Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK APRIL 2008     <=terug

parochiecontact De Gorzenklok
1 april 2008, 20e jaargang nr.4

  1 - Omslag
  2 - Met Brandend Hart
  3 - Familieberichten
  4 - Kinderwoorddienst
  5 - Misintenties april
  6 - Bedevaart: Smakt, Echternach, Banneux
  7 - Vastenaktie
  8 - 12+-Club/Praatpaal: Terugblik Vastenmaaltijd
  9 - H.Hartkerk forever!
10 - Agenda april
11 - Terugblik: Openbare bestuursvergadering
12 - Bijzondere vieringen: Terugblik palmpasen
13 - Spreuk van de maand
14 - Samenwerking Geboden
15 - Nieuws: rommelmarkt
16 - Door U voor U: Chiara Lubich
17 - 12+-Club/Praatpaal: autowassen voor Sydney
18 - Humor
19 - AchterflapGK2008-nr04-01     [naar boven]     23 april 2008
             

       St. Joris
patroon van de ridderlijkheid[naar boven]GK2008-nr04-02     [naar boven]


Dit jaar valt heel april in de Paastijd. In de liturgie horen we over de verrijzenisverhalen.
De leerlingen hebben tijd nodig om de grote ommekeer te maken van heel teleurgestelde ex-volge-lingen tot enthousiaste verkondigers van de Verrijzenis. Het is ook nauwelijks te geloven dat de aan het kruis gestorven Meester na drie dagen uit het graf is opgestaan.
Zelfs nog na Hemelvaart sluiten de apostelen zich op achter gesloten deuren uit vrees voor de joden. Ze mochten eens hetzelfde lot ondergaan als Jezus en ook gevangen en gedood worden. Pinksteren blijkt nodig om het geloof in de Verrijzenis definitief bij hen te laten doordringen. Dan is er ook geen houden meer aan en beginnen ze vol vuur te getuigen van de Opstanding. Laten we proberen de Paastijd te benutten om ook ons geloof in de Verrijzenis te verdiepen en onze hoop op leven na de dood te verstevigen. De natuur helpt ons een handje hierbij, omdat we overal de lente zien doorbreken: nieuw leven na een dorre winter. Leven blijkt sterker dan de dood.

Het komend jaar zullen er zich veranderingen voor doen in onze kerk. Op 12 maart  is er een eerste bijeenkomst geweest van een vertegenwoordiging van het bisdom met alle kerkbesturen van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Het is de bedoeling dat de kerken van deze drie steden, volgens planning uiterlijk in 2011, één pastorale eenheid gaan vormen. En dan zijn over dit hele gebied twee priesters en één pastorale werk(st)er aangesteld voor de pastorale zorg. Het is de bedoeling dat in elke parochie een pastoraatsgroep de eerste verantwoordelijkheid draagt voor de, zoals dat heet, 'pastoraal van de nabijheid'.
Kortom, er staat heel wat te gebeuren. De beslissingen over de kerkgebouwen horen daar nog bij.  In Vlaardingen en Maassluis zijn in het recente verleden al drastische besluiten over de kerkgebouwen genomen. In Schiedam moet nog uitgebreid gesproken worden over de gebouwenproblematiek.

Er is dus het nodige werk te doen, ook voor onze parochie van het Heilig Hart van Jezus.
Het kerkbestuur zal de medewerking daarbij van zoveel mogelijk parochianen hard nodig hebben. Gelukkig is er al de steun van de Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk.
Maar de vragen rond een goede, blijvende bestemming voor de gebouwen, kerk en pastorie, zijn maar een onderdeel van het hele vraagstuk. Hoe we als parochie in het grotere geheel onze eigenheid kunnen behouden en hoe we zoveel mogelijk de pastorale taken die  nu plaatsvinden,  kunnen voortzetten, zal veel overleg vragen. Daar is de inzet voor nodig van velen. Zeker als we denken aan het behoud van de wekelijkse zondagse vieringen.
Het kerkbestuur staat in beginsel positief tegenover de bisdomplannen en heeft medewerking aan de uitvoering ervan toegezegd. Zoveel mogelijk samenwerken met behoud van de eigenheid van de locale gemeenschappen. Als er zich verdere ontwikkelingen voordoen, dan hoort u er van en we rekenen op uw medewerking. Bij voorbaat dank voor het meedenken en meedoen.
Voor u en al de uwen: een gezegende Paastijd, dat wenst u

p. J.F. de Rooij scj, adm. par.


[naar boven]


GK2008-nr04-03     [naar boven]Op zondag 2 maart 2008 is op 81-jarige leeftijd overleden

Johanna Alida Liduina
van der Pas – van Mil

-------


Op vrijdag 21 maart 2008 is op 87-jarige leeftijd overleden

Cornelis van Duikeren

-------


Gedenken wij de overledenen en hun nabestaanden in onze gebeden.

[naar boven]

GK2008-nr04-04     [naar boven]Kinderwoorddienst knutselt voor de Vastenaktie
Op zondag 2 maart gingen de kinderen enthousiast aan het werk. Met veel ijver werden er mooie wikkels gemaakt voor tabletten chocola.
Na de viering vonden de lekkernijen gretig aftrek. Alles werd verkocht.
De opbrengst was 34,-. Fantastisch!
Bob, Corinne, Jasper, Käthe en Marloes, bedankt voor jullie inzet!

[naar boven]


GK2008-nr04-05     [naar boven]Zondag 6 april
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, Johanna Hersbach, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Koreman – Brandstëdt, Nellie Kouwenhoven, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Piet Schellekens, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, overledenen familie Vincent en Schueler, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 13 april
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, ouders Engering – Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, Gerarda Hersbach, ouders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Jeup – Franken, Laurentius Franciscus Anthonius Meijer, Petrus Jacobus van Mil,  ouders Van der Pas – Van Mil, ouders Van der Plas – Lips, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Piet Wijnen, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 20 april
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Koreman – Brandstëdt, Nellie Kouwenhoven, Hubert Everard Maria Melchers, ouders Over de Vest – Franken, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 27 april
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans Haas, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Jan Joore, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.

[naar boven]


GK2008-nr04-06     [naar boven]BEDEVAART NAAR SMAKT 28 APRIL 2008
Op maandag 28 april 2008 organiseert de Haagse Bedevaarten een ééndaagse bedevaart naar het Jozefheiligdom Smakt (in Limburg). Er zijn diverse opstapplaatsen: Alphen a/d Rijn, Delft, Den Haag, Leiden, Leidschendam en Wateringen.
Om 11.00 uur wordt in de Jozefkapel van Smakt een gezongen heilige Mis opgedragen. Tijdens deze viering wordt ook de bedevaartskaars gewijd en ontstoken.
Na de lunch in het pelgrimshuis reizen we naar Weert, naar de kerk waar Onze Lieve Vrouw van Weert wordt vereerd. In Weert is er een Marialof.
Op de terugreis wordt gestopt voor een slotdiner.

BEDEVAART NAAR ECHTERNACH
VAN 12 TOT EN MET 14 MEI 2008
Haagse Bedevaarten organiseert de nationale bedevaart naar het graf van St. Willibrord in Echternach van 12 tot 14 mei. Deze bedevaart staat ook bekend als de 'Springprocessie'.
Naast Echternach bezoeken we ook Maastricht en Banneux.
De Springprocessie is een bekend begrip. Deze wordt gehouden op de dinsdag na Pinksteren. Daarbij wordt vooral gedacht aan 'drie stappen voorwaarts en twee terug'. In feite is het een dansende processie. Op een overbekend deuntje wordt huppend van het ene op het andere been een route afgelegd door de straten rond de Abdij van Echternach, waar de heilige Willibrord op 7 november 739 stierf en begraven werd. Meer dan tienduizend pelgrims – van jong tot oud – komen uit Luxemburg, België, Duitsland en Nederland naar Echternach om hieraan deel te nemen; deels zingend en biddend; deels dansend, of men nu nog kind is of over de zeventig jaar. Een geweldige (bedevaart)ervaring!

3-DAAGSE BEDEVAART: 12 - 14 JUNI 2008
Op maandag 12 mei a.s. (Tweede Pinksterdag) wordt vertrokken. De bus stopt in Den Haag, Leidschendam, Leiden, Hazerswoude, Woerden, Utrecht, Den Bosch, Eindhoven en Maastricht.
Om 11.00 uur wordt de bedevaart geopend met een heilige Mis in de basiliek Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee (Maastricht).
Het mannenkoor van Itteren-Borgharen zingt.
Daarna reizen we verder naar Echternach. Na het diner vindt in de basiliek een openingsplechtigheid plaats, die voor ons Nederlanders eindigt in de crypte bij het graf van 'onze' Willibrord voor een kleine 'Nederlandse' plechtigheid.
Op dinsdag 13 mei a.s. nemen we deel aan de Springprocessie. Na afloop is er alle gelegenheid om de binnenkomst van springende of dansende pelgrimsgroepen te zien.
Mgr. Frank, de aartsbisschop van Luxemburg, zal samen met vele aanwezige bisschoppen en abten als laatste de route lopen.
In de middag vertrekken we uit Echternach en reizen we naar het Mariaoord Banneux, dat dit jaar het feest viert van 75 jaar Mariaverschijningen.
Woensdag 14 mei brengen wij 's ochtends in Banneux door. Na de lunch gaan we weer naar huis.
De prijs bedraagt 230,00 (met eenpersoonskamertoeslag: 50,00).

Informatie en aanmelding
Voor meer informatie of aanmelding voor alle bedevaarten kunt u contact opnemen met de Haagse Bedevaarten via de site www.bedevaart.nl 
of met: Dhr. Dj.G.C. Bracke,
  Weena 1053
 3013 AL  Rotterdam
 (telefoon, na 18.00 uur: 010-4149577).

[naar boven]

GK2008-nr04-07     [naar boven]Wij, de werkgroep Vastenaktie, zijn heel blij met alle activiteiten die plaatshadden om geld in te zamelen voor de Vastenaktie; de kinderen van de kinderwoorddienst ( 34.-), de 12+club/Praatpaal ( 500 x 2 = 1000).

Fijn dat deze acties zo gewaardeerd werden door de parochianen en zoveel geld hebben opgebracht.
De opbrengst door middel van acceptgirokaart en vastenzakje is XXX . Alles bij elkaar is dat XXX (in 2007 was dat 1.690,96), fantastisch!
Iedereen heel erg bedankt.

U heeft zich het thema van de Vastenaktie "Vergeten worden is ook een ramp", aangetrokken. Men zal heel blij zijn met deze donatie van de H.  Hartparochie. U bent hen NIET vergeten!

werkgroep Vastenaktie

Naschrift: in de Gorzenklok van mei 2008 is het juiste bedrag van de Vastenaktie vermeld.

[naar boven]
GK2008-nr04-08     [naar boven]


Terugblik Vastenmaaltijd
Een vastenmaaltijd. Dat is de bijdrage van de jongeren van de parochies aan de Vastenaktie.
Vorig jaar ontstond dat idee en doordat de maaltijd die daaruit voortkwam zo goed bevallen was, besloten wij dit jaar op herhaling te gaan.

Alhoewel, herhaling: onze jongerengroep heeft het afgelopen jaar een flinke verjonging ondergaan. De jongste koks - die zich vooral bezighielden met het dekken van de tafels en het bedienen van de gasten - waren nog maar tien!
Anders dan vorig jaar hebben wij ook niet gekozen voor een thema. Vorig jaar was dat Suriname, en het eten smaakte navenant. Gelukkig maar dat we het land waarvoor we ons in de Vastenaktie inzetten, dit jaar niet tot thema kozen, want hoe had het eten gesmaakt als we er Sudan, Thailand, Congo en Colombia in hadden moeten verwerken?
Uiteindelijk bleek dat de koks gekookt hadden voor zo'n veertig mensen die aanschoven aan de lange tafels die we in de parochiezaal hadden klaargezet en aangekleed. Er bleek genoeg voor iedereen, ook het kletsen ging door, zoals dat hoort bij een goede maaltijd. Veel bleef er niet over. Zeker gezien de keren dat sommige gasten opschepten, moet het eten ieder wel hebben gesmaakt. Na kippensoep met brood, pasta met een saus (al dan niet vegetarisch), sla en een vlaflip, ging de pet rond. Tot onze niet geringe verbazing ging daar een bedrag in van 585 euro, waar na aftrek van kosten precies 500 euro van overbleef. Applaus, voor alle deelnemers. En wat we nog niet wisten, was dat de volgende dag al bleek dat één van de deelnemers besloten had de opbrengst te verdubbelen, tot 1000 euro! Wat kan daar in de landen waarvoor we actie voerden, wel niet allemaal mee gedaan worden?

De 12+-Praatpaal-jongeren
 
[naar boven]

GK2008-nr04-09     [naar boven]Samen sterk voor de Gorzenkerk
We mogen terugkijken op een mooie Veertigdagentijd, Palmpasen en Paasfeest. Er hebben waardevolle activiteiten plaatsgehad zoals de vastenmaaltijd, de gezinsviering met Palmpasen, bezorgen van Palmpaasstokken en de Paaswake en viering op eerste paasdag.
U leest er meer over elders in deze Gorzenklok.

Tijd om vooruit te blikken: op 15 april a.s. zal er een wijklunch plaatshebben in de pastorie. Er ondertussen zo een aardige traditie in onze wijk ontstaan. Een ieder is van harte welkom! Het menu wordt enige tijd vooraf bekend gemaakt in onze pastorie en in het Wijkcentrum in de Dwarsstraat. Opgeven kunt u zich in het Wijkcentrum, bij Ted Konings: 06 48405775 of bij Corry Smits: 010 4268648. 

Op 12 april zal de Voorjaarsrommelmarkt plaatsvinden. Een belangrijk halfjaarlijks evenement in onze parochie. Zowel de gezelligheid, als de opbrengst voor onze kerk, maakt deze dag meer dan de moeite waard!
Op 26 april is onze pastorie een verzamelpunt voor de kledingactie van Mensen in Nood (zie ook de agenda hieronder)

U heeft al enige tijd niets meer vernomen van de Stichting Vrienden. Tijdens de informatiemiddag in september j.l. heeft u kunnen vernemen dat het goed gaat met het bijeenbrengen van de financiën  voor de restauratie van onze kerk, maar ook dat we er nog niet zijn! De Stichting is op dit moment volop in actie om de middelen bijeen te brengen voor de grote bouwkundige werkzaamheden. Voor een deel is de financiering hiervan voorhanden, maar met deze werkzaamheden kan pas begonnen worden, wanneer het gehele bedrag ervoor rond is.

De Stichting Vrienden nodigt u dan ook van harte uit om lid te worden van de Club van 100. Dit kunt u doen met behulp van het formulier achter in de kerk of via een e-mailbericht naar ondergetekende. Met uw lidmaatschap maakt u de restauratie van onze kerk mogelijk en toont u dat u het voortbestaan van de Heilig Hartkerk van belang vindt.
Ook éénmalige giften zijn welkom. (Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk, Lekstraat 55, 3114 SC Schiedam)

Jolanda Konings,
coördinator werkgroepen
e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl

[naar boven]
GK2008-nr04-10     [naar boven]Woensdag 2 april 
Lentemiddag Zonnebloem (zie vorige Gorzenklok)

Vrijdag 4 april 
Eerste Vrijdag
H. Isidorus, patroon van het internet

Zondag 6 april
Derde zondag van Pasen
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van de Cantorij o.l.v. Nel de Heer.
Voorganger: pastoor W. Froger
Handelingen 2,14.22b-33 /  Lucas 24,13-35
Jezus zei tegen hen: 'Kom, eet iets.' Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was.  Johannes 21,12
Vergeet u niet dat er na de Mis een kopje koffie of thee op u staat te wachten?

Vrijdag 11 april 
H. Stanislaus

Zaterdag 12 april
Voorjaarsrommelmarkt
Dit halfjaarlijkse evenement in pastorie en kerk begint om 10.00 uur (zie "NIEUWS")

Zondag 13 april
Vierde zondag van Pasen
Roepingenzondag
Om 09.45 uur Woord- en Com-muniedienst met zang van het H. Hartkoor o.lv. Madelèn Montanus
Orgel: Truus Roosken
Voorganger: Corry Smits
Handelingen 2,14a.36-41 / Johannes 10,1-10
Ik ben de deur voor de schapen. Wie vóór mij kwamen, waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. Johannes 10,7b-9
Zoals gewoonlijk op de tweede zondag van de maand, komen we na de Mis op weg naar de pastorie (voor een gezellig samenzijn met een kopje koffie of thee) de medewerkers van Amnesty International tegen. U schrijft toch ook mee? Dank u wel!

