Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK NOVEMBER 2008     <=terug

parochiecontact De Gorzenklok
1 november 2008, 20e jaargang nr.10

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK NOVEMBER 2008

Inhoudsopgave
  1 - Omslag
  2 - Met Brandend Hart
  3 - Misintenties november
  4 - H.Hartkerk forever!
  5 - Door U voor U-1: Buurtheiligen
  6 - Heiligen: Cecilia
  7 - Aankondiging Openbare Kerkbestuursvergadering 17 november
  8 - Door U voor U-2: maandelijkse Taize-viering
  9 - Door U voor U-3: gesprek aan de Schie: voedselcrisis
10 - Gezond in Zuid: programma november
11 - Agenda
12 - Bijzondere Vieringen-1: Allerzielen 2 november
13 - Affiche Rommelmarkt op 1 november
14 - Bijbel en Geloof: Talenten
15 - Dankwoord: jubileum Pater De Rooij
16 - Communiefeest: 2009
17 - Diaconection 2008
18 - Kerk en Opinie: talenten
19 - Muziek-luistermiddag: zondagmiddag 2 november
20 - Familieberichten
21 - Spreuk van de Maand
22 - Bijzondere Vieringen-2: gastkoor TYCS op 30 november
23 - Schiedam in Dialoog: op 8 november
24 - Humor in de kerk
25 - Achterflap

             22 november 2008
                    St. Cecilia
            
                                    Tegen wil en dank
                                patrones van de muziek


Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK NOVEMBER 2008


[naar boven]HEILIG HARTPAROCHIE SCHIEDAM
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
h.hartkerk@wanadoo.nl   
21385 t.n.v. R.K. Kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart te Schiedam
dienst: zondag 09.45 uur 
pastoraal werker:
spreekuur: 


Lidwien Meijer
volgens afspraak,
(tel. 010 - 4 26 60 32 op werkdagen
tussen 17.00 en 18.00 uur)

KERKBESTUUR
 
voorzitter:
 
pater drs. J.F. de Rooij S.C.J.
(administrator paroecialis) 
werkvoorzitter: vacature 
secretaris:
       postadres:
 
Ted Konings 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
tel. 06 - 48 40 57 75
penningmeester:
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid
(gebouwen) 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid
(pastoraat) 
vacature
lid
 
Henry de Wolf
tel. 010 - 4 26 44 17
Kerngroep Pastoraat  
voorzitter:
Lidwien Meijer
tel. 010 - 4 26 60 32
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
Ted Konings
tel. 06 - 48 40 57 75

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl 
redactieleden:


Henk de Heer,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                       e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug