Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK JUNI 2008     <=terug

parochiecontact De Gorzenklok
1 juni 2008, 20e jaargang nr.6

  1 - Omslag
  2 - Met Brandend Hart
  3 - Zangkoor
  4 - Dankwoord
  5 - Misintenties juni
  6 - H. Hartkerk forever
  7 - ACAT: 26 juni: dag tegen martelen
  8 - Spreuk van de maand
  9 - Heiligen: Johannes de Doper
10 - Oproep: inkorten kerkbanken
11 - Agenda juni
12 - Door U voor U: detentieboot
13 - Heilig Hartfeest
14 - Kritische Katholieken op Internet
15 - Familieberichten
16 - De Wissel: koopvaardijpredikant
17 - Raad van kerken: open kerkendag 21 juni
18 - Nieuws: mededeling Kerkbestuur en Stichting
19 - Historie Gorzenkerk
20 - Humor in de kerk
21 - Achterflap


GK2008-nr06-01     [naar boven]             24 juni 2008
            
            Geboorte van
     H. Johannes de Doper
             
"Het is mijn opdracht plaats te maken, opdat God kan komen"
(zie ook: Heiligen)


[naar boven]GK2008-nr06-02     [naar boven]


Vreemd is het wel een beetje dit jaar: in juni, de Heilig Hartmaand, geen feest, want de kerk viert het dit jaar eind mei. Maar voor onze parochie is de vrijwilligersavond wel deze maand, gelukkig. Een goede oplossing. Ook onze geloofsgemeenschap van de Gorzen moet het voor een heel groot deel hebben van gelovigen die zich belangeloos in zetten om de werkzaamheden te verrichten die - om het maar gewoontjes te zeggen - de zaak draaiend houden. Het is verheugend dat dit bij ons steeds weer lukt. Valt er op een bepaalde plaats iemand weg, om wat voor reden dan ook, dan is het soms wel even zoeken, maar er komt een aanvulling. Zo zijn we bezig met het weer op sterkte brengen van ons kerkbestuur. Twee leden hebben hun termijn beëindigd en zien zich gedwongen uit het bestuur te treden.
Een bestuur is meestal niet zo zichtbaar voor een parochie. Maar wel onmisbaar, want de belangrijkste taak is het beheer van de gebouwen. En het is iedereen wel bekend dat de zorg voor de kerk en de pastorie voor onze parochie een zware last is en zal blijven. Maar de Gorzen zou de Gorzen niet zijn, als voor de toekomst toch de zekerheid wordt geschapen dat die nodige financiële middelen op tafel komen. Het bestuur heeft hierbij de hulp van onze onvolprezen Stichting Vrienden van  de Heilig Hartkerk. De werkzaamheden aan de kerk en de pastorie voor het achterstallig onderhoud kunnen bekostigd worden. Het ziet er naar uit dat men binnenkort echt met deze klus gaat beginnen. Daar zijn we allemaal erg blij mee.
Zeker ook omdat van verschillende kanten heel ruimhartig is bijgedragen om dit mogelijk te maken. We zijn daar heel dankbaar voor. En wat zou het mooi zijn, als de plannen om ook de kelder weer bruikbaar te maken gerealiseerd gaan worden. Dat zou voor de parochie een grotere zekerheid geven dat er voldoende inkomsten blijven, ook om voor de pastorale taken borg te blijven staan. En dit alles past prima bij de bisdomplannen om één grote pastorale eenheid te maken van de drie Maassteden: Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.
Want daarbij hoort dat de locale eenheden, zeg in ons geval onze parochie, een levende gemeenschap blijft. Om daarvoor de voorwaarden nog gunstiger te maken werkt het parochiebestuur aan de vorming van een (officiële) pastoraatsgroep. In de nieuwe setting de verantwoordelijke voor het pastoraat van de  nabijheid.
U ziet het, onze leuze "Samen sterk voor de Gorzenkerk" blijft actueel. Aan ons allen de uitnodiging onze schouders er onder te zetten.
Voor u allen: een mooie maand, in het bijzonder voor hen die - het zomerseizoen nadert - al vroeg op vakantie gaan.

p. J.F. de Rooij scj, adm. par

[naar boven]


GK2008-nr06-03     [naar boven]Afscheid Madelèn en Truus
Zondag 22 juni a.s. is de laatste dag dat Madelèn en Truus aan het roer staan van ons koor.
Als koor nemen we de dinsdagavond daarvoor al afscheid, tijdens onze laatste repetitie.
Zeven jaar geleden zijn wij met hen in zee gegaan. In het begin moesten we aan elkaar wennen, maar dit  is uitgegroeid tot een goede samenwerking.
We hebben een aantal nieuwe liederen en missen ingestudeerd, ook het 'oude' repertoire zijn we niet vergeten, waarbij Truus een macht werk heeft verricht, om de muziek te transponeren (veranderen in toonhoogte).
In de repetities heeft Madelèn heel veel gedaan aan stemvorming, wat de klank van ons koor zeer ten goede kwam, ook aan de articulatie is veel aandacht besteed.
Wij nemen node afscheid en wensen hen een zeer goede toekomst toe.
 
Hoe nu verder?
De koorleden gaan na de 22e juni genieten van een welverdiende vakantie. Wanneer we weer zullen zingen, is nog niet bekend. Dat hangt mede af van de opvolging van Madelèn en Truus. Al enige tijd zijn hierover gesprekken gaande. Zodra er meer bekend is, laten wij dat weten.
Wij willen afsluiten met een dringende oproep voor sopranen. (Al blijven andere stemsoorten natuurlijk ook welkom!) Opdat ons koor nog vele jaren de erediensten mag opluisteren.

bestuur Heilig Hartkoor

[naar boven]


GK2008-nr06-04     [naar boven]Het 'Theater aan de Schie' was aan nieuw serviesgoed toe. De oude kop en schotels plus toebehoren zijn door het theater geschonken aan onze kerk. Onze hartelijke dank daarvoor!

[naar boven]


GK2008-nr06-05     [naar boven]Zondag 1 juni
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans en Tosca Haas, Toon Heinsbroek, Johanna Hersbach, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Koreman – Brandstëdt, Nellie Kouwenhoven, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Piet Schellekens, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, overledenen familie Vincent en Schueler, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 8 juni
Antonius Maria Beukers, Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren,ouders Engering – Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans en Tosca Haas, Toon Heinsbroek, Gerarda Hersbach, ouders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Jeup – Franken, Laurentius Franciscus Anthonius Meijer, Petrus Jacobus van Mil,  Aad Osterholt, ouders Van der Pas – Van Mil, ouders Van der Plas – Lips, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Josephus Vredebrecht, Piet Wijnen, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 15 juni
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans en Tosca Haas, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Koreman – Brandstëdt, Nellie Kouwenhoven, Hubert Everard Maria Melchers, ouders Over de Vest – Franken, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 22 juni
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans en Tosca Haas, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Jan Joore, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 29 juni
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans en Tosca Haas, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Jan Joore, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.

[naar boven]


GK2008-nr06-06     [naar boven]Samen sterk voor de Gorzenkerk
Bijzondere gebeurtenissen in de afgelopen maand waren de toediening van het H. Vormsel aan vijf jonge parochianen in de kathedrale kerk te Rotterdam, op 25 mei.
En de feestelijke viering die een week eerder in onze kerk plaatsvond. Niet alleen twee oud-parochi-anen vierden op 18 mei hun 50 jarig professiefeest - zij zijn al 50 jaar lang zuster "onder de bogen" in Maastricht -, ook had de doop plaats van twee jong volwassenen. In juli zal hun huwelijksplechtigheid plaatsvinden in onze kerk.

Deze maand zal er geen wijklunch maar een High Tea worden gehouden in de pastorie van onze kerk. De gezellige middag met thee en uitgebreid lekkers, zal plaatsvinden op 17 juni.
Een ieder is van harte welkom. De vorig jaar georganiseerde High Tea in onze pastorie was bijzonder geslaagd!
Opgeven kunt u zich in het wijkcentrum in de Dwarsstraat of bij Ted Konings (06 - 48 40 57 75) of Corry Smits (010 - 4 26 87 11)

Vrijdag 6 juni a.s. zal het jaarlijkse Heilig Hart-vrijwilligersfeest plaatshebben.
De avond zal geopend worden met een Viering om half 8. Aansluitend start de feestavond in de pastorie. Het feest is bedoeld als een in het zonnetje zetten van alle vrijwilligers van onze parochie. Een blijk van dank en waardering voor al het werk dat in de spotlights en achter de schermen wordt verzet. Als vrijwilliger ben je doorgaans druk in de weer met lopende, belangrijke zaken. Ook belangrijk is het, om een avond bij elkaar te zijn en blij en dankbaar te zijn voor al het goede in onze parochie en alle inzet van een ieder.

Op 29 juni zal de laatste Gezinsviering van dit seizoen gehouden worden. De kinderen die op 25 mei hun vormsel in de kathedraal van Rotterdam ontvangen hebben, zullen tijdens de gezinsviering hun kruisje in de levensboom hangen.
In de viering zal speciaal voor deze gelegenheid het gospelkoor Rejoice uit Hellevoetsluis te gast zijn en de viering opluisteren.

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen
e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl
telefoon: 010 – 4 26 44 17

[naar boven]

GK2008-nr06-07     [naar boven]ACAT is de oecumenische vereniging die zich verzet tegen martelen en doodstraf.
Evenals vorig jaar willen zij uw aandacht vragen voor het feit dat dagelijks veel mensen worden gemarteld, lichamelijk én psychisch.
Internationaal is 26 juni uitgeroepen tot 'Dag tegen het Martelen'. 
ACAT NEDERLAND is geaffilieerd met de Internationale Federatie van Acties van Christenen voor de Afschaffing van Marteling en de Doodstraf en heeft een consultatieve status bij de Verenigde Naties en de Europese Conventie.
ACAT NEDERLAND vraagt u in uw gebeden alle mensen te gedenken die lichamelijk en psychisch worden gemarteld, overal ter wereld.ACAT NEDERLAND
staat voor Actie van Christenen voor Afschaffing van het Martelen.
Meer informatie op internet: www.acatnederland.nl 
E-mailadres: info@acatnederland.nl

[naar boven] 


GK2008-nr06-08     [naar boven]Moed is de kracht die in je opkomt,
als je over je bangheid of je schaamte
wilt heen stappen."

Ybo Buruma in dagblad Trouw

[naar boven]

GK2008-nr06-09     [naar boven]24 juni: Geboorte van H. Johannes de Doper
Op deze dag viert de RK-Kerk het hoogfeest van de geboorte van Johannes, de Voorloper van Christus. Volgens het Evangelie van Lucas was hij de zoon van de priester Zacharias en Elisabeth, de nicht van Maria. Ofschoon Elisabeth niet meer vruchtbaar was, ontving zij op last van God toch een kind.

Woestijn
Johannes woonde in de woestijn van Juda waar hij optrad als boeteprediker. Hierdoor vergaarde hij een groep discipelen, onder wie enkelen die later door Jezus als apostel werden aangesteld.
Johannes had een verwilderd uiterlijk, hij droeg een kleed van kamelenhaar en at sprinkhanen. Hij werd De Doper genoemd omdat hij zondaars wees op het Laatste Oordeel en hen een uitweg bood door zich te laten reinigen in het water van de Jordaan.

Doop van Jezus
Ook Jezus liet zich door Johannes dopen. Daarmee verklaarde Christus zich solidair met allen die verlossing nodig hebben. Na zijn doop begon Jezus zijn missie. Daarmee was het werk van Johannes eigenlijk overbodig geworden. Toch schijnt hij dat niet meteen begrepen te hebben, omdat hij nog een tijd lang doorging met dopen. Ook velen van zijn discipelen hadden niet meteen door dat de missie van Johannes ten einde was en bleven hem als hun meester gehoorzamen.

Twijfel over Jezus
Johannes werd gearresteerd op last van koning Herodes Antipas omdat hij hem publiekelijk had beschuldigd van overspel. De koning, een marionet van de Romeinse bezetters, zette Johannes gevangen in de rotsburcht Macherus bij de Dode Zee.
In de kerker werd Johannes overvallen door twijfel over de missie van Jezus. Daarom stuurde hij twee van zijn discipelen naar Jezus met de vraag: "Bent U het die komen zou, of hebben we een ander te verwachten?" Jezus gaf hun ten antwoord: "Ga Johannes vertellen wat u hoort en ziet: Blinden zien weer en kreupelen lopen, melaatsen worden rein en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de goede boodschap verkondigd." (Mt. 11:4-5).

Onthoofding
Toen de dochter van Herodias op een dag de koning door haar verleidelijke dans had vermaakt, vroeg Herodes Antipas hoe hij haar zou kunnen belonen. Door haar moeder opgestookt, zei ze: "Geef mij hier op een schotel het hoofd van Johannes de Doper." De koning werd bedroefd, maar vanwege zijn eed en omwille van zijn gasten gaf hij het bevel om het haar te geven. En hij liet Johannes in de gevangenis onthoofden. Zijn hoofd werd op een schotel gebracht en aan het meisje gegeven, en zij bracht het naar haar moeder. Zijn leerlingen kwamen het lijk halen en ze begroeven het, en ze gingen Jezus op de hoogte stellen. Toen Jezus dat hoorde, week Hij met een boot uit naar een eenzame plaats om alleen te zijn (Mt 14: 8-13).

Laatste profeet
Johannes wordt beschouwd als de laatste profeet die net als Jesaja en Jeremia de komst van de Messias aankondigde. Hij was de eerste mens die Jezus aanwees als de Messias, de langverwachte redder van het volk van Israël. Zijn marteldood wordt jaarlijks op 29 augustus herdacht.
(bron:katholiekNederland)

[naar boven]

GK2008-nr06-10     [naar boven]Werkzaamheden aan kerk en pastorie
De afgelopen weken is er druk overlegd over een offerte van de laatste fase van de omvangrijke   onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan ons kerkgebouw en de pastorie. Details over de financiering en de precieze werkzaamheden volgen later. Ook is nog niet bekend wanneer de aannemer zal aanvangen. Wel is al met een schilder overeengekomen dat deze nog voor de vakantie zal starten met de restauratie van kozijnen en het schilderen van de buitenzijde.
Optioneel in de ontvangen offerte is het werk opgenomen om enkele kerkbanken in te korten. In de pastorie en de kerk hangen enkele tekeningen waarop de achterste kerkbanken zijn vervangen door een afgescheiden ruimte. (Alle plannen en tekeningen zijn ook op onze internetsite geplaatst.) Met als voordeel: de creatie van een ruimte die bij recepties en pauzes tijdens concerten kan worden benut. Een bijkomend voordeel is dat hierdoor de kerkgangers dichter bij elkaar zullen zitten.
En in drukke tijden zullen stoelen worden bijgezet.
In de offerte is een bedrag van ruim 1700 opgenomen voor werkzaamheden om de banken in te korten. Voor dit bedrag kan de aannemer natuurlijk ook andere nuttige werkzaamheden uitvoeren, als wij (een) vrijwilliger(s) bereid vinden om de banken korter te maken. Vandaar deze oproep voor een:
Vrijwilliger (m/v) die onze achterste houten kerkbanken kan inkorten!
Informatie bij Cokke Lansbergen (010-4264198)

[naar boven]


GK2008-nr06-11     [naar boven]Zondag 1 juni 
9e Zondag door het jaar
Om 09.45 uur Eucharistieviering
met zang van de Cantorij o.l.v. Nel de Heer.
Voorganger: pater A. Heeren S.D.B.
Deuteronomium 11,18.26-28 / Matteüs 7,21-27 
 
In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: "Niet iedereen die 'Heer, Heer' tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader."  Matteüs 7,21
Natuurlijk staat uw kopje koffie of thee weer klaar na de Mis in de pastorie. Warm aanbevolen!

Donderdag 5 juni 
HH. Bonifatius, bisschop, en gezellen, martelaren

Vrijdag 6 juni 
Vrijwilligersfeest
Om 19.30 uur Viering ter ere van het H. Hart van Jezus met als thema: "Waar gaat mijn hart naar uit?" Voorganger: Lidwien Meijer. Zang: H. Hartkoor o.l.v. Madelèn Montanus. Orgel: Truus Roosken.
Aansluitend is er voor onze vrijwilligers 'het feest' in de pastorie.

Zondag 8 juni
10e Zondag door het jaar
Om 09.45 uur Woord- en Communiedienst
met zang van het H. Hartkoor o.l.v. Madelèn Montanus.
Orgel: Truus Roosken.
Voorganger: diaken J.G. Collignon
Hosea 6,3-6 / Matteüs 9,9-13  

Toen Jezus van daar verderging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en hij zei tegen hem: "Volg mij." Hij stond op en volgde hem. Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen.  Matteüs 9,9-10
Na de Dienst drinken we een kopje koffie of thee in de pastorie. Daarbij zijn alle kerkgangers van harte welkom!

Woensdag 11 juni 
H. Barnabas, apostel

Vrijdag 13 juni 
H. Antonius van Padua

Zaterdag 14 juni 
H. Liduina, patrones van Schiedam

Zondag 15 juni
11e Zondag door het jaar
Om 09.45 uur Eucharistieviering
met samenzang en orgelspel.
Voorganger: pastor R.M. Kuypers
Exodus 19,2-6a / Mat 9,36-10,8

Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: "De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen."  Matteüs 9,36-38
Koffiedrinken na de Mis? Even de week doornemen? Iedereen is uitgenodigd in de pastorie!

Maandag 16 juni
Kerkbestuursvergadering: 19.30 uur in de pastorie

Dinsdag 17 juni
'High Tea' in onze pastorie. Aanvang 12.00 uur. Kosten: 6.  (Zie "H.Hartkerk forever")

Zaterdag 21 juni
H. Aloïsius Conzaga
Open Kerkendag in Schiedam in het kader van 40 jaar Raad van Kerken. Kerken zijn geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Ook onze kerk doet mee. (Zie onder "Raad van kerken")

Zondag 22 juni
12e Zondag door het jaar
HH. John Fisher en Thomas More
Om 09.45 uur Woord- en Communiedienst
met zang van het H. Hartkoor.
Voorganger: mevr. Corry Smits
Jeremia 20,10-13 / Matteüs 10,26-33

Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Matteüs 10,29-31
Na de Mis in de pastorie: koffie of thee! U doet toch ook gezellig mee?

Dinsdag 24 juni
Geboorte van de H. Johannes de Doper, hoogfeest
(zie "Heiligen")

Donderdag 26 juni 
Dag tegen het Martelen
(zie "ACAT")

Vrijdag 27 juni 
Onze Lieve Vrouw van altijddurende bijstand

Zondag 29 juni 
HH. Petrus en Paulus, apostelen, hoogfeest
Terugkomviering Communcantjes 2007
Om 09.45 uur Woord- en Communiedienst
met zang van gospelkoor Rejoice uit Hellevoetsluis
Voorganger: Lidwien Meijer
Handelingen 12,1-11 / Matteüs 16,13-19

En ik zeg je: "Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen."  Matteüs 16,18
Op zondagochtend een kopje koffie of thee na de Dienst in de pastorie? Vaste prik!

[naar boven]

GK2008-nr06-12     [naar boven]Laatste wake bij de detentieboot
(Gelezen op de website van de Raad van Kerken,
http://barmhartigheidinschiedam.blogspot.com)

Op 15 juni zal de 26e en tevens laatste wake bij de detentieboot in de Merwedehavens worden gehouden. Wakers worden opgeroepen om met ideeën of suggesties te komen opdat deze laatste wake niet onopgemerkt voorbij zal gaan.
Twee jaar lang is er zonder onderbreking elke maand een wake bij de detentieboot gehouden. De organisatoren vinden dat de wakes zeker zin hebben gehad omdat ze een bemoedigend signaal waren voor de mensen die aan boord vastgehouden werden. De wakers wilden er niet aan voorbijgaan dat zulke dingen 'zomaar' in Schiedam/Rotterdam gebeuren. Ook was het een signaal naar de politiek.

Het sluiten van de boot medio juli betekent niet dat het probleem van opsluiting van illegalen er niet meer is, of dat een oplossing van dit probleem een stap dichterbij is gekomen. Het is alleen maar een verandering van locatie.
Wie bij deze materie betrokken wil blijven kan er voor kiezen om naar de maandelijkse wake bij Zestienhoven te gaan, steeds op elke eerste zondag van de maand, ook om 19.00 uur.
De politiek moet onder druk worden gehouden zolang we in ons land en onze regio mensonwaardig met illegale mensen – wie verklaart wie voor 'Illegaal'? – omgaan.

Contactpersonen voor de wake zijn: Jan Jetse Bol, Lidwien Meijer en Willem van Wieren.

[naar boven]


GK2008-nr06-13     [naar boven]Zoals bekend is onze parochie gesteld onder de patroon van het Heilig Hart. Laten we eens kijken naar de historie van de Heilig Hartverering, een feest dat in onze parochie sinds 1995 wordt gecombineerd met een gezellige avond voor vrijwilligers en hun partners.

De verering van het Heilig Hart
Aan de verering van Jezus' Heilig Hart ligt de gedachte ten grondslag dat het hart de bron is van de liefde. Aan deze devotie is heel speciaal de derde vrijdag na Pinksteren gewijd. Dat het hart symbool is voor iemands karakter, is bekend. We zeggen van mensen dat ze een goed hart of - juist omgekeerd - een hart van steen hebben. Van Christus weten we dat Hij zich in zijn grote liefde voor ons heeft gegeven. Uit zijn binnenste vloeien 'stromen van levend water' [Johannes 7:38] en toen een soldaat een lans in zijn zijde stak, kwam daar bloed en water [Johannes 19:34] uit, tekenen van genade en sacramenten. Christus' Heilig Hart werd het symbool van zijn allesomvattende liefde.
 
Het Heilig Hart in de volkscultuur
Vooral in de periode 1850-1950 was de Heilig Hartverering zeer belangrijk. Aan de basis van deze speciale vorm van verering stonden onder meer de verschijningen van Jezus met een brandend hart aan de zeventiende-eeuwse Franse non Margaretha Maria Alacoque. Na haar zaligverklaring op 24 april 1864 werd de verering van het Heilig Hart een religieuze trend. Zo verrees in Parijs de beroemde Sacré Coeur en in Brussel de enorme Heilig Hartbasiliek.
De Chileense priester Mateo Crawley-Boevey bedacht in 1907 het gebruik van intronisatie. Bij intronisatie wijdt een priester een in een woonhuis geplaatst Heilig Hartbeeld(je) in. Op die manier sluiten de bewoners van het huis een contract met het Heilig Hart, de uitbeelding van Jezus' liefde voor de mens.
Heilig Hartbeelden tonen Jezus met midden op zijn borst een naar voren gehaald onrealistisch hart.
Met het vereren van deze beelden tonen de gelovigen dat ze het gezag van Jezus Christus over hun gehele leven erkennen. Grotere Heilig Hartbeelden stonden niet in woonhuizen, maar bijvoorbeeld op pleinen en heuveltoppen.

    
Dit Heilig Hartbeeld siert het huis van een van onze parochianen, mevr. Jetten


Het Heilig Hart in ons kerkgebouw
In onze kerk bevinden zich vier kunstwerken in ververschillende kunststijlen die het Heilig Hart uitbeelden.  De oudste is door de stichter van onze parochie, pastoor Warnink, gekocht voor het toen grote bedrag van 250 gulden. Het ouderwets aandoend beeld, dat nu bij de preekstoel staat, stond eerder in de houten noodkerk.
In het glas-in-loodraam dat zich links van het altaar bevindt, is het Heilig Hart afgebeeld, tezamen met de Heilige geest in de gedaante van een duif en een stralende ster.

Een derde afbeelding is het modern vormgegeven beeld dat aan de andere zijde van het altaar hangt. Pastoor Donkers heeft dit in de jaren zeventig ten geschenke gekregen. En vorig jaar heeft onze parochie van nazaten van de kunstenaar Adolfs een schilderij ontvangen waarop Christus Koning met een brandend hart is afgebeeld. Dit schilderij is in dezelfde stijl geschilderd als de bouwstijl van onze kerk en past prachtig bij de andere kunstwerken van Adolfs in onze kerk.

Henry de Wolf

[naar boven]

GK2008-nr06-14     [naar boven]

redactie: op onze parochiewebsite is een link opgenomen naar www.rk-kerkplein.org. Ook kunt u daar links vinden naar allerlei andere religie-websites.)

[naar boven]
GK2008-nr06-15     [naar boven]Op zondag 4 mei 2008 werd in onze kerk gedoopt

Sergio Escalera CarrionOp zondag 18 mei zijn tijdens de Viering gedoopt

Adriana de Koning Lee
                           en
Sergio Manuel Coelho FernandoWij feliciteren hen en hun familieleden van harte!

------------------

Op 7 mei 2008 is geboren

Tim Leerentveld

Vanaf deze plek feliciteren wij Martin Leerentveld,  Angelique Rieken en Floor van harte met de geboorte van hun zoon en broertje.

------------------

Op 25 mei 2008 hebben in de kathedrale kerk te Rotterdam de volgende jongens en meisjes van bisschop Van Luyn het H. Vormsel mogen ontvangen:

André Kersbergen
Lesley Keijzer
Chiara Tjin
Talitha Tjin
Berend Visée

Vormelingen, ouders en familieleden: van harte gefeliciteerd! In de Gezinsiering op 29 juni a.s. komen de vormelingen weer bij elkaar en zullen hun gedachteniskruisje in de levensboom ophangen.

[naar boven]


 

GK2008-nr06-16     [naar boven]Middagkring in inloophuis DE WISSEL
Schiedam ligt sinds tijden ingeklemd tussen fruithavens, werven en scheepvaartmaatschappijen en maakt zo deel uit van de wereldhaven Rotterdam Rijnmond. Veel mensen verdienen er hun brood en regelmatig slenteren de zeelui door de stad. Toch zijn de stad en de haven twee werelden naast elkaar. En contact met de vele maritieme bezoekers is er nauwelijks.

Wilt u eens wat meer horen over de wereld van de zeevarenden en wat zij meemaken?
Koopvaardijpredikant Helene Perfors zal vertellen over haar werk onder zeevarenden in de Rijnmond.

Middagkring op dinsdag 10 juni 2008,
13.45 tot 15.30 uur,
in inloophuis 'DE WISSEL',
Broersveld 123  Schiedam

[naar boven]


GK2008-nr06-17     [naar boven]Landelijke Raad van Kerken 40 jaar
Open kerkendag in Schiedam op 21 juni

Op 21 juni viert de landelijke Raad van Kerken haar 40 jarig jubileum. De Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap van 17 christelijke kerken in Nederland. Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken de oecumenische dialoog en de gezamenlijke dienst aan de samenleving. Zowel theologische als maatschappelijke vragen staan op zijn agenda. De Raad onderhoudt relaties met vele kerken en de brede oecumenische beweging in Nederland en wereldwijd, maar ook met vertegenwoordigers van andere religies, met overheden, politieke partijen en tal van maatschappelijke organisaties.
In de Schiedamse Raad van Kerken zijn 13 geloofsgemeenschappen uit Schiedam verenigd. De Raad wil een ontmoetingsplaats en klankbord zijn. Zij biedt ondersteuning bij o.a. de voedselbank, uitgeprocedeerde asielzoekers, geestelijke verzorging binnen de Schiedamse ziekenhuizen, rouwverwerking en zonodig bij grootschalige rampen.  

Om het 40 jarig jubileum mee te vieren zal er op 21 juni een open kerkendag georganiseerd worden. Een tiental aangesloten kerken in Schiedam zullen hun deuren openen tussen 10.00 uur en 16.00 uur voor alle Schiedammers. Iedereen is uitgenodigd een kijkje te komen nemen in de kerken waarvan een groot aantal alleen al door de monumentale bouw zeker het bezichtigen waard zijn. Voor meer informatie over de activiteiten kunt u de website www.kerken-schiedam.nl raadplegen.
Leger des Heils, de Ark, Heilig Hartkerk, Jacobuskerk, Dorpskerk Kethel, de grote of St. Jans Kerk, de Oud Katholieke Kerk, de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Evangelisch Lutherse Kerken en de Magnalia Deikerk (alleen 13.00 - 16.00 uur).
Bij de eerste kerk die u bezoekt ontvangt u een stempelkaart en een plattegrond met daarop de deelnemende kerken. Door het verzamelen van stempels op deze kaart, kan iedere deelnemer aan deze kerkentocht een kleine attentie verdienen.

[naar boven]

GK2008-nr06-18     [naar boven]Vlak voor het drukken van de Gorzenklok ontving de redactie onderstaande mededeling van het Kerkbestuur en de Vriendenstichting:

Tot onze vreugde kunnen wij u mededelen, dat het laatste stuk restauratie binnenkort zal worden aanbesteed. De werkzaamheden zullen nog voor de aanvang van de bouwvakvakantie van start gaan en naar verwachting nog dit jaar gereed zijn.
Het betreft feitelijk een belangrijke opdracht als sluitstuk van de restauratie eerste fase.
De afgelopen maanden waren spannend. De bouwkosten zijn de laatste jaren toegenomen, evenals het verval, zodat ook nieuwe werkzaamheden aan het onderhoudsplan moesten worden toegevoegd.
Er dreigde een flink tekort te ontstaan, maar onze naaste buurman, de firma Nolet, was bereid een grote financiële bijdrage te leveren zodat de werkzaamheden nu kunnen starten.
De Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk laat weten dat zij over de nodige geldmiddelen zal beschikken om deze fase van de restauratie te financieren. Dit is echter alleen het geval als de stichting ook dit jaar weer kan rekenen op haar vrienden!! Hierbij doen we dan ook een beroep op alle leden en donateurs van de vriendenstichting om weer gul bij te dragen aan de jaarlijkse mailing.

[naar boven]

GK2008-nr06-19     [naar boven]De Angelusklok van de Gorzenkerk
In de vorige Gorzenklok is een oproep gedaan aan oude parochianen of zij nog wisten of er in onze kerktoren behalve de huwelijksklok en de rouwklok nog een derde klok heeft gehangen. In de klokkenstoel boven in de toren bleek namelijk plaats ingeruimd te zijn voor een derde klok en ook het uurwerkmechanisme heeft een – nu uitgeschakeld – luidwerk voor een extra klok.
Uit de binnengekomen reacties blijkt dat de toren vóór de Tweede Wereldoorlog inderdaad een Angelusklok heeft gehad, die driemaal per dag in werking werd gesteld: rond 6.30 uur, om 12 uur en rond 18.30 uur. Dat luiden ging als volgt: eerst 3 x 3 tikken met tussenpozen (hiermee werden de drie Weesgegroeten in het Angelusgebed verbeeld), vervolgens een serie vlugge tikken (het slotgebed), tenslotte nog één aparte tik (amen).
Bij het horen luiden van de Angelusklok bidt de gelovige het Angelus Domini (=Engel des Heren). Sommigen ouderen kennen het gebed nog:
De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de H. Geest (Wees gegroet Maria…), "Zie de dienstmaagd des Heren" "Mij geschiede naar Uw woord" (Wees gegroet Maria…) En het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond (Wees gegroet Maria…) Bid voor ons Heilige Moeder van God opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Amen.
In het gebed wordt drie keer het volledige "Wees gegroet Maria" gebeden. Tegenwoordig wordt het Angelus nog voornamelijk in kloosters gebeden.
In 1937 zijn de Angelusklok en de andere twee  klokken van onze kerk door de Nederlandse Klokken- en Orgelraad op een lijst gezet van klokken die tijdens een oorlog omgesmolten konden worden. De Duitse bezetter maakte dankbaar gebruik van deze lijst en in de oorlog verdwenen de drie klokken van onze kerk uit de toren om bij te dragen aan de oorlogsindustrie.
Na de oorlog kreeg onze kerk weer de beschikking over luidklokken. Een huwelijks- en een rouwklok. Een Angelusklok werd niet meer teruggeplaatst.
Tot zover het verhaal van de Angelusklok. Voor aanvullingen houdt de redactie zich aanbevolen! In de volgende Gorzenklok kunt u meer lezen over de grote luidklokken.

Henry de Wolf

(met dank aan zr. Truus Borsboom en Leo Heinsbroek)

[naar boven]

GK2008-nr06-20     [naar boven]

[naar boven]


 


GK2008-nr06-21     [naar boven]HEILIG HARTPAROCHIE SCHIEDAM
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
h.hartkerk@wanadoo.nl   
21385 t.n.v. R.K. Kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart te Schiedam
dienst: zondag 09.45 uur 
pastoraal werker:
spreekuur: 


Lidwien Meijer
volgens afspraak,
(tel. 010 - 4 26 60 32 op werkdagen
tussen 17.00 en 18.00 uur)

KERKBESTUUR
 
voorzitter:
 
pater drs. J.F. de Rooij S.C.J.
(administrator paroecialis) 
werkvoorzitter: vacature 
secretaris:
       postadres:
 
Ted Konings 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
tel. 06 - 48 40 57 75
penningmeester:
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid
(gebouwen) 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid
(pastoraat) 
vacature
lid
 
Henry de Wolf
tel. 010 - 4 26 44 17
Kerngroep Pastoraat  
voorzitter:
Lidwien Meijer
tel. 010 - 4 26 60 32
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
Ted Konings
tel. 06 - 48 40 57 75

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl 
redactieleden:


Henk de Heer,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                       e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug