Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK JULI EN AUGUSTUS 2008     <=terug

parochiecontact De Gorzenklok
1 juli 2008, 20e jaargang nr.7

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK JULI/AUGUSTUS 2008

Inhoudsopgave
  1 - Omslag
  2 - Met Brandend Hart
  3 - Bijzondere vieringen: luisterviering 3 augustus
  4 - Spreuk van de maand
  5 - Nieuws: geluidsinstallatie, Ramayan, Laurentiusdag, startzondag
  6 - Oproep: inkorting kerkbanken. Sponsoring?
  7 - Door U voor U-1: detentieboot
  8 - Vormsel 2008
  9 - Door U voor U-2: torenhaan
10 - Misintenties maand juli
11 - Agenda maanden juli en augustus 2008
12 - Misintenties maand augustus
13 - Zangkoor: afscheid Madelèn en Truus
14 - Miva: collecte 31 augustus
15 - Historie Gorzenkerk: de grote luidklokken
16 - H.Hartkerk forever
17 - Wereldjongerendagen: bij RKK
18 - Vakantiewens
19 - Humor in de kerk
20 - Achterflap

                      
Als u in de vakantie kerken bezichtigt, kijk dan ook eens naar de torenhaan en de torenklokken.
In deze Gorzenklok vindt u enige achtergrondinformatie over torenhanen (blz. 7) en luidklokken als onze “Petrus” en “Maria” (blz.15).Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK JULI/AUGUSTUS 2008[naar boven]
HEILIG HARTPAROCHIE SCHIEDAM
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
h.hartkerk@wanadoo.nl   
21385 t.n.v. R.K. Kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart te Schiedam
dienst: zondag 09.45 uur 
pastoraal werker:
spreekuur: 


Lidwien Meijer
volgens afspraak,
(tel. 010 - 4 26 60 32 op werkdagen
tussen 17.00 en 18.00 uur)

KERKBESTUUR
 
voorzitter:
 
pater drs. J.F. de Rooij S.C.J.
(administrator paroecialis) 
werkvoorzitter: vacature 
secretaris:
       postadres:
 
Ted Konings 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
tel. 06 - 48 40 57 75
penningmeester:
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid
(gebouwen) 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid
(pastoraat) 
vacature
lid
 
Henry de Wolf
tel. 010 - 4 26 44 17
Kerngroep Pastoraat  
voorzitter:
Lidwien Meijer
tel. 010 - 4 26 60 32
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
Ted Konings
tel. 06 - 48 40 57 75

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl 
redactieleden:


Henk de Heer,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                       e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug