Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK JULI/AUGUSTUS 2009     <=terug

parochiecontact De Gorzenklok
16 juli 2009, 21e jaargang nr.07

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK JULI/AUGUSTUS 2009

  1 - Omslag
  2 - Met Brandend Hart
  3 - Misintenties 2e helft juli en augustus
  4 - Boeken: lectuur op vakantie
  5 - MIVA: krachtige vrouwen in Afrika
  6 - Pastoraatsgroep: misintenties
  7 - Zonnebloem: activiteiten
  8 - Familieberichten: overlijden hr. Gunneweg, hr. Bosman
  9 - Van de redactie: uitbreiding redactie
10 - Spreuk van de maand
11 - Cluster Nieuwe Maas: beoogd moderator, 3e overleg stuurgroep
12 - H.Hartkerk forever! Speurtochten, gezinsviering, Vriendenstichting
13 - Agenda: 2e helft juli en augustus
14 - Vakantiewens
15 - Historie Gorzenkerk: foto kleimodel 1925
16 - Nieuws: muziekinstallatie, televisieopnames
17 - Bijzondere vieringen: St. Jorismis in luisterviering
18 - Door U voor U-1: Stadswandeling Schiedam: Aleida en Liduina
19 - Door U voor U-2: Boeddha en Franciscus
20 - Humor in de kerk
21 - Achterflap        Vakantie 2009
        
  
                  Onthaasten, bijtanken,
                       tot rust komen

Even afstand nemen van de beslommeringen van alle dag en meer tijd hebben voor elkaar, tijd ook om aan onze liefhebberijen toe te komen. Wensen we dat elkaar toe. Dat ieder op haar of zijn eigen manier de komende maanden gelegenheid krijgt om ontspanning te vinden. Dan kunnen we er in het komende werkjaar weer met nieuwe energie tegen aan. (zie blz.1)
Ontspannende leestips vindt u op blz.4


Voor de
inhoud, klik op: GORZENKLOK JULI/AUGUSTUS 2009


[naar boven]HEILIG HARTPAROCHIE SCHIEDAM
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
info@heilighartkerk.nl   
21385 t.n.v. R.K. Kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart te Schiedam
dienst: zondag 09.45 uur 
pastoraal werker:
spreekuur: 


Lidwien Meijer
volgens afspraak,
(tel. 010 - 4 26 60 32 op werkdagen
tussen 17.00 en 18.00 uur)

KERKBESTUUR
 
voorzitter:
 
pater drs. J.F. de Rooij S.C.J.
(administrator paroecialis) 
secretaris:
       postadres:
       e-mail:

 
Henry de Wolf 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
secretaris@heilighartkerk.nl
(privé) tel. 010 - 4 26 44 17
(privé) e-mail:
henry@de-wolf.nl
penningmeester:
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid
(gebouwen) 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid
Liesbeth Dingenouts
tel. 010 - 4 26 90 17
Pastoraatsgroep  
voorzitter:
Lidwien Meijer
tel. 010 - 4 26 60 32
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
Ted Konings
tel. 06 - 48 40 57 75

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail: redactie@heilighartkerk.nl 
redactieleden:


Liesbeth Dingenouts,
Henk de Heer,
Ted Konings,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                            e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug