Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK JANUARI 2009     <=terug

parochiecontact De Gorzenklok
1 januari 2009, 21e jaargang nr.01

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK JANUARI 2009 

  1 - Omslag
  2 - Met brandend Hart
  3 - Misintenties: 24 december t/m januari
  4 - Familieberichten
  5 - Door u voor U: pastorale school
  6 - Nieuws: altaartrappen, ster, cluster, extra kerstboom, levende kerststal
  7 - Dankwoord: 20 jaar rerdacteur Gorzenklok
  8 - Parochiecontact
  9 - Spreuk van de maand
10 - Agenda: 24 december t/m januari
11 - Bijzondere vieringen
12 - Oproep: chaffeur pastoor Kuypers
13 - Lezingen: in St.Jan
14 - Kerkbalans 2009
15 - Communiefeest 2009
16 - Heilig Hartkerk forever: erfgoedprijs en restauratie
17 - Historie Gorzenkerk
18 - Advertentie kerstvieringen
19 - Humor in de kerk
20 - Kerstwens
21 - Achterflap            Kerstmis 2008
                
              Laat nu ons hart vol vreugde zijn:
           onze Verlosser is op aarde geboren;
  vandaag is de vrede uit de hemel neergedaald.


Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK JANUARI 2009 

[naar boven]
HEILIG HARTPAROCHIE SCHIEDAM
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
h.hartkerk@wanadoo.nl   
21385 t.n.v. R.K. Kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart te Schiedam
dienst: zondag 09.45 uur 
pastoraal werker:
spreekuur: 


Lidwien Meijer
volgens afspraak,
(tel. 010 - 4 26 60 32 op werkdagen
tussen 17.00 en 18.00 uur)

KERKBESTUUR
 
voorzitter:
 
pater drs. J.F. de Rooij S.C.J.
(administrator paroecialis) 
werkvoorzitter: vacature 
secretaris:
       postadres:
 
Ted Konings 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
tel. 06 - 48 40 57 75
penningmeester:
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid
(gebouwen) 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid
(pastoraat) 
vacature
lid
 
Henry de Wolf
tel. 010 - 4 26 44 17
Pastoraatsgroep  
voorzitter:
Lidwien Meijer
tel. 010 - 4 26 60 32
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
Ted Konings
tel. 06 - 48 40 57 75

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl 
redactieleden:


Henk de Heer,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                       e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug