorspraak van Maria.
De komende maand wens ik u en al de uwen alle goeds en Gods zegen.

pater J.F. de Rooij  scj, adm. par


[naar boven]


GK2007-nr9-03     [naar boven]H. Gerardus Majella
(23 april 1726 – 16 oktober 1755)

Gerardus Majella werd op 23 april 1726 als zoon van een kleermaker geboren in het plaatsje Muro Lucano, nabij Napels in Zuid-Italië. Op 23-jarige leeftijd trad hij als lekenbroeder bij de Redemptoristen in. Hij werkte er als portier, kleermaker, koster, geldinzamelaar en ziekenverpleger. Hij was zeer gehoorzaam en toegewijd en werd bekend om het geduld waarmee hij beledigingen en pijnigingen onderging en om zijn liefdadigheidswerk. Veel van de paters stond hij ter hulp bij hun dagelijkse werkzaamheden. Vijf jaar na zijn intrede legde Gerardus de eeuwige geloften af.

De H. Gerardus Majella had tijdens zijn leven vele visioenen. Verder staan verscheidene bovennatuurlijke verschijnselen, zoals genezingen, bilocatie (aan-wezigheid op meerdere plaatsen tegelijkertijd), helderziendheid, profetieën en broodvermenigvuldigingen op zijn naam.
Vanwege zijn wondere gave, probeerde men hem steeds valselijk te betichten van allerlei kwalijke zaken. 

Op 16 oktober 1755 overleed Gerardus in het klooster Caposele nabij Napels en werd hier ook begraven. Al vanaf die tijd was zijn graf het doel van vele pelgrims.
Tijdens zijn leven waardeerden de mensen hem om zijn eenvoud. Als hij in een stad of dorp verscheen dan riepen de mensen al vooruit dat de "heilige" onderweg was.
In het jaar 1904, op 4 december, werd Gerardus door paus Pius X heilig verklaard.
In Europa zijn veel bedevaartplaatsen hem ter ere. Een aan hem gewijd Nederlands bedevaartsoord is het redemptoristenklooster van Wittem.

De H. Gerardus Majella is de patroonheilige van kleermakers, portiers en zwangere vrouwen.

[naar boven]


GK2007-nr9-04     [naar boven]
Zondag 7 oktober
Antonius Maria Beukers, Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, Johanna Hersbach, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, overleden ouders Koreman – Brandstëdt, Piet van Potten, Piet Schellekens, Ben Schueler, overleden ouders Steens – Van der Knaap, overledenen familie Vincent en Schueler, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 14 oktober
Uit dankbaarheid voor het 50-jarig huwelijk van Ton en Bep Kester – Koot, Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, overleden ouders Engering – Hersbach, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, overleden ouders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, overleden ouders Jeup – Franken, Laurentius Franciscus Antonius Meijer, Petrus Jacobus Josephus van Mil, Willem van der Pas, Ben Schueler, overleden ouders Van der Plas – Lips, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, overleden ouders Steens – Van der Knaap, Piet Wijnen, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 21 oktober
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, overleden ouders Over de Vest – Franken, Piet van Potten, Ben Schueler, overleden ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 28 oktober
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, Gerarda Hersbach, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Willem van der Pas, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler,  overleden ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.

[naar boven]


GK2007-nr9-05     [naar boven]IN MEMORIAM MR. J.B. SCHUELER

Ik wil graag op deze plaats even stil staan bij het overlijden van onze eenmalige Notulist, dhr. Mr. B. Schueler.
Opzettelijk met een hoofdletter gespeld: gedurende een periode van plm. 10 jaar heeft hij het bestuur ondersteund door zijn zeer nauwgezette notuleerarbeid.
De notulen waren zo punctueel, dat - wanneer een der bestuursleden iets opmerkte dat afweek van zijn/haar eerder verwoorde standpunt - onze notulist hem/haar dit fijntjes in herinnering bracht.
Op de notulen voer het bestuur blind. Met notuleren had dhr. Schueler veel ervaring, aangezien hij jarenlang voor het CDA in de gemeenteraad heeft gezeten.
Hetzelfde gold voor de actiepuntenlijst. Achter elk punt werd verwezen naar wanneer het eerder ter sprake was geweest.
Als eerbetoon heeft het bestuur één punt, het befaamde actiepunt "nieuwe inventarislijst inboedel parochie") lange tijd als laatste punt op de lijst laten staan. De heer Schueler zou dit zelf ter hand nemen, maar helaas stond zijn gezondheid dit niet meer toe.
Ben, bedankt, je was een baken. Je blijft voortleven in onze harten en onze herinnering.
Met hoogachting,
namens het bestuur,

Mr. Nico de Leede, werkvoorzitter

[naar boven]


GK2007-nr9-06     [naar boven]Zondag 16 september 2007 was voor ons koor een bijzondere dag. Het koor vierde het dertigjarig  ju-bileum.
Eerst een mooi gezongen H. Mis. Na afloop gingen wij met diverse auto's richting Spijkenisse om een rondvaart te maken. We werden verwelkomd met een lekker drankje. Daarna heerlijk gegeten en gedronken. Prachtig weer hadden we ook. Zeker verdiend? Aan het einde van de rondvaart kregen we van het koorbestuur een leuke attentie.
Al met al een fijne en geslaagde dag.

Annie Rieken

[naar boven]


GK2007-nr9-07     [naar boven]Op 9 september 2007 hield de Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk i.s.m. het kerkbestuur een informatiebijeenkomst voor al haar leden, donateurs en andere belangstellenden.  Hoe staan we er voor en wat zijn de plannen?? De presentaties van die ochtend boden een helder overzicht.

De fondsenwerving gaat gestaag, zo bleek gaandeweg de presentatie van voorzitter Jan Bekkers. Van de benodigde 209.798,- (laatste stand van zaken) is het overgrote deel gedekt: het kerkbestuur neemt 30.000,- voor haar rekening. Twee fondsen zijn goed voor bij elkaar 66.000,-. Alle donateurs, inclusief het bedrijfsleven droegen tot op heden 78.000,- bij. Een aanzienlijk bedrag waar we als gemeenschap trots om mogen zijn. Het is een wel heel krachtig argument in het benaderen van fondsen, wanneer we laten zien dat donaties en leden zo´n groot deel van het benodigde bedrag bij elkaar hebben gebracht!
Zo blijft er een bedrag staan van 35.798,- . Zeer recent echter, heeft een derde fonds zich bereid verklaard 15.000,- bij te dragen. Verder vertrouwt de stichting ook het komend jaar weer op haar donateurs voor een bedrag van 15.000,-.
Daarnaast denkt de Stichting bij de offerte die er ligt voor de bouwkundige werkzaamheden, rekening te moeten houden met een inflatie van zo´n 10%. ( 14.000,- ). Dat betekent dat er in totaal nog een kleine 20.000,- open blijft staan. Het is dan ook tijd, meent de Stichting om, wanneer het kerkbestuur de bouwkundige werkzaamheden gaat aanbesteden, deze uitgave voor haar rekening te nemen. Hoe sneller nu aanbesteed kan worden, hoe meer we de prijsstijgingen voor kunnen blijven.

Naast de financiële stand van zaken was er ook een overzicht van alle activiteiten. Niet vergeten mag worden dat de vitaliteit van de parochiegemeenschap een belangrijke peiler is voor het voortbestaan van de kerk. U als lezer van de Gorzenklok leest elke maand ongetwijfeld over de activiteiten die in en om onze kerk worden ondernomen.

De bijeenkomst kende naast een presentatie van de stand van zaken een verrassend element. Plaats van handeling was niet de pastorie, maar… de kelder. Velen onder ons kennen de kelder van alle activiteiten die er vroeger plaatsvonden, van dansles, tot een bibliotheek en van een kindercrèche tot toneelvoorstellingen. Onder de fotopresentatie van Nico de Leede werden vele herinneringen opgehaald. "De kelder, de grootste van Schiedam, is een unieke ruimte.", aldus de penningmeester van het kerkbestuur, Louis van Poppel. De Stichting is in samenwerking met het kerkbestuur dan ook op zoek naar geschikt gebruik van de kelder. De zee van ruimte zou heel geschikt zijn voor een maatschappelijke bestemming.

Voordat dit is gerealiseerd, moet er natuurlijk nog wel 'even' wat gebeuren. Geen kleinigheid als we keken naar de tekeningen die werden gepresenteerd door architect en kerkbestuurder Cokke Lansbergen. De bedoeling is dat in samenspraak met de Gemeente Schiedam gezocht gaat worden  naar goede en sociale exploitatiemogelijkheden. De eerste contacten met Burgemeester en andere vertegenwoordigers van de gemeente zijn al gelegd. U hoort er ongetwijfeld te komende tijd meer van….

Jolanda Konings

[naar boven]


GK2007-nr9-08     [naar boven]Oproep voor nieuwe werkgroepleden voor
kinderwoorddienst en gezinsvieringen

Helaas moeten wij u melden dat Mary de Kok haar werk voor deze twee werkgroepen stopt.
Mary gaat een andere (nieuwe) taak op zich nemen en wel het schoonhouden van de kerk. Daar zijn ze heel blij met haar!
Nu moeten wij haar missen, Mary, die zo creatief is en leuke en praktische ideeën had voor de kinderwoorddiensten en gezinsvieringen.
Mary, hartelijk dank voor je gezelligheid, je goede ideeën en voor al het werk dat je voor beide werkgroepen hebt verricht!!!

Maarrr… nu zijn we nog met drie personen over en dat is echt een beetje te weinig! Wie wil ons komen helpen?
Elk jaar zijn er ongeveer vijf gezinsvieringen en gedurende de Vastentijd en de Adventstijd wordt er iets georganiseerd voor de kinderwoorddienst.

Wil je meer informatie? Bel dan één van onze werkgroepleden:
Marian Bergwerf 473 78 79
José Olsthoorn 426 44 93
Annie Ronteltap 426 42 46

[naar boven]


GK2007-nr9-09     [naar boven]Op 5 september 2007 ontvingen wij het droeve bericht dat ons redactielid, de heer Ben Schueler, was overleden.
In de vorige Gorzenklok vermeldden wij nog dat zijn toestand - na een hersenbloeding in juli - best goed vooruit ging en dat de hoop op herstel reëel was. Helaas… het heeft niet zo mogen zijn.
Meer dan ooit beseffen wij wat het een genot en een voorrecht het is geweest om bijna 12 jaar met Ben als persoon en als redacteur te mogen samenwerken.
Dankzij hem konden wij als redactie van de Gorzenklok trots zijn op ons blad, wetend dat het wat betreft de Nederlandse taal perfect in elkaar zat.
Dat bereikte hij niet zomaar. Hem in de weer te zien met De Gorzenklok was bijzonder: gebogen over vele aantekeningen, herschrijvingen en aanpassingen, zat hij aan zijn werktafel te schrijven, omringd door de dikke Van Dale, de bijbel, allerlei RK-bronnen (parochiebladenservice, directorium, Tussenbeide etc.) en zelfs het telefoon- en postcodeboek ontbraken daarbij niet.
Niets ontging hem: uiterst punctueel was hij bij het controleren, corrigeren en redigeren, soms zelfs zü intensief, hoorden we ooit van zijn vrouw Lies, dat hij daardoor 's nachts de slaap niet kon vatten.
Naast dat serieuze zwoegen kon hij ook heel luchtig zijn: wat hebben we niet gelachen om zijn typische humor!
Omdat hij ondanks zijn aanzienlijke leeftijd nog zo bijzonder leergierig was, en om die reden zo ontzettend veel las, was hij zeer 'bij de tijd'. Dat stond borg voor interessante gesprekken, iedere keer weer als je bij hem op visite was. Die leergierigheid stond hem zijn gezondheid wel eens in de weg. Eenmaal bezig met zijn passie vergat hij zichzelf en moest Lies hem regelmatig aan veel noodzakelijkheden herinneren (wandelen, eten, drinken enz.).
Wij zijn sinds enkele Gorzenklokken gewend aan een geringe bijdrage van Ben. Toen misten wij hem al, laat staan in de toekomst, waarin we het helemaal zonder hem moeten stellen.
Voor ons blad heeft hij enorm veel betekend. Wij hebben veel van Ben geleerd en zijn hem dankbaar. Dat hij moge rusten in vrede. Wij wensen Lies heel veel sterkte toe.

Redactie Gorzenklok

[naar boven]


GK2007-nr9-10     [naar boven]Zes lezingen dit najaar!

1) Twee lezingen over beelden van God

Het is inmiddels traditie. Pater De Jong en Lidwien Meijer geven beiden een lezing dit najaar, 's middags en 's avonds. Het zal vooral over godsbeelden gaan dit keer.

Elke golf is de zee
Over de God van de Benedictijn Willeges Jäger
Op woensdag 17 oktober vertelt Lidwien over de standpunten van pater Willeges Jäger.
In 2001 kreeg pater Willeges een spreekverbod van Rome, onder meer vanwege zijn kijk op de verschillende godsdiensten, als gelijkwaardige wegen naar die ene God. Hij voelt zich diepgeworteld in de mystieke tradities van het christendom en is ook vertrouwd met de wijsheid van de Zenmeditatie. Ook de verworvenheden van de moderne natuurwetenschappen (kwantummechanica e.d.) tracht hij te integreren in zijn zienswijze rondom God.
In deze lezing zal Lidwien Meijer enkele belangrijke aspecten uit het werk van Willeges Jäger belichten. De lezing wordt ondersteund met een videoband waarop een interview met Jäger te zien is.

De lezing is 's middags in het parochiezaaltje van de St. Jan de Doper-Visitatiekerk.
Aanvang 14.30 uur. Kosten: een vrijwillige bijdrage. 's Avonds bent u welkom in de kerk van de Nederlandse Protestantenbond, aan de Westvest (dus niet in onze pastorie, dit keer!!!).
Aanvang 20.15 uur. Zaal open om 19.45 uur.
Kosten: 5,00

God en zijn/haar namen
Op woensdag 28 november geeft pater Leo de Jong een lezing over hetzelfde thema.
De namen van God komen van onze (menselijke) kant: Strenge Rechter, Aanwezige, Vader/Moeder. In de geschiedenis heeft een hele ontwikkeling plaatsgehad in het ervaren en verstaan van God. Je komt dat in de bijbel ook tegen. Wat is kenmerkend in de ontwikkeling van onze godsbeelden?

De lezing is 's middags in het parochiezaaltje van de St. Jan-Visitatie-kerk. Aanvang 14.30 uur.
's Avonds bent u welkom in de pastorie van de H. Hartkerk. Aanvang 19.30 uur.
Kosten: een vrijwillige bijdrage.

2) Een pelgrimstocht naar de Elzas
Tweede cyclus van vier bijeenkomsten rondom het thema: "De Romaanse Mens".
De titel van deze cyclus is: "Een Pelgrimstocht langs Hemelse Portalen"; de ondertitel luidt: "Lichten schijnen in ons leven vanuit de Donkere Middeleeuwen"

Op 3, 10, 17 en 24 oktober worden deze gehouden, de pastorie is om 19.00 uur geopend. De bijeenkomsten starten stipt om 19.30 uur en het einde zal liggen tussen 22.30 uur en 23.00 uur, terwijl er rond 21.15 uur een korte pauze zal worden gehouden

De inhoud van de cyclus zal bestaan uit voordracht, vertoning van lichtbeelden, en het luisteren naar muziek van CD's die zijn geselecteerd, passend bij het te behandelen onderwerp, waarbij de pelgrims samen zoeken naar de religieuze boodschap van de "Romaanse Mens", mede aan de hand van bouwkunst, beeldhouwkunst, gebrandschilderd glas, muurschilderingen, literatuur en muziek.

[naar boven]


GK2007-nr9-11     [naar boven]Op zondag 26 augustus 2007 is op 80-jarige leeftijd overleden

Laurentius Franciscus Antonius Meijer

De heer Meijer woonde aan de Havendijk.

-------

Op woensdag 5 september 2007 is op 83-jarige leeftijd overleden

Johannes Bernardus Schueler

De heer Schueler woonde op de Willem de Zwijgerlaan.
(Zie ook de rubrieken en "Kerkbestuur" en "Redactie" op blz. 4 en 7)

Gedenken wij de overledenen en hun nabestaanden in onze gebeden.

-------

Op zondag 23 september werd in onze kerk gedoopt

Tim van Deijzen

Wij wensen Tim en allen die dicht bij hem staan veel geluk!

[naar boven]


GK2007-nr9-12     [naar boven]Maandag 1 oktober 
H. Teresia van het Kind Jezus

Dinsdag 2 oktober 
HH. Engelbewaarders

Woensdag 3 oktober
Lezing-1 van Frans Rosier
Om 19.00 uur is de pastorie open en om 19.30 uur begint de lezing (zie Lezingen)

Donderdag 4 oktober 
H. Franciscus van Assisi, Werelddierendag

Vrijdag 5 oktober 
Eerste Vrijdag

Zondag 7 oktober
27e Zondag door het jaar
H. Maria van de Rozenkrans
Wereldmissiedag v.d. kinderen
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van de Cantorij o.l.v. Nel de Heer.
Voorganger: pater J.F. de Rooij S.C.J.
Habakuk 1,2-3;2,2-4 / Lucas 17,5-10

"De Heer antwoordde: "Als je een geloof had als een mosterdzaadje, zou je tot die moerbeiboom zeggen: maak uw wortels los uit de grond en plant u in de zee. En hij zou u gehoorzamen."  Lucas 17,6
Na de Mis drinken we in de pastorie gezellig een kopje koffie of thee. Iedereen is welkom!

Maandag 8 oktober 
Kerkbestuursvergadering, 19.30 uur in de pastorie

Woensdag 10 oktober
Lezing-2 van Frans Rosier
Om 19.00 uur is de pastorie open en om 19.30 uur begint de lezing (zie Lezingen)

Zondag 14 oktober
28e Zondag door het Jaar
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor o.l.v. Madelèn Montanus.
Orgel: Truus Roosken.
Voorganger: pastoor W. Froger
2 kon. 5,14-17 / Lucas 17,11-19

Eén van hen keerde terug, toen hij zag dat hij genezen was en verheerlijkte God met luide stem. Vol dankbaarheid wierp hij zich voor Jezus' voeten neer. Deze man was een Samaritaan.  Lucas 17,15
Amnesty International is weer vertegenwoordigd en vraagt maandelijks uw hulp bij het schrijven van brieven. 
Voor velen is het al een goede gewoonte: na de Mis even een kopje koffie of thee halen in de pastorie! Alle kerkgangers zijn hierbij uitgenodigd.

Maandag 15 oktober 
H. Teresia van Ávila

Dinsdag 16 oktober 
H. Gerardus Majella
(Zie onder Heiligen)

Woensdag 17 oktober 
Pastorie, om 13.30 uur: Zonnebloem-herfstmiddag
Om 14.30 uur in de Nolenslaan en om 20.15 uur op de Westvest: Lezing van Lidwien Meijer over Willeges Jäger (zie Lezingen)
Om 19.30 uur Lezing-3 van Frans Rosier, om 19.00 uur is de pastorie open (zie Lezingen)

Donderdag 18 oktober
H. Lucas, evangelist

Zondag 21 oktober
29e Zondag door het jaar
Wereldmissiedag
Om 09.45 uur Eucharistieviering met orgelspel en samenzang.
Voorg.: pastoor R.M. Kuypers
Exodus 17,8-13 / Lucas 18,1-8

Toen zei de rechter bij zichzelf: "Al bekommer ik mij om God noch gebod, toch zal ik die weduwe recht verschaffen om niet langer geplaagd te worden door haar eindeloze bezoeken."  Lucas 18,4-5
Na de Mis is er een deurcollecte voor Missio. En dan… is er koffie in de pastorie!

Woensdag 24 oktober 
Lezing-4 van Frans Rosier, om 19.00 uur is de pastorie open en om 19.30 uur begint de lezing (zie Lezingen)

Zondag 28 oktober 
30e Zondag door het jaar
HH. Simon en Judas, apostelen
Om 09.45 uur Woord- en Communiedienst met zang van het H. Hartkoor.
Voorganger: Corry Smits
Sirach 35,15b-17+20-22a / Lucas 18,9-14

De tollenaar echter bleef helemaal achteraan staan, sloeg zijn ogen neer en bad: "God, wees mij, zondaar, genadig!" Lucas 18-13
Wij sluiten ons kerkbezoek af met een kopje koffie of thee in de pastorie. U toch ook?

Woensdag 31 oktober 
Hervormingsdag

[naar boven]


GK2007-nr9-13     [naar boven]Dominicaanse bijdrage aan toekomstige kerk
Wellicht heeft u in de pers al gelezen over de brochure Kerk en Ambt dat de Nederlandse dominicanen in augustus naar alle 1300 Nederlandse parochies hebben gestuurd. Ook onze parochie heeft een exemplaar mogen ontvangen. Vanwege de grote vraag beleeft de brochure een herdruk. Eind september zijn er al meer dan 4000 gedrukt. Een teken dat het onderwerp leeft.

De Nederlandse dominicanen maken zich zorgen over de toekomst van de kerk in ons land. Ze signaleren dat er een kloof is gegroeid tussen basis en kerkleiding, met name omdat beide anders aankijken tegen het gewijde ambt en de eucharistie. Door het groeiende priestertekort kan op steeds minder plaatsen in ons land de eucharistie worden gevierd. De kerkleiding vindt over het algemeen dat gelovigen dan maar naar een kerk moeten waar wel een priester beschikbaar is om de Eucharistie te vieren. In de praktijk kiezen echter veel parochies voor woord- en communievieringen.
Die kloof heeft conflicten tot gevolg, en nog vaker heimelijke tussenoplossingen die de kerk geen goed doen. Bovendien is de situatie voor de priesters zelf ook frustrerend: omdat ze in meerdere parochies moeten voorgaan in sacramentele vieringen, worden zij tot hun ontmoediging en verdriet steeds meer 'vreemden' voor de kerkgangers.
De dominicanen willen dit probleem bespreekbaar maken en een theologisch en kerkhistorisch verantwoord alternatief ter discussie aanbieden: 'onderweg naar een kerk met toekomst', zoals de ondertitel van het boekje luidt. Kerk & Ambt is uitdrukkelijk niet bedoeld als richtlijn of leerstelling. Het is bedoeld als een uitnodiging tot gesprek.

De brochure heeft in katholiek Nederland veel stof doen opwaaien en tot geïrriteerde reacties van de bisschoppen geleid. Maar, zoals een kerkelijk gezagsdrager leden van ons kerkbestuur onlangs voorhield: blijf vooral praten over onderwerpen die bij u leven. Zodat de kerkleiding daarvan op de hoogte is en wordt uitgedaagd om deze geluiden mee te nemen in hun beleid.

Een gedrukt exemplaar van de brochure kunt u bemachtigen bij: Uitgeverij Valkhof Pers, Postbus 1391, 6501 BJ  Nijmegen (tel.: 024 - 360 72 50).
Downloaden kan via de site van dagblad Trouw: http://www.trouw.nl/redactie/word/kerk_en_ambt.doc.
Voor meer informatie over en reacties op de brochure verwijzen wij u naar: www.dominicanen.nl.

[naar boven]


GK2007-nr9-14     [naar boven]SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK
De laatste vakantiegangers zijn terug. De scholen zijn weer van start. Het nieuwe seizoen is begonnen. Zo ook in onze parochie. 

Op zaterdag 8 september stonden, zoals gebruikelijk de tweede zaterdag in september, de monumenten in de spotlights. Ook onze kerk. Op bladzijde 14 vindt u een kort verslag van deze dag.

Op 18 september werd wederom in samenwerking met Stichting Welzijn Schiedam de wijklunch gehouden. Door de professionele kok werd een heerlijke lunch bereid, onder het genot waarvan de wijkbewoners, jong en oud het onderling contact versterkten. De komende wijklunch zal weer tijdig worden aangekondigd. Het menu kunt u vinden in de pastorie en in het wijkcentrum in de Dwarsstraat.  

Donderdag 20 september opende de St. Jozefschool het jaar met een viering in onze kerk. Thema van deze viering was: Geheim. Dit overeenkomstig het thema in de catechesemethode Hemel & Aarde voor de eerste periode van dit schooljaar. Al die kinderen bij elkaar in de kerk: Het was als altijd een indrukwekkend gezicht.

De bezoekgroep is weer met frisse moed een nieuw seizoen begonnen. Ook het feliciteren van onze 80-jarigen en 90-jarigen van onze parochie met een bezoekje en een attentie krijgt daarmee weer vorm. Mocht u verder iemand weten in uw omgeving die een bezoekje zeer zal waarderen, meldt u het bij Marian Bergwerf (010-4737879). Het is goed als we als parochiegemeenschap er in slagen om op deze zaken attent te zijn.

Op zondag 9 september heeft de Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk een informatiebijeenkomst gehouden. Zie voor een verslag: Stichting.
Een jaarverslag van Stichting Vrienden vindt u achterin de kerk en is te vinden op onze site www.heilighartkerk.nl, (klik op Club van 100 en dan op jaarverslagen Stichting) of is op te vragen door een kort briefje te sturen naar de secretaris van de stichting, Pascal Visée,
p/a  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam.

 Jolanda konings,
coördinator werkgroepen
e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl

[naar boven]

GK2007-nr9-15     [naar boven]Klusjesman
Sinds vorige maand is in onze parochie (weer) een handige klusjesman werkzaam: Wim van der Hoeven. De eerste helft van de week voert hij in de kerk en pastorie allerhande werkzaamheden uit. Voor de gezelligheid en om dingen samen aan te pakken zou Wim er graag iemand bijhebben. Het is mooi als die persoon handig met hout is, maar dat hoeft niet.
Belangstellenden kunnen zich melden bij Cokke Lansbergen (tel. 010-4264198).

Tussenbeide
Gelezen in Tussenbeide, de gratis informatiekrant van het bisdom Rotterdam: sinds september heeft dit blad een nieuwe eindredacteur: onze parochiaan en vrijwilliger Ted Konings.

Katholiek geloven… Hoe… En wat…
Vraagt u zich wel eens af hoe de sacramenten zijn ontstaan, hoe oud de bijbelverhalen zijn, wat ons gebed betekent? Vanaf oktober 2007 organiseren de katholieke parochies in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis over deze en andere vragen een serie avonden. Het is een soort basis-'cursus' in het katholicisme.
Na het succes van de eerste serie die vorig seizoen in Vlaardingen plaatshad, wordt het programma dit seizoen herhaald in de parochiezaal van de St.Jan de Doper-Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99, Schiedam. De serie bestaat uit 12 avonden en start op 9 oktober. Aanmelding bij Lidwien Meijer (e-mail: lidwien.meijer@wxs.nl), of bij het secretariaat van bovengenoemde parochie (010-4735066, ochtends bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag). Achterin de kerk liggen folders over deze cursus.

Open Monumentendag
Op 8 september deed onze kerk mee aan de open monumentendag. In totaal zo´n 45 bezoekers, waaronder een tiental kinderen. Toch altijd weer aardig, die verrassende ontmoetingen met mensen die al jaren onze kerk voorbijrijden en afvragen hoe de binnenkant er eigenlijk uitziet. Onder de bezoekers zijn parochianen, katholieken uit andere parochies, hervormden en gereformeerden, oud-Gorzenaren, kinderen uit de buurt. Voor de scholiertjes was er een mini-speurtocht. De ouderen haalden herinneringen op bij de lopende diatentoonstelling.

Rommelmarkt
De Najaarsrommelmarkt is op zaterdag 10 november. U kunt uw overtollige spulletjes weer langsbrengen bij de pastorie. Het liefst vanaf begin november. Als dat echt niet mogelijk is, kan het ook eerder. Contactpersonen zijn: Margo Heinsbroek (010-4266126), Hans Ronteltap (010-4264246) en Henry de Wolf (010-4264417).

[naar boven]

GK2007-nr9-16     [naar boven]Dit jaar bestaat het (nieuwe) Heilig Hartkoor dertig jaar. Een rondgang langs huidige en voormalige koorleden, dirigenten en organisten leverde de bouwstenen voor onderstaande 'reconstructie'.

Op 16 september vierde het koor zijn 30-jarig jubileum met een uitstapje in de vorm van een 'bootbrunch'. (Voor een verslag, zie Zangkoor-1). "Alleen 16 september was nog vrij om een boottochtje te boeken. Vandaar dat wij dachten om na de vakantie ons dertigjarig bestaan te vieren", verklaart voorzitter Poul van der Burgh de gekozen datum.
Het koorlid Nico van der Plas blijkt over informatie te beschikken over het begin van het huidige H. Hartkoor, of beter gezegd, zijn vrouw Riet beschikt over die gegevens. Zij heeft in de loop der jaren veel informatie over onze parochie op overzichtelijke wijze bijeengebracht. Na even bladeren komen we bij het jaar 1977. 
De (her)oprichtingsvergadering van het Heilig Hartkoor was op donderdag 10 februari 1977, zo lezen we. Voorafgaand had pastoor Donkers in De Klok (het gemeenschappelijk orgaan van verschillende parochies, de voorloper van de huidige Gorzenklok) al een oproep gedaan om een koor op te richten. En ook in zijn preek van zondag 6 februari spoorde hij kerkgangers daartoe aan.

Wat was er aan de hand? De parochie had toch de beschikking over een koor? Na het vertrek in december 1976 van organist-dirigent Henk Govaart naar de Visitatieparochie was het toenmalige H. Hartkoor evenwel uiteengevallen. Een conflict met de markante en eigenzinnige pastoor Donkers lag daaraan ten grondslag. Sommige koorleden stopten, een deel van het koor wilde graag onder Henk Govaart blijven zingen en ging met hem mee naar Nieuwland, een ander deel stapte over naar het nieuw opgerichte H. Hartkoor en enkelen werden lid van beide koren. En dan waren er mensen die zich over lieten halen (opnieuw) bij een koor te komen zingen.

"Het koor bestond in het begin uit slechts acht personen", vertelt Nel van Potten. Hun namen doornemend, blijkt dat van deze acht pioniers er inmiddels zes zijn overleden en twee naar elders zijn verhuisd. Tot de personen die nog dezelfde maand bij het koor kwamen, behoren Nico van der Plas en zijn vrouw Riet. Nadat de laatste haar broer Sjef Engering had benaderd om het koor te komen leiden, konden ze zelf niet achterblijven! Sjef kon dirigeren en had een passie voor kerkorgels. Omdat hij niet beide tegelijk wilde doen, ging hij op zoek naar een organist. In de H.Hartkerk waren in die tijd nog vijf(!) weekendmissen en meerdere organisten actief. Sjef vroeg Leo van der Mey om één mis op te schuiven (van de mis van 10 uur naar de hoogmis van half 12, de vaste stek van het koor). Leo zegde toe en de basis van het koor was gelegd. De eerste uitvoering vond plaats op 6 maart en ook in de Goede Week werd al volop gezongen.

Terugkijkend zegt Leo, tegenwoordig organist-dirigent in Etten-Leur, dat hij zijn toetreden tot het H.Hartkoor niet zozeer als een nieuw begin van het koor zag. "Sjef en ik waren gewoon de opvolgers van Henk Govaart bij een koor dat al zo oud was als de parochie! Je zou het wel een herstart kunnen noemen." Ook de vrouw van Sjef, Annette, sloot zich aan bij het Heilig Hartkoor. Later gevolgd door de (toekomstige) partner van Leo, Mieke.

De eerste officiële uitvoering van het H. Hartkoor in nieuwe samenstelling was op 22 mei. Een bijzondere dag, de 'Steenen' H. Hartkerk vierde die maand haar 50-jarig bestaan en het koor luisterde de slotviering op met enkele geestelijke (feest)liederen. En in het Stadsblad verscheen een foto van het koor (deze foto staat op onze internetsite onder "geschiedenis" - "verzamellijsten" - "kosters,koren,kerkmeesters").
Lag in het begin nog de nadruk op de samenzang, in de loop van 1977 werden enkele meerstemmige Nederlandstalige missen uit de Randstadbundel ingestudeerd. En met Kerst 1977 werd de tweestemmige Latijnse mis 'Te Deum Laudamus', van Lorenzo Perosi uitgevoerd. Het repertoire groeide gestaag en op gegeven moment waagde het koor zich aan de pompeuze Missa Pontificalis (ook van Perosi).

Na vijf jaar - de parochie werd inmiddels geleid door administrator deken Van Diepen en kapelaan Borghols - kwam er een einde aan het verblijf van Sjef en Leo bij het koor. Sjef stopte door een hernia-operatie en in mei 1982 vertrok Leo. Hij ging voor z'n werkgever naar Maleisië. Beiden werden opgevolgd door  de al in onze kerk musicerende Wladislav Trzoska, een leerling van Henk Govaart.
 
Corry Smits vertelt dat Trzoska een "vreemde vogel" was. "Soms brachten wij spullen om op te sturen naar Polen, het geboorteland van zijn vader. Maar na één van zijn reizen naar dat land hield hij het koor plotsklaps voor gezien, niemand wist waarom." (In de jaren negentig heeft hij met zijn gezin nog even gebivakkeerd in de pastorie, met eenzelfde afloop.)

In maart 1983 zat het koor dus zonder muzikale leiding. Gelukkig kwam er hulp van de organist van de Bethelgemeente, Hans van der Linden. Hans was een organist van hervormde huize die verbonden was aan de in ons gebouw tijdelijk kerkende Bethelgemeente en was bereid om twee keer achter elkaar te spelen. Zoals elke koorleider drukte ook hij een stempel op de muziek en werden de gekozen liederen wat 'ge-dragener' van aard. Na vijf jaar zag hij zich genoodzaakt te stoppen omdat de  kerken waar hij musiceerde qua tijdstip van de vieringen voor hem niet meer waren te combineren.

De parochie had inmiddels weer een eigen pastoor, Van Zaal, en deze ging in 1988 op zoek naar opvolgers voor Hans. Deze vond hij in Jolanda Konings, de dirigente van het Jongerenkoor, Henry de Wolf, een parochiaan bij wie de kerk wat uit beeld was geraakt, en André Bronsveld, een organist van gereformeerde huize, die in zijn lunchpauze graag even op het orgel speelde. Samen met de in 1989 aangetreden kapelaan Biesjot vormden zij – zoals de laatste graag zei – “het jongste liturgische team van het bisdom”. In deze periode groeide het koor - met name de bassen en tenoren - dusdanig, dat er vier-stemmige missen op het repertoire konden worden gezet. De koormap werd vernieuwd en qua repertoire werd teruggegrepen op de jaren zeventig, de tijd waarin Henk Govaart in verschillende parochies zijn stempel had gedrukt met zelf gecomponeerde missen en gezangen. Het H.Hartkoor verzorgde begin jaren negentig verschillende muzikale gastoptredens, onder meer in Kerkrade, Oudenbosch, Engelen, Hellevoetsluis en Aerdenhout. En het koor kwam live op de radio tijdens een vanuit onze kerk uitgezonden viering.

In 1995 stopten Jolanda en Henry met de leiding van het koor - zij woonden inmiddels drie jaar in Amsterdam - en werden opgevolgd door Nel de Heer, een organiste van hervormde huize, en Wim Hazeu, een uitmuntend organist, maar in onze kerk vooral werkzaam als dirigent. Een periode met veel wisselingen begon. André Bronsveld vertrok, evenals Wim Hazeu, die werd opgevolgd door Herman Nolet, een organist-dirigent. Herman, een zeer muzikaal persoon, was helaas niet helemaal op z'n plek bij het koor.

Een nieuwe impuls kreeg het koor door de komst van Jurriaan Govaart, zoon van de eerder genoemde Henk. Na sluiting van de Visitatiekerk in 1997 kwamen vele koorleden van Polyhymnia met hem mee naar de Gorzen. Voor velen een terugkeer op het oude nest. Ook muzikaal was het een logische samenvoeging omdat beide delen van het koor vertrouwd waren met het repertoire van Jurriaans vader. Jurriaan was in meerdere kerken actief en kon slechts twee keer per maand in de Gorzen spelen. Al snel volgde het H.Hartkoor hem in deze frequentie. Voor Nel de Heer ontstond zo de mogelijkheid om met zangers en zangeressen die vaker wilden zingen de Cantorij op te richten. Het repertoire van het H. Hartkoor werd onder Jurriaan uitgebreid met liederen van het vroegere Polyhymnia en de koorleden kregen een nieuwe losbladige opzet van de zangmapjes. Een memorabele gebeurtenis was het groots opgezette kerstconcert in onze kerk, dat tot spijt van velen geen herhaling heeft mogen beleven.

Wegens drukte wilde Jurriaan enkele van zijn muzikale activiteiten afstoten, met als resultaat dat ons koor in 2002 weer zonder muzikaal leider zat. De opvolgers die nu aantraden, staan nog steeds voor het koor: Madelèn Montanus en Truus Roosken. De nadruk ligt bij Madelèn op een goed verzorgde zang en met haar werd het koor ook een soliste rijker!
Ritmische stukken staan tegenwoordig niet meer zo vaak op het repertoire, maar daar staat tegenover dat de koorstukken met een aantal juweeltjes zijn uitgebreid. En om de kenschets compleet te maken: tijdens Rouwtjes en Trouwtjes (zoals dat in de volksmond heet) leidt Nel de Heer meestal het koor. Henry de Wolf valt soms in op zondagen.

Aan het eind van deze geschiedenis van het (Nieuwe) Heilig Hartkoor, spreek ik namens vele kerkgangers de wens uit dat het koor nog vele jaren de vieringen in onze kerk mag opluisteren met zijn zang. Er zullen weinig parochies van onze grootte zijn, waar de zang zo goed is verzorgd. En daar mogen we best trots op zijn. Hierbij moet ik altijd denken aan een oude uitspraak van Henk Govaart: "Al zitten er maar twee mensen in de kerk, dan nog zullen wij ons uiterste best doen om de viering zo goed mogelijk te ondersteunen." Zo'n instelling siert een koor!

Henry de Wolf

[naar boven]


GK2007-nr9-17     [naar boven]DE PELIKAAN
Geregeld vragen schoolkinderen en bezoekers van onze kerk waarom er een vogel op het tabernakel (onder het grote Mariabeeld) is afgebeeld. De aanwezige gidsen komen meestal niet veel verder dan het antwoord dat de vogel een pelikaan is, die zijn jongen voedt. Voor een volledig verhaal biedt wat surfen op het internet uitkomst.

De pelikaan is het christelijk symbool van de liefde en zelfopoffering van ouders voor hun kinderen. In ruimer verband is de pelikaan een symbool van naastenliefde.

De feiten
Een pelikaan neemt het voedsel voor zijn jongen mee in de kenmerkende voedselzak die onder zijn snavel hangt. De opgroeiende pelikanen bemachtigen het voedsel door met hun kop deze zak binnen te gaan. Door het bloed van de prooidieren kleurt daarbij hun kop rood. En in tijden van voedselschaarste blijken de jongen de voedselzakken tot bloedens toe te pikken.

De legende
Vroeger dacht men dat de pelikaan zijn jongen met zijn eigen bloed voedde. In de oudheid deed het verhaal de ronde dat pelikanen hun jongen tot leven konden wekken wanneer deze door slangen waren doodgebeten. Dat deden de ouderdieren door hun eigen borst open te pikken en het bloed op hun jongen te sprenkelen. (In een andere versie slaat een ouder zijn gulzige en agressieve jongen per ongeluk dood, waarna de moeder van verdriet haar borst openpikt en haar bloed over de jongen doen stromen, met 'herrijzenissen' als gevolg.)

De symboliek
Het beeld van de zelfopofferende liefde van de pelikaan die zijn kinderen tot leven wekt door ze met het eigen bloed te besprenkelen, deed christenen onweerstaanbaar denken aan Jezus. Jezus stierf aan het kruis en offerde zich op die wijze op voor de mensheid. Hangend aan het kruis, werd de zij van Jezus met een lans open gestoken door een Romeinse soldaat. Deze onderdelen van het lijdensverhaal - wond - zijde - bloed - offer - maken de gedachtesprong naar de pelikaan aannemelijk.

De pelikaan met jongen is een van de oudste beelden waarmee het offer van Jezus symbolisch wordt uitgebeeld. Er zijn afbeeldingen bekend die al uit de derde eeuw stammen. Soms wordt een pelikaan die zijn jongen voedt met zijn bloed, afgebeeld op het tabernakel, de plaats waar geconsecreerde hosties worden bewaard (en waar Christus volgens de katholieke leer dan zelf aanwezig is). Ook wordt de pelikaan gebruikt als voorstelling van de liefde in de trits geloof, hoop en liefde.
Verder hebben verschillende organisaties op sociale of medische gebied de pelikaan als symbool voor naastenliefde of liefdadigheid opgenomen, zoals transfusiediensten en bloedbanken. Sinds de vijftiende eeuw heeft de "Armenzorg" van Antwerpen (en haar moderne opvolgers) de pelikaan als symbool.
 
(met dank aan de website pelikaan.startbewijs.nl en hierop staande links)

[naar boven]


GK2007-nr9-18     [naar boven]Op maandagavond 12 november zal er in de pastorie een openbare vergadering van het kerkbestuur worden gehouden.

Lag op de 'kelderbijeenkomst' van 9 september j.l.  de nadruk op het jaarverslag van de vriendenstichting, de restauratiewerkzaamheden en op de plannen van een hergebruik van de kelder, op de openbare vergadering van 12 november zijn er andere onderwerpen aan de orde. 'De begroting 2008 van onze parochie zal worden toegelicht. En er wordt ingegaan op de plaats van de Kerngroep Pastoraat, een werkgroep die het pastorale beleid van onze parochie vormgeeft.

In de vragenronde kunt u aan het kerkbestuur en/of de kerngroep over onze parochie vragen stellen die u bezighouden.

Het kerkbestuur

[naar boven]

GK2007-nr9-19     [naar boven]Herfstmiddag
De Zonnebloem, afdeling Zuid, organiseert op woensdag 17 oktober, 's middags om half 2 in onze pastorie (Lekstraat 55) de bekende herfstmiddag.

[naar boven]

GK2007-nr9-20     [naar boven]

"Na zo'n voorbeeldig leven had ik toch wel iets meer
verwacht dan alleen maar een mooi uitzicht!"

[naar boven]


GK2007-nr9-21     [naar boven]HEILIG HARTPAROCHIE SCHIEDAM
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
h.hartkerk@wanadoo.nl   
21385 t.n.v. R.K. Kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart te Schiedam
dienst: zondag 09.45 uur 
pastoraal werker:
spreekuur: 


Lidwien Meijer
volgens afspraak,
(tel. 010 - 4 26 60 32 op werkdagen
tussen 17.00 en 18.00 uur)

KERKBESTUUR
 
voorzitter:
 
pater drs. J.F. de Rooij S.C.J.
(administrator paroecialis) 
werkvoorzitter:
 
Nico de Leede
tel. 059 - 7 33 39 42
 
secretaris:
       postadres:
 
Ted Konings 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
tel. 06 - 48 40 57 75
penningmeester:
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid
(gebouwen) 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid
(pastoraat) 
Marian Bergwerf - Olsthoorn
tel. 010 - 4 73 78 79
lid
 
Henry de Wolf
tel. 010 - 4 26 44 17

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl 
redactieleden:
 
Henk de Heer, Hans Ronteltap,
Ben Schueler, Henry de Wolf 
lay-out en druk:  Henk de Heer, Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van de maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]

<=terug