Maandag 14 april
Kerkbestuursvergadering, 19.30 uur in de pastorie

Dinsdag 15 april
Wijklunch in de pastorie i.s.m. Clubhuis Zuid.
Aanvang: 12.00 uur (pastorie open vanaf 11.30 uur). Aanmelding bij wijkcentrum, Ted Konings (06-48405775) of Corry Smits (010-4268711)

Woensdag 16 april
H. Bernadette Soubirous

Zondag 20 april
Vijfde zondag van Pasen
Gebedsdag voor de Oosterse Kerken
Om 09.45 uur Eucharistieviering met samenzang en orgelspel.
Voorganger: pastoor R.M. Kuypers
Handelingen 6,1-7 / Johannes 14,1-12
Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Johannes 10,10
De koffie is bruin (de thee trouwens ook) na de Mis in de pastorie. Iedereen is welkom!

Woensdag 23 april
St. Joris

Vrijdag 25 april 
H. Marcus, evangelist

Zaterdag 26 april
Inzameling oude kleding door de stichting 'Mensen in Nood'. Van 10.00 tot 13.00 uur in onze pastorie.

Zondag 27 april
Zesde zondag van Pasen
Zondag van de Arbeid
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor.
Voorganger: pater A. Heeren S.D.B.
Handelingen 8,5-8.14-17 / Johannes 14,15-21
Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet.  Johannes 14,15-17
Na de Mis naar de pastorie voor een gezellig praatje en een kopje koffie of thee? Wie vindt dat níet leuk?

Dinsdag 29 april
H. Catharina van Siënna, patrones van Europa

Woensdag 30 april 
H. Pius V / Koninginnedag

[naar boven] 


GK2008-nr04-11     [naar boven]


Openbare bestuursvergadering
Aansluitend op de reguliere kerkbestuursvergadering, zette het bestuur op maandagavond 10 maart weer de deuren open voor parochianen en andere belangstellenden. Op deze avond werden de aanwezigen door het bestuur bijgepraat over in onze parochie spelende onderwerpen.

Clusteringsproces
Het eerst werd gesproken over de komende clustering van parochies. Pastor Lidwien Meijer benadrukte het toenemende belang van pastoraatsgroepen binnen het bisdommelijk clusterbeleid.
De voorzitter van ons kerkbestuur, pater De Rooij, voegde toe dat over de sluiting van overtallige gebouwen in clusterverband zal worden beslist. Daarbij zal worden gekeken naar het aantal beschikbare voorgangers, het aantal kerkgangers en de financiële mogelijkheden. "Het is aan u om deze kerk bruikbaar te houden voor de liturgie", zo richtte hij zich over de hoofden van de aanwezigen heen tot alle parochianen.

Financiën
Penningmeester Louis van Poppel nam hierna het woord om de financiële staat van onze parochie toe te lichten. Als hulpmiddel deelde hij de balans en een gedetailleerde verantwoording over 2007 uit. (Mocht u interesse hebben in een exemplaar, dan kunt u deze aanvragen bij de penningmeester: tel. 010-4730757.)
Meest opmerkelijke cijfers: de parochie heeft het vorige boekjaar afgesloten met een klein voordelig saldo van ruim 1400. Dit ondanks de stijging van de uitgaven van 51.747 (2006) naar 59.681,56 (2007). De energiekosten voor kerk en pastorie zijn met meer dan 50% toegenomen (van ± 7000 in 2006 naar ruim 11.000 in 2007). Om deze kosten te beheersen kijkt het kerkbestuur naar mogelijkheden om het energieverbruik te verminderen. Zo is de stroomvretende verlichting aan de buitenzijde van de kerk onlangs buiten gebruik gesteld.
In verband met door de brandweer gestelde veiligheidseisen is vorig jaar 3000 gereserveerd voor te verwachten toekomstige uitgaven. Het opknappen van pastorieruimtes bracht een stijging van onderhoudskosten met zich mee. Posten die beduidend omlaag zijn gegaan zijn de afdracht aan bisdom/dekenaat en de beheerskosten.
Aan de inkomstenkant zijn de kerkbijdragen in het kader van de actie Kerkbalans gestegen van 14.760 (2006) naar 17.803,33 (2007). Het kerkbestuur dankt nadrukkelijk alle gevers hartelijk voor hun bijdrage, zonder welke de kerk en activiteiten niet in stand gehouden kunnen worden.
De meeste andere inkomsten zijn gelijk gebleven (collectes, kaarsenverkoop) of gestegen (verhuur kerk en pastorie). Een toename van het aantal uitvaarten, hoe triest ook voor betrokkenen, draagt bij aan hogere huurinkomsten van onze parochie. 

Gebouwen
Cokke Lansbergen, verantwoordelijk bestuurslid voor de gebouwen, vertelt over het opknappen van de pastorie, waar door vrijwilligers van de Engelstalige gemeenschap en onze parochianen hard aan is gewerkt. Ook de klusjesman en de nieuwe tuinman ontvangen complimenten voor hun werk.
Het grote onderhoud aan de kerkgebouwen zal hopelijk in 2008 worden afgerond. Eind april zal een schilder de buitenzijde van de pastorie in de verf zetten en verrotte houtdelen repareren. Met de Vriendenstichting en de bouwkundige van het bisdom wordt momenteel de laatste fase van de renovatie van het kerkgebouw doorgesproken. De inzet is dat de aannemer nog voor de zomervakantie aan de slag gaat. Details kunt u in de volgende Gorzenklokken lezen.

Communicatiemiddelen
Henry de Wolf vertelt enthousiast over de prachtige nieuwe stencilmachine Truus-2. Zoals bekend liep de oude machine (Truus-1) op haar laatste benen en moest enkele keren worden uitgeweken naar onze buurparochie St. Jan de Doper (waarvoor onze dank). Met de nieuwe machine kunnen foto’s worden afgedrukt en bovendien is zij goedkoper in onderhoud en gebruik. En sneller, omdat er met name zo goed als geen misdrukken meer voorkomen. De prijs van de nieuwe machine bedroeg  5.355,00. Aanschaf was slechts mogelijk door een genereuze bijdrage van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., ter waarde van  4.265,75. 
Het resterende bedrag van    1089,25 is door de  parochie bijeengebracht.
Alle gevers hartelijk bedankt!

Een ander communicatiemiddel waarvan steeds meer gebruik wordt gemaakt, is onze internetsite. Een aantal cijfers: tegenwoordig wordt de site per dag gemiddeld door 30 personen bezocht. Het laagste aantal bezoekers is 18 (eind november 2007) en het hoogste 287! Dit was na de publicatie van de persberichten over de televisieopnames in onze kerk in juni/juli 2007. De helft van de internetbezoekers neemt een kijkje in de fotoalbums en het geschiedenisdeel. Dagelijks raadplegen ongeveer vijf personen de agenda's voor liturgie, schoolactiviteiten en reserveringsmogelijkheden. De digitale versie van de Gorzenklok wordt per dag slechts door één tot twee personen gelezen. Hier wint de papieren versie het dus van de digitale.

De avond werd afgesloten met een rondvraag, waarna werd nagebabbeld onder het genot van een glaasje fris, een wijntje of een jonge jenever.
Een gedetailleerd verslag van de vergadering komt binnenkort beschikbaar en kunt u verkrijgen bij de secretaris van het kerkbestuur, Ted Konings (06-48405775).
De eerstvolgende openbare vergadering is gepland in het najaar van 2008. 

Henry de Wolf

[naar boven]


GK2008-nr04-12     [naar boven]Terugblik op Palmpasen
Op vrijdag 14 maart mochten wij veel enthousiaste kinderen met hun ouders ontvangen in de pastorie.
Door iedereen werd daar hard gewerkt om een mooie palmpaasstok te maken. Stuk voor stuk waren ze dan ook héél mooi.
Op Palmzondag stonden meer dan 20 prachtig versierde palmpaasstokken in de kerk.
Tijdens de kleurige optocht (processie) genoten de mensen in de kerk van die lange rij kinderen met hun palmpaasstok, terwijl er door het gelegenheidskoor prachtig werd gezongen.
Na de dienst gingen de kinderen hun stokken wegbrengen naar zieke of bejaarde mensen. Er zijn die dag veel mensen verrast met een palmpaasstok.
We willen alle kinderen en ouders bedanken voor hun inzet en enthousiasme waarmee zij de traditie van Palmpasen levend houden.
Verder willen we ook alle andere mensen bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan deze geslaagde Palmzondagviering.

werkgroep Gezinsvieringen

[naar boven]


GK2008-nr04-13     [naar boven]De dwaas doet wat hij niet laten kan;
de wijze laat wat hij niet doen kan.

Chinees spreekwoord 


[naar boven]


GK2008-nr04-14     [naar boven]Inventarisatie cluster-23: Nieuwe Maas
Woensdagavond 12 maart j.l. kwamen voor het eerst de parochiebesturen uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis bijeen om te praten over het cluster "Nieuwe Maas". De avond werd geleid door twee medewerkers van het bisdom, de heren Hein Steneker en Henk van Boxtel. Doel was om te inventariseren hoe er wordt aangekeken tegen het toekomstige samengaan. Want dat de parochies nauw zullen gaan samenwerken, staat vast.
In het beleidsplan "Samenwerking Geboden-2" schrijft het bisdom dat er binnen drie jaar één team van pastorale beroepskrachten leiding geeft aan de parochiegemeenschappen in de drie genoemde steden. Dit team heeft als hoofdtaak "missionaire presentie", de verkondiging van het katholieke geloof aan mensen binnen en buiten de parochies.
Opdat de beroepskrachten zoveel mogelijk aandacht kunnen geven aan deze missie, moet hun tijd niet opgaan aan het bijwonen van vergaderingen van de afzonderlijke parochies. Vandaar dat het bisdom wil dat het pastorale team met één bestuur te maken krijgt. Wel zal er overleg zijn met de pastoraatsgroep van elke gemeenschap. Deze pastoraatsgroep heeft tot taak om de pastorale zorg binnen de oude parochies te waarborgen.

Uitwisseling standpunten parochies
In de eerste gespreksronde lieten alle parochiebesturen weten zich te scharen achter het bisdombeleid om nauw samen te werken. Wel moet er ruimte blijven om de eigen kleur of identiteit te kunnen behouden. Het nieuw te vormen pastorale team zou met deze verschillen om moeten kunnen gaan.
Minder overeenstemming is er over de samenstelling van het cluster en over de snelheid, de inhoud en het eindpunt van het fusieproces.
In de vergadering diende onze parochie een constructief voorstel in, dat waarborgen biedt om de identiteit van parochies te behouden, terwijl toch een belangrijke stap in het fusieproces wordt gezet.

Vervolg in het najaar van 2008
Na afloop van de vergadering vertrokken de bisdommedewerkers met flink wat huiswerk in hun tas. In het najaar zal door het bisdom een vervolgbijeenkomst worden belegd.
In de Gorzenklok zult u op de hoogte gehouden worden van het vervolg. Algemene informatie is te vinden in het bisdomblad Tussenbeide en op de website http://bisdomrotterdam.bovenwijs.nl

Henry de Wolf

[naar boven]

GK2008-nr04-15     [naar boven]Rommelmarkt
Aan het weer zou je het nog niet zeggen, maar het is écht lente: tijd voor de grote schoonmaak (of zijn die kriebels tegenwoordig al helemaal weggeëbd?). In de parochie betekent lente onder andere het organiseren van een rommelmarkt als welkome aanvulling op de inkomsten.
Voelt u waar we heen willen als we de grote schoonmaak en de rommelmarkt achter elkaar noemen? Juist! Grote schoonmaak betekent in veel gevallen ook grote opruiming. En als het dan gaat om spullen waar u geen plek meer voor hebt of die anderszins over zijn, terwijl u vindt dat het echt zonde is om ze zomaar weg te doen en als u er liever een ander een plezier mee doet, maar u weet zo gauw niet wie… Natuurlijk, dan biedt de rommelmarkt van de H. Hartkerk uitkomst: zaterdag 12 april a.s. is het weer zover.
Uw goederen kunnen vóór die datum, na telefonische afspraak, bij u thuis afgehaald worden of u kunt ze (eveneens na telefonische afspraak) aan de pastorie af komen geven.
Contactpersonen zijn: Margo Heinsbroek (010-4266126), Hans Ronteltap (010-4264246) en Henry de Wolf (010-4264417).

[naar boven]

GK2008-nr04-16     [naar boven]In de viering van 16 maart las Ted Konings bij de voorbede de onderstaande tekst voor:

Op 14 maart overleed Chiara Lubich. Zij begon in 1943 samen met een groepje vriendinnen de Focolare-beweging.
Zij heeft ook voor mij veel betekend en zal dat blijven doen, bijvoorbeeld door wat zij in de loop der jaren geschreven heeft. Ik lees u graag een tekst voor van haar hand:

DE KUNST VAN HET LIEFHEBBEN
Het eerste kenmerk van de christelijke liefde is: iederéén liefhebben.
Dat is liefhebben zoals God doet, zonder onderscheid te maken. Er valt niet te kiezen tussen aardig en niet aardig, oud of jong, landgenoot of vreemdeling…

Iedereen liefhebben. En om dat te realiseren, je naaste liefhebben.
Wie is mijn naaste? We hoeven hem niet ver te zoeken. Mijn naaste is de persoon met wie ik te maken heb op dit moment van mijn leven.
Liefhebben, niet op een abstracte manier, denkend aan de toekomst, maar op een concrete, daadwerkelijke manier, hier en nu. Liefhebben betekent dienen.

Dienen… dat is iets dat de wereld op zijn kop kan zetten. Het christendom is niet een vernislaagje, een beetje medelijden, een beetje liefde, een aalmoes hier en daar. Het christendom is veeleisend, is volheid van leven.
In onze tijd is het niet genoeg om oorlogen te vermijden. De vrede vereist dat we de 'vijand' in onszelf overstijgen, iedere vijand. Ze vraagt zelfs dat we de vijand liefhebben. Leerlingen van Christus zijn daartoe in staat.
Alle medemensen liefhebben, iedere individuele persoon en alle mensen samen. Je naasten dus één voor één liefhebben en een groot respect hebben voor ieder volk. Daar komt een radicale mentaliteitsverandering uit voort, een totaal nieuw leven. Als iedereen dit zou doen, zou de aarde al een hemel zijn.Teksten uit:
 'De kunst van het beminnen'
van Chiara Lubich, 2005 

[naar boven]


GK2008-nr04-17     [naar boven]Autowassen voor Sydney
De jongeren van de 12+-club gaan op 20 april in actie bij de kerk van St. Jan-Visitatie in de Nolenslaan.
Net als enkele maanden geleden bij de H. Hartkerk zullen zij daar de auto's van kerkgangers gaan wassen. Dit keer gaat de opbrengst van hun inspanningen naar de jongeren die in de zomer naar de Wereldjongerendagen in Sydney zullen gaan - dat wordt een dure reis. Het is de bedoeling dat rond de Mis van 10.30 uur in onze buurparochie niet alleen auto's worden gewassen, maar dat er ook nog andere acties worden bedacht om de inkomsten flink op te voeren.
Wie meer wil weten: kijk op de parochie-site of kom op 20 april naar de kerk in de Nolenslaan.

de 12+-jongeren

[naar boven]

 


GK2008-nr04-18     [naar boven]
"Van wie jij je intelligentie hebt?
Vast en zeker van je vader, want ik
heb ´m namelijk nog"


[naar boven]


 


GK2008-nr04-19     [naar boven]HEILIG HARTPAROCHIE SCHIEDAM
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
h.hartkerk@wanadoo.nl   
21385 t.n.v. R.K. Kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart te Schiedam
dienst: zondag 09.45 uur 
pastoraal werker:
spreekuur: 


Lidwien Meijer
volgens afspraak,
(tel. 010 - 4 26 60 32 op werkdagen
tussen 17.00 en 18.00 uur)

KERKBESTUUR
 
voorzitter:
 
pater drs. J.F. de Rooij S.C.J.
(administrator paroecialis) 
werkvoorzitter: vacature 
secretaris:
       postadres:
 
Ted Konings 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
tel. 06 - 48 40 57 75
penningmeester:
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid
(gebouwen) 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid
(pastoraat) 
vacature
lid
 
Henry de Wolf
tel. 010 - 4 26 44 17
Kerngroep Pastoraat  
voorzitter:
Lidwien Meijer
tel. 010 - 4 26 60 32
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
Ted Konings
tel. 06 - 48 40 57 75

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl 
redactieleden:


Henk de Heer,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                       e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug