Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK MAART 2009     <=terug

parochiecontact De Gorzenklok
1 maart 2009, 21e jaargang nr.03


Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK MAART 2009


  1 - Omslag
  2 - Met brandend Hart
  3 - Misintenties maart
  4 - Door U voor U-1: Franciscaanse Pinkstervoettocht
  5 - Veertigdagentijd: verschillende activiteiten
  6 - 12+-Club/Praatpaal: Sirkelslag
  7 - Spreuk van de Maand
  8 - Nieuws: Rommelmarkt, cluster, bisdommen, stoelen, muur/vogelhuisjes
  9 - Kerkbestuur: vertrek lid, nieuwe secretaris, vacature notulist, vacature beheerder
10 - Door U voor U-2: studiedag mystiek
11 - Agenda maand maart
12 - Vastenaktie 2009: Nkwanta (Ghana)
13 - Advertentie Matthäus Passion te Vlaardingen
14 - Heiligen: Jozef
15 - oproep sponsor muziekinstallatie
16 - Familieberichten: uitvaarten Feelders, Osterholt
17 - Bedevaart: Stille Omgang te Amsterdam
18 - H.Hartkerk forever: gebedsdienst, wijklunch, communicantjes, vertelviering, vastenmaaltijd
19 - Door U voor U-3: verhuisbericht VPTZ-NWN
20 - Door U voor U-4: bibliodrama in St.Jan
21 - Veertigdagentijd-2: RK-karakteristieken: kruiswegstaties
22 - Humor in de kerk
23 - Achterflap

           19 maart 2009
          
                St. JozefVoor de inhoud, klik op: GORZENKLOK MAART 2009

[naar boven]HEILIG HARTPAROCHIE SCHIEDAM
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
h.hartkerk@wanadoo.nl   
21385 t.n.v. R.K. Kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart te Schiedam
dienst: zondag 09.45 uur 
pastoraal werker:
spreekuur: 


Lidwien Meijer
volgens afspraak,
(tel. 010 - 4 26 60 32 op werkdagen
tussen 17.00 en 18.00 uur)

KERKBESTUUR
 
voorzitter:
 
pater drs. J.F. de Rooij S.C.J.
(administrator paroecialis) 
secretaris:
       postadres:

 
Henry de Wolf 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
(privé) tel. 010 - 4 26 44 17
(privé) e-mail: henry@de-wolf.nl
penningmeester:
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid
(gebouwen) 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid
Liesbeth Dingenouts
tel. 010 - 4 26 90 17
Pastoraatsgroep  
voorzitter:
Lidwien Meijer
tel. 010 - 4 26 60 32
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
Ted Konings
tel. 06 - 48 40 57 75

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl 
redactieleden:


Henk de Heer,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                       e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug