Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK NOVEMBER 2007     <=terug


parochiecontact De Gorzenklok
1 november 2007, 19e jaargang nr.10

    1 - Omslag
    2 - Met brandend Hart
    3 - Misintenties november
    4 - Kerkbestuur-1: werkvoorzitter
    5 - H.Hartkerk for ever!
    6 - Heiligen: Hubertus
    7 - Zangkoor-1: Schiedams Toonkunstkoor
    8 - Zangkoor-2: Rijnmondkoor Vlaardingen
    9 - Jeugd en Jongeren: WJD2008-Sydney
  10 - Geloofsvorming gezin: 4 november, gezinsspel
  11 - Agenda november
  12 - Bijzondere vieringen: Allerzielen
  13 - Familieberichten
  14 - Nieuws
  15 - Lezingen: Oosterhuis en De Jong
  16 - Kerkbestuur-2: openbare vergadering
  17 - Door U voor U: Jozef Horsthuis
  18 - 12+Club / Praatpaal: diaconaction
  19 - Rommelmarkt
  20 - Humor in de kerk
  21 - Spreuk van de maand
  22 - Achterflap
GK2007-nr10-01     [naar boven]   3 november 2007
          
      H. Hubertus

(zie: Heiligen )


[naar boven]GK2007-nr10-02     [naar boven]Weer is er bijna een jaar voorbij. Dat realiseren we ons telkens als het november wordt.
De liturgie draagt daar ook aan bij. We beginnen de maand met Allerheiligen en Allerzielen.
Dagen om speciaal te denken aan de tijd die ons nog te wachten staat. We mogen geloven in een leven na de dood. En dan is eens per jaar al degenen die ons in geloof zijn voorgegaan gedenken best op zijn plaats. Voorop staan degenen die op hun eindbestemming gekomen zijn: we mogen er op vertrouwen dat zij delen in het geluk van onze God. Hoe we ons dat moeten voorstellen, weten we niet. Allerlei vragen blijven onbeantwoord. Zoveel miljoenen mensen die ons voorgingen… en dan geloven in verrijzen met ziel en lichaam. De kern is dat God die al onze namen heeft geschreven in de palm van zijn hand, ons niet verloren laat gaan. We moeten het maar aan Hem overlaten, hoe Hij zijn niet aflatende liefde gestalte geeft.
En, wie weet, omdat we ons toch realiseren dat we beperkte en onvolmaakte mensen zijn, is Allerzielen ingesteld. Want er is nogal eens wat niet geheel is afgerond, als mensen dood gaan.
En dan bevelen we hen bijzonder aan in Gods genade en bidden voor de overledenen dat God die tekorten aanvult en geen hinderpaal laat zijn om hen op te nemen in zijn Rijk.

Verder in november vieren we de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Een afronding van de herdenking van de grote daden des Heren. In de lezingen horen we over het eind der tijden.
Volgens de schrift gebeuren er dan wonderlijke dingen. Er komen tekenen aan zon, maan en sterren. Die beelden zijn er niet om ons bang te maken. Maar ze willen ons er op wijzen, dat het zaak is dat we onze taak goed vervullen als christenen door mee te bouwen aan het Rijk Gods. Dat begint hier, maar reikt over de grenzen van ons bestaan heen. En volgens Paulus deelt heel de schepping eens in de verheerlijking. Geen oog heeft gezien, geen oor gehoord, wat God in zijn heerlijkheid voor ons bereid heeft.
Is dat geen mooi vooruitzicht? Als we proberen hier met ons allen er het beste van te maken, dan werken we aan een toekomst die nog mooier is dan we durven dromen en die ons in de schoot wordt geworpen.

Deze maand  krijgt het werken aan het Rijk Gods heel tastbaar vorm voor onze parochie tijdens de open avond waar iedere parochiaan van harte welkom is, waar we met elkaar uitwisselen wat er aan kerk-zijn plaatsvindt en wat de plannen zijn voor het komend jaar.
Ook heel 'aards' vertaald in hoeveel geld er nodig is om de parochie te laten functioneren.
Ons samen sterk maken voor onze Gorzenkerk kan  - en moet - op veel manieren. Laten we er samen werk van maken.

Voor u en de uwen alle goeds en een voldoening gevende afronding van het kerkelijk jaar.

Dat wenst u
p. J.F. de Rooij scj. Adm. Par.

[naar boven]


GK2007-nr10-03     [naar boven]Zondag 4 november
Antonius Maria Beukers, Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, Johanna Hersbach, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Jan Joore,  ouders Koreman – Brandstëdt, Piet van Potten, Piet Schellekens, ouders Steens – Van der Knaap, overledenen familie Vincent en Schueler, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 11 november
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, ouders Engering – Hersbach, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek,  ouders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Jeup –  Franken,  Jan Joore, To en Anton Konings, Laurentius Franciscus Antonius Meijer, Petrus Jacobus Josephus van Mil, Willem van der Pas,  ouders Van der Plas – Lips, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, ouders Steens – Van der Knaap, Piet Wijnen, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 18 november
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Koreman – Brandstëdt, ouders Over de Vest – Franken, Piet van Potten, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde

Zondag 25 november
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, Gerarda Hersbach,  pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Willem van der Pas, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.


[naar boven]


GK2007-nr10-04     [naar boven]Afscheid Nico de Leede
Maandagavond 8 oktober j.l. zat hij zijn laatste kerkbestuursvergadering voor, ons bestuurslid Nico de Leede. Twee termijnen - de maximaal toegestane hoeveelheid - heeft hij uitgediend, eerst als secretaris, later als werkvoorzitter. "Die acht jaren zijn voor mijn gevoel zo’n drie jaar geweest. Het ging allemaal erg snel, maar ik heb er iedere seconde van genoten."
Nico heeft in die tijd onze parochie in een turbulente tijd mede bestuurd. Door wijlen Hans Haas werd hij voor het bestuur gevraagd. "Ik zat tussen bestuurders waarvan de meeste al aan hun - toen nog toegestane - derde termijn bezig waren." Ben Schueler, de onlangs overleden notulist van dat bestuur, uitte tegenover Nico diverse malen zijn zorgen dat er te weinig nieuwe bestuurders bijkwamen. Waarop Nico reageerde met "Het komt wel goed, heb vertrouwen, het ligt allemaal in Gods handen."
Het volgende bestuur karakteriseert Nico als een tussenfase waarin noodgrepen noodzakelijk waren. Er werden gelukkig parochianen bereid gevonden tot het bestuur toe te treden. En dit bestuur had het niet makkelijk; het kreeg te maken met het dekenaal advies om de kerk te sluiten en de turbulente tijd erna.
De laatste jaren maakte Nico deel uit van een 'derde kerkbestuur', dat de handen vol heeft aan de instandhouding van het kerkgebouw en interparochiële samenwerking. "Essentieel in de huidige processen is dat alle neuzen dezelfde richting opstaan", aldus Nico. Iets waaraan hij altijd heeft proberen bij te dragen. In de laatste bestuursvergadering dankt voorzitter pater De Rooij Nico dan ook voor zijn inzet om - incidenteel - de gemoederen tot bedaren te brengen.
Ook voor zijn bijdrage in juridische kwesties en om zijn representatieve taken wordt Nico dank gezegd.
Het kerkbestuur hoopt dat Nico vanuit het hoge noorden (Nico woont sinds een paar jaar in Groningen) af en toe zal bijdragen aan onze gemeenschap, bijvoorbeeld door een stukje in de Gorzenklok.

Vacature werkvoorzitter
Met het vertrek van Nico is er in ons kerkbestuur een vacature ontstaan voor een werkvoorzitter. De kerkbestuursleden willen deze taak niet opvullen uit eigen gelederen, maar hebben de wens een nieuwe bestuurder als werkvoorzitter te mogen begroeten.
Voor informatie kunt u terecht bij de kerkbestuursleden (zie achterzijde Gorzenklok). Ook biedt de openbare vergadering van 12 november a.s. een gelegenheid om een indruk te krijgen van het bestuurswerk en de mensen die hun best doen dit uit te voeren.

Het kerkbestuur

[naar boven]


GK2007-nr10-05     [naar boven]


SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK
Ook deze maand zijn er weer vermeldenswaardige activiteiten in onze parochie. Voor een deel van de activiteiten, verwijs ik u graag naar uitgebreidere aankondigingen elders in deze Gorzenklok. 

Op zondag 4 november zal de eerste gezinsviering van dit seizoen worden gehouden. Dit keer is het een heel speciale. Aansluitend op de viering is er een bijzondere activiteit. Voor alle gezinnen (en dus voor kind, puber en volwassene!) zal er een spel worden georganiseerd in de pastorie. Het thema van de viering en van het spel is: Op reis. Onze pastorie leent zich prima voor een spannende reis met een beetje 'spel-zonder-grenzen-achtig' karakter. Een spel waarbij per gezin een team wordt gevormd. Leuk, gezellig en leerzaam. Wie doet er mee?

Een gouwe ouwe in onze parochie is de najaarsrommelmarkt. Deze zal dit jaar plaatshebben op zaterdag 10 november. Er is die dag weer een oneindige keuze aan leuke oude en zo goed als nieuwe spulletjes. En… voor een mooi prijsje! 

Ook deze maand zal er een gezellige wijklunch worden gehouden. De wijklunch is bedoeld om de onderlinge contacten tussen de wijkbewoners te verstevigen. De organisatie is in handen van onze parochie en Stichting Welzijn Schiedam. De lunch zal plaatsvinden  op 20 november, om 12 uur. Het is wel de bedoeling dat u zich er voor opgeeft. Dit kan door in te tekenen op de lijst te vinden in het wijkcentrum in de Dwarsstraat en in de zaal van de pastorie.
U bent allen van harte welkom!

Op zondag 18 november zal het Schiedams Toonkunstkoor een concert ten beste geven in onze kerk. Nadere informatie vindt u elders in deze Gorzenklok. U kunt luisteren naar feestelijke barokmuziek. Onder meer zal het beroemde "Jesus bleibet meine Freude" van Bach in onze kerk klinken. Zeer de moeite waard!

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen
e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl

[naar boven]


GK2007-nr10-06     [naar boven]


H. Hubertus van Luik (655-727)
Hubertus was een zoon van de hertog van Aqui-tanië en leidde een werelds leven. Op Goede Vrijdag van het jaar 683 ging hij op jacht, hoewel dat een zeer oneerbiedige activiteit was op die dag. Hubertus bespeurde een groot hert, en joeg er achteraan met zijn honden. Toen hij het hert bijna te pakken had en het dier zich naar hem toekeerde wilde hij het neerschieten. Op dat moment verscheen er een lichtend kruis tussen het gewei. Een stem zei hem naar Lambertus van Maastricht te gaan.

Hubertus bekeerde zich en ging in de leer bij de heilige Lambertus van Maastricht, op dat moment de bisschop van die stad. Uiteindelijk volgde hij deze op. Maastricht en Tongeren waren in die tijd onveilig, daarom verplaatste hij zowel de bisschoppelijke zetel als het gebeente van de heilige Lambertus naar Luik (in 722). Hij verkondigde het geloof in Brabant en de Ardennen, vandaar dat in het zuiden van Nederland en in heel België vele kerken naar hem zijn vernoemd. In sommige streken lijkt het soms wel alsof er maar twee heiligen zijn: Hubertus en Lambertus. Nadat Hubertus in 727 te Tervuren overleed, volgde zijn zoon Floribertus hem op (in die tijd konden gehuwden geestelijke worden, al scheidden ze in dat geval wel vaak van tafel en bed: de vrouw werd meestal zuster.)

Op 3 november 743 werd zijn lichaam overgebracht naar de kathedraal van Luik. In 825 vond hij zijn laatste rustplaats in het benedictijnenklooster van Andages in de Ardennen, dat sindsdien Saint-Hubert wordt genoemd. Vanuit Saint-Hubert verbreidde zich de verering van Hubertus als schutspatroon van de jagers. Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij ook speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Daartoe wordt ook tegenwoordig nog het zogenaamde hubertusbrood gezegend. Zijn naamdag is 3 november.

Ook op niet-katholieke plekken zijn nog verwijzingen te vinden naar Hubertus. Zo heeft het drankje Jägermeister als logo het beeld van het hert met een kruis tussen het gewei. En op de Hoge Veluwe is een jachthuis naar Hubertus genoemd. De plattegrond van het slot heeft de vorm van een hertengewei.

(met dank aan www.katholieknederland.nl en wikipedia)


[naar boven]


GK2007-nr10-07     [naar boven]
[naar boven]


GK2007-nr10-08     [naar boven]
[naar boven]


GK2007-nr10-09     [naar boven]


Inschrijven voor WJD kan tot 1 december a.s.
Niet iedereen is zich er al van bewust, maar de sluitingsdatum voor de inschrijving van de Wereldjongerendagen nadert met rasse schreden. Vanaf 1 december worden uitsluitend nog de resterende tickets verkocht, en wel tegen een verhoogd tarief. Het is dus zaak dat deelnemers zich vóór 1 december opgeven.
Voor de Wereldjongerendagen naar Keulen was er niet zo'n harde deadline; daar kon je desnoods zelf met de auto naartoe rijden.
Voor Sydney ligt dat uiteraard anders.

Aanmelden kan via het formulier op www.wjd.nl(klik op de button 'aanmelden').
Vragen over het programma, de inschrijving, het spaarplan of andere zaken kunnen gesteld worden aan:

Projectteam WJD, Postbus 273,
5201 AG ’s-Hertogenbosch,
tel.: 073 6818113, e-mail: info@wjd.nl
[naar boven]


GK2007-nr10-10     [naar boven]
[naar boven]


GK2007-nr10-11     [naar boven]


Donderdag 1 november 
Allerheiligen                    Hoogfeest
Er is géén viering in onze kerk.

Vrijdag 2 november 

Allerzielen / Eerste vrijdag
Om 19.00 uur Dienst ter gedachtenis van alle overleden gelovigen, in het bijzonder medeparochianen. (Zie ook onder "BIJZONDERE VIERINGEN" )

Zaterdag 3 november 
H. Hubertus
(Zie onder "Heiligen" op blz. 5.)
Allerzielenviering Beukenhof
De Dienst heeft plaats in de aula van de begraafplaats en crematorium 'De Beukenhof'. Aanvang 11.00 uur. (Zie onder "Nieuws" )

Zondag 4 november 
31e Zondag door het jaar
Willibrordzondag
Om 09.45 uur Gezinsviering met zang van de Cantorij o.l.v. Nel de Heer.
Voorganger: pastoor A.A. van Well
Wijsheid 11,23-12,2 / Lucas 19,1-10
Jezus zei tegen hem: "Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was."  Lucas 19,9-10
Na de Mis staat er in de pastorie voor alle kerkgangers weer een lekker kopje koffie of thee klaar! En voor gezinnen met kinderen/pubers is er een spannend spel (zie aankondiging )

Dinsdag 6 november
Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken.

Woensdag 7 november 
H. Willibrordus

Zaterdag 10 november  Rommelmarkt
Aanvang 10.00 uur in kerk en pastorie. (Zie onder "Nieuws" )

Zondag 11 november 
32e Zondag door het jaar
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor o.l.v. Madelèn Montanus. Orgel: Truus Roosken.
Voorganger: pater A. Heeren S.D.B.
2 Makkabeeën 7,1-2+9-14 / Lucas 20,27-38
Ten slotte stierf ook de vrouw. Wiens vrouw is ze dan bij de opstanding? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest. Jezus zei tegen hen: "De kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkt, maar wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende wereld en aan de opstanding van de doden, huwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt.  Lucas 20,32-35
Na de Mis ontmoeten we elkaar in de pastorie onder het genot van een kopje koffie of thee, nadat we van de medewerkers van Amnesty International onze maandelijks schrijfmateriaal aangereikt hebben gekregen. Bedankt alvast!

Donderdag 15 november 
H. Albertus Magnus

Vrijdag 16 november
H. Margarita van Schotland

Zaterdag 17 november 
H. Elisabeth van Hongarije

Zondag 18 november 
33e Zondag door het jaar
Om 09.45 uur Eucharistieviering met samenzang en orgelspel. Voorganger:
pastoor R.M. Kuypers
Maleachí 3,19-20a/Lucas 21,5-19
Jezus zei: 'Let op, laat je niet misleiden. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: "Ik ben het," of: "De tijd is gekomen. Volg hen niet!' Lucas 21,8
Na de Mis is er koffie en thee voor iedereen in de pastorie.
's Avonds is er de maandelijkse wake bij de Merwedehavens voor asielzoekers in de detentieboot.

Dinsdag 20 november
Wijkmaaltijd in onze pastorie. Aanvang 12 uur.

Woensdag 21 november
Opdracht van de heilige maagd Maria in de tempel

Donderdag 22 november 
H. Cecilia, patrones van de kerkkoren

Vrijdag 23 november 
H. Clemens

Zondag 25 november 
Christus, Koning van het heelal
34e en laatste zondag van het liturgisch jaar
Om  09.45 uur Woord- en Communiedienst met zang van het H. Hartkoor.
Voorganger: Lidwien Meijer
2 Samuël 5,1-3 / Lucas 23,35-43
Boven hem was een opschrift aangebracht: 'Dit is de koning van de Joden'. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: 'Jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij!' Maar de ander wees hem terecht met de woorden: 'Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat?'  Lucas 23,38-40
Iedere zondag na de Dienst koffie en thee in de pastorie: u weet al niet beter!

Woensdag 28 november
Lezing Leo de Jong over God en zijn/haar namen.
(Zie onder "Lezingen" )

Vrijdag 30 november 
H. Andreas, apostel[naar boven]


GK2007-nr10-12     [naar boven]


In het kader van Allerzielen is er  op vrijdag 2 november een dienst ter gedachtenis van alle overleden parochianen.
De zang wordt verzorgd door het H. Hartkoor. Orgel: Nel de Heer.
Er zal speciale aandacht zijn voor de overledenen die ons sinds Allerzielen 2006 zijn voorgegaan:

Andreas Christiaan Voorwald
Johannes Wilhelmus Haas
Petronella Antonia van Rosmalen – Peterbroers
Geertruida Johanna Kokje – Zijdemans
Engelina Barthomea Henrica
Schellekens – de Bruijn
Francisca Christina van de Water  - de Goede
Antonette Maria Helena Jeup - Franken
Laurentius Franciscus Antonius Meijer
Johannes Bernardus Schueler
Johannes Antonius Joore

Mevrouw Corry Smits zal in deze Dienst voorgaan. Aanvang: 19.00 uur
[naar boven]


GK2007-nr10-13     [naar boven]


Op zondag 14 oktober 2007 is op 72-jarige leeftijd overleden

Johannes Antonius Joore

De heer Joore woonde op de Havendijk.
Gedenken wij hem en zijn nabestaanden in onze gebeden.[naar boven]


GK2007-nr10-14     [naar boven]


Vrouwen in het licht
Accepteer geen onrecht. Dat is de boodschap die de schilder/ glaskunstenaar Mathias Muwonge Kyazze mee wil geven in de dertien werken die bijeen zijn gebracht in de Missiekalender 2008.
Het werk van Muwonge Kyazze is er sterk op gericht de Afrikaanse vrouw de plaats te geven die haar toekomt. "Ik wil via mijn kunst laten zien hoe onmisbaar en belangrijk vrouwen zijn voor onze identiteit. Als christen en als Afrikaan. Bewust leid ik hen uit het donker en volop in het licht, in de hoop dat iedereen die hen ziet, omwille van God, de Afrikaanse vrouw als medemens recht zal doen." De Missiekalender 2008 kreeg dan ook de titel 'Vrouwen in het licht'.
De Missiekalender 2008 is in onze parochie te bestellen via mevrouw Margo Heinsbroek (tel: 010 – 4266126). Een inkijkexemplaar vindt u achter in de kerk. Een mooi idee voor een bijzonder cadeau in de decembermaand!
De kalender kost 6,50.

Paaskaars 1985
Na het overlijden van mevr. Schellekens – de Bruijn, is de paarskaars uit 1985 geretourneerd naar onze parochie. Deze kaars heeft vele jaren het huis van mevr. Schellekens gesierd en het zou mooi zijn als de kaars een passende nieuwe bestemming zou kunnen krijgen. Als u interesse heeft in deze prachtige kaars, kunt u contact opnemen met het kerkbestuur.

Nieuwe tuinman
Onze parochie is een nieuwe tuinman rijker: Kees de Wolf. Hij is de opvolger van Ton Kester, die vele jaren de pastorietuin heeft verzorgd, maar door lichamelijke ongemakken de laatste tijd daar minder toe in staat was. Bedankt Ton, voor je vele werk. Helemaal verdwenen is Ton niet, want hij heeft Kees aangeboden om zo nu en dan een helpend handje toe te steken.

Gezamenlijke Kerst-nachtmis
Ook dit jaar is er een tweetalige kerstviering op de avond voor Kerstmis. Na de positieve geluiden van vorig jaar hebben zowel onze parochie als de bij ons kerkende Engelstalige gemeenschap besloten dit een vervolg te geven. Voorganger zal zijn: pater H. Lieberom SDB. In de jaren negentig pastoor
van onze parochie en bij onze gasten bekend als Father Herman. (Gedurende enkele jaren was hij één van de voorgangers bij de Engelstaligen.) Voor beide gemeenschappen een weerzien met een bekende! De zang zal worden verzorgd door ons Heilig Hartkoor.

Katholieke Jongerendag
De Katholieke Jongerendag heeft plaats op 4 november in de Brabanthallen in Den Bosch. De dag begint om 10.00 uur en wordt om omstreeks 17.00 uur afgesloten. Er is een programma voor tieners (12 - 15 jaar) en een programma voor jongeren (16 - 30 jaar).
Aanmelden voor de dag is niet nodig. Kaarten zijn à 7.50 verkrijgbaar aan de deur. In de Brabanthallen is de mogelijkheid om een lunch te kopen.
Vanuit bisdom Rotterdam wordt een busreis georganiseerd. De bus vertrekt om 08.00 uur vanuit Naaldwijk en de reis is gratis. De entree voor de KJD wordt opgehaald tijdens de busreis.
Aanmelden en meer informatie:
harrystijger@planet.nl
Graag bij aanmelding: naam, plaats en telefoonnummer vermelden.
Meer informatie over de katholieke jongerendag is te lezen op: www,jongkatholiek.nl

Allerzielen
De jaarlijkse dienst rondom Allerzielen in de aula van begraafplaats en crematorium 'Beukenhof' zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 3 november om 11.00 uur. Voorganger is pastor J.J. Bol M.S.C. De dienst wordt muzikaal omlijst door het St. Jacobuskoor o.l.v. de heer J. Hoogervorst.
Na afloop wordt u nog een kopje koffie of thee aangeboden en u kunt de begraafplaats, het columbarium of de urnentuin bezoeken.

Rommelmarkt
Wat is er nou leuker dan in je 'eigen wijkkie' op je vrije zaterdag even op een rommelmarkt rond te struinen, terwijl je niet echt naar iets op zoek bent, je er veel bekenden tegenkomt, je de kerk weer eens aan de binnenkant ziet en denkt: "Wat een mooi gebouw eigenlijk, hè?", je er een kopje koffie nuttigt tegen een vooroorlogse prijs en dat je uiteindelijk toch weer met iets naar huis gaat, waarvan je denkt: "Ik heb al zoveel rommel, maar ik kon het eenvoudig niet laten!" en dat je het gevoel hebt er bovendien een goed doel mee te hebben gesteund??? Wat een lange vraag, hè?
Antwoord: nee, eigenlijk niets! Dus u komt op zaterdag 10 november gewoon naar de H. Hartkerk voor die inmiddels vermaarde Najaarsrommelmarkt. Markt open: om 10.00 uur precies![naar boven]


GK2007-nr10-15     [naar boven]


Huub Oosterhuis in Maassluis
Huub Oosterhuis, dichter van vele van onze kerkliederen, komt naar Maassluis. Op uitnodiging van de plaatselijke Raad van Kerken zal hij een zogenoemde "Winteravondlezing" houden in de Immanuëlkerk (Lange Boonestraat te Maassluis) op dinsdag 13 november 2007. De titel van zijn lezing is: "Wat is Christelijk?"
De lezing begint om acht uur (20.00 uur) en de kerk is open om half acht. Er is vrije toegang, een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de kosten wordt gevraagd middels een uitgangscollecte.
Laat u boeien en inspireren door deze bevlogen man! Er zullen ook boeken van Oosterhuis verkocht worden. Informatie: 010-5923557 / 010-4260756

Leo de Jong in Schiedam
Een andere bevlogen spreker is onze gast op woensdag 28 november. Pater Leo de Jong geeft dan een lezing over God en zijn/haar namen. De geschiedenis kent een ontwikkeling in het ervaren en verstaan van God. Zoals onder meer in de Bijbel is te lezen. Wat is kenmerkend in de ontwikkeling van onze Godsbeelden?
's Middags: St. Jan/Visitatiekerk, aanvang 14.30 uur.
's Avonds in onze pastorie (H. Hartkerk), aanvang 19.30 uur.


[naar boven]


GK2007-nr10-16     [naar boven]
[naar boven]


GK2007-nr10-17     [naar boven]


Hommage
Een tijd geleden schreef ik over een Benedictijner monnik, naar aanleiding van het boek 'Father Joe, the man who saved my soul'. Daarin beschrijft een Engelse auteur hoe belangrijk die priester als geestelijk leidsman in zijn leven is geweest.

Wijze zielzorger
Een soortgelijke ervaring kan ik persoonlijk onderschrijven en met mij vele anderen die een Nederlandse 'Vader Jozef' gekend hebben. Kort geleden is hij overleden. In een grote, overvolle kerk namen wij afscheid van hem. Bedroefd en dankbaar. Want ook hij was een wijze zielzorger.
 Gedurende meer dan vijftig jaar heeft hij als priester veel hoogte- en dieptepunten van de Nederlandse Kerk meegemaakt. Enkele van zijn jaargenoten zeiden het ambt vaarwel en huwden. Zo niet Vader Jozef. Hij richtte eerst alleen, en later met zijn oudere broer die ook priester is, bijbel- en gebedsgroepen op in een tijd dat dit nog ongebruikelijk was in een parochie. Hij ondervond toen nogal wat onbegrip. Gelukkig keerde het tij, toen de Katholieke charismatische beweging in 1975 officieel in Rome werd binnengehaald.

Vader
Via contacten in het buitenland kreeg hij het verzoek om Foyervader te worden. Een foyer is een gemeenschap van leken onder leiding van een priester die regelmatig retraites geeft, waarbij de leden voor de gasten zorgen. De zalig verklaarde Marte Robin heeft hiertoe via priesters het initiatief genomen. In navolging van de Franse foyers werd de priester Horsthuis in het vervolg met 'Vader Jozef' aangesproken.
 En inderdaad had hij iets echt vaderlijks voor allen die bij hem te rade gingen. Als biechtvader was hij mild maar zonodig ook streng. Sommigen noemden hem behoudend en conservatief, maar wie hem beter kenden, wisten dat hij een ruim en begrijpend hart had. Hij gaf vaak verrassend originele adviezen en hij wist iemand altijd persoonlijk te bemoedigen door zijn rotsvaste geloof in Jezus, zijn dierbare Vriend. Soms leek het of hij, net als de pastoor van Ars, helder in zielen kon kijken.
 Omdat Vader Jozef Horsthuis voorvoelde dat hij door zijn ziekte niet lang meer zou leven, schreef hij voor vrienden en bekenden een afscheidswoord voor zijn bidprentje. Dat eindigt aldus: "Ik ben een gelukkig priester geweest. Nog getuig ik daarvan en wens iedereen die zich aan mijn zorgen heeft toevertrouwd toe, dat hij of zij kan zeggen: 'Ik ben een gelukkig christen geweest, een gelukkig mens.' Als dat nog niet zo is, komt dat nog, want Gods weg loopt omhoog. Gefeliciteerd! Een hoopgevend slotwoord aan het einde van een zegenrijk leven!

Louise Leneman

[naar boven]


GK2007-nr10-18     [naar boven]


Diaconaction
Doet u mee? Op 18 november gaan we als jongeren van de 12+-club aan het werk voor Diaconaction. Dat is een landelijke actie van jongeren in heel Nederland die in dat weekend aan het werk gaan om goed te doen voor anderen. Wij willen rond de kerkviering allerlei acties houden om geld in te zamelen voor het project van Astrid van Harmelen in Afrika. Maar we kunnen niet zonder uw hulp!

We vragen vooral ouders van kleine kinderen en autobezitters even goed door te lezen. Vooral hen willen we geld uit de zak kloppen; maar we doen er wel wat voor terug! Voor de kleine kinderen, zo tot een jaar of acht, organiseren we tijdens de viering speciaal een crèche. Met hen spelen we dan spelletjes, zodat u als ouders rustig in de viering kunt meedoen. Uiteraard stellen we het zeer op prijs als u bij het ophalen van uw kind na afloop een mooie donatie in de pot kunt doen.

Alle kerkgangers vragen we ook voor deze keer niet te voet of met de fiets naar de kerk te komen, maar de auto mee te nemen, ook als is het maar voor honderd meter. Als u de autosleutel bij de ingang van de kerk afgeeft, vindt u de auto na de viering weer spik en span terug. (Wees gerust, we zullen de auto niet zelf rijden, maar iemand met rijbewijs vragen deze tot voor de pastorie te rijden).

Verder willen we taarten bakken, waarvan we denken dat die heel lekker zullen worden. Ook daarmee willen we u verleiden een duit in ons zakje te doen.

We zouden het geweldig vinden als u nu al wilt laten weten dat u mee doet aan onze Diaconaction. Dan weten we ongeveer hoeveel emmers, taarten en spelletjes we moeten verzamelen om van onze actie een succes te maken. Wilt u daarvoor bellen naar telefoonnummer 4730757 tussen 16 en 18 uur..... en vragen naar Willemijn?

Dank u wel alvast!
de jongeren van de 12+Club

[naar boven]


GK2007-nr10-19     [naar boven]

[naar boven]


GK2007-nr10-20     [naar boven]

[naar boven]


GK2007-nr10-21     [naar boven]”Wat voor de mensen toeval is, heeft voor God een bedoeling”

(gezegde uit Frankrijk)[naar boven]
 


GK2007-nr10-22     [naar boven]HEILIG HARTPAROCHIE SCHIEDAM
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
h.hartkerk@wanadoo.nl   
21385 t.n.v. R.K. Kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart te Schiedam
dienst: zondag 09.45 uur 
pastoraal werker:
spreekuur: 


Lidwien Meijer
volgens afspraak,
(tel. 010 - 4 26 60 32 op werkdagen
tussen 17.00 en 18.00 uur)

KERKBESTUUR
 
voorzitter:
 
pater drs. J.F. de Rooij S.C.J.
(administrator paroecialis) 
werkvoorzitter: vacature 
secretaris:
       postadres:
 
Ted Konings 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
tel. 06 - 48 40 57 75
penningmeester:
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid
(gebouwen) 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid
(pastoraat) 
Marian Bergwerf - Olsthoorn
tel. 010 - 4 73 78 79
lid
 
Henry de Wolf
tel. 010 - 4 26 44 17

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl 
redactieleden:


Henk de Heer,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van de maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug