Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK JUNI 2009     <=terug

parochiecontact De Gorzenklok
1 juni 2009, 21e jaargang nr.06

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK JUNI (en 1e helft JULI) 2009

  1 - Omslag
  2 - Met Brandend Hart
  3 - Misintenties juni en 1e helft juli
  4 - Boeken: Terug naar Congo (L. Joris)
  5 - Heilig Hartfeest: 19 juni met vrijwilligersfeest
  6 - Heiligen: Drievuldigheidszondag
  7 - Communiefeest: verslag 6e bijeenkomst en viering
  8 - Vormsel: uitstel vormselvoorbereiding
  9 - Door U voor U: Schoonmaakploeg
10 - Cluster Nieuwe Maas: eerste overleg stuurgroep
11 - Agenda juni en 1e helft juli
12 - Nieuws: nieuwe muziekinstallatie kerk
13 - Cluster Nieuwe Maas: 2e overleg
14 - Bijzondere vieringen: terugkomviering 21 juni
15 - H.Hartkerk forever! Speurtochten, wijklunch, terugkomviering met kinderkoor
16 - Pastoraatsgroep: contactpersonen
17 - Van de redactie: zomernummer, pastoor Regeer
18 - Zonnebloem: onderscheiding leden
19 - Restauratie: deuren, bordessen, ruimte boven torenkamer
20 - Familieberichten: overleden mevr. Broeren - Schoenmakers
21 - Historie Gorzenkerk: klokkentouwen en onderduikers-doorgang
22 - Humor
23 - Achterflap            7 juni 2009
            
  
       Drievuldigheidszondag
                    
Zie blz. 5


Voor de inhoud
, klik op:
GORZENKLOK JUNI (en 1e helft JULI) 2009


[naar boven]HEILIG HARTPAROCHIE SCHIEDAM
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
info@heilighartkerk.nl   
21385 t.n.v. R.K. Kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart te Schiedam
dienst: zondag 09.45 uur 
pastoraal werker:
spreekuur: 


Lidwien Meijer
volgens afspraak,
(tel. 010 - 4 26 60 32 op werkdagen
tussen 17.00 en 18.00 uur)

KERKBESTUUR
 
voorzitter:
 
pater drs. J.F. de Rooij S.C.J.
(administrator paroecialis) 
secretaris:
       postadres:
       e-mail:

 
Henry de Wolf 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
secretaris@heilighartkerk.nl
(privé) tel. 010 - 4 26 44 17
(privé) e-mail:
henry@de-wolf.nl
penningmeester:
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid
(gebouwen) 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid
Liesbeth Dingenouts
tel. 010 - 4 26 90 17
Pastoraatsgroep  
voorzitter:
Lidwien Meijer
tel. 010 - 4 26 60 32
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
Ted Konings
tel. 06 - 48 40 57 75

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail: redactie@heilighartkerk.nl 
redactieleden:


Henk de Heer,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                            e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug