Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK JULI/AUGUSTUS 2010     <=terug

parochiecontact De Gorzenklok
1 juli 2010, 22e jaargang nr.7

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK JULI/AUGUSTUS 2010

  1 - Omslag
  2 - Met Brandend Hart: door Charles Duynstee
  3 - Door U voor U (1): door Ted Konings: stuur een kaartje
  4 - Misintenties maand juli
  5 - Vormsel: door Isaure de Waard en Ton de Leede
  6 - H.Hartkerk for ever: vormsel, speurtochten, H.Hartfeest 
  7 - Spreuk van de maand
  8 - Oproep: vrijwilliger wijklunch
  9 - Vakantiewens medewerkers Gorzenklok
10 - Agenda: maand juli
11 - Agenda: maand augustus
12 - Misintenties maand augustus
13 - Bisdom: wapenschild mgr. Van Luyn
14 - Door U voor U (2): Liesbeth Dingenouts: Met Gidsen in Loon op Zand
15 - Vakantietijd: betaalbare vakanties
16 - De Wissel: Soepgroep
17 - Lezingen: Pater Miltenburg over missiewerk in Afrika
18 - Toeristische tips: passiespelen Tegelen
19 - Humor
20 - Achterflap        Vakantie 2010
         
      Op vakantie kunnen gaan
              is best een gunst,
          écht tot rust komen...
                een hele kunst!

                                  

Voor de inhoud, klik op:
GORZENKLOK JULI/AUGUSTUS 2010

[naar boven]HEILIG HARTPAROCHIE SCHIEDAM
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
info@heilighartkerk.nl   
21385 t.n.v. R.K. Kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart te Schiedam
dienst: zondag 09.45 uur 
pastoraal werker:
spreekuur: 


Lidwien Meijer
volgens afspraak,
(tel. 010 - 4 26 60 32 op werkdagen
tussen 17.00 en 18.00 uur)
 pastor:  Coert Biesjot, pr.

KERKBESTUUR
 
voorzitter:
 
Charles Duynstee, pr.
(pastoor) 
secretaris:
       postadres:
       e-mail:

 
Henry de Wolf 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
secretaris@heilighartkerk.nl
(privé) tel. 010 - 4 26 44 17
(privé) e-mail:
henry@de-wolf.nl
penningmeester:
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid
(gebouwen) 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid
Liesbeth Dingenouts
tel. 010 - 4 26 90 17
Pastoraatsgroep  
voorzitter:
Lidwien Meijer
tel. 010 - 4 26 60 32
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
Ted Konings
tel. 06 - 48 40 57 75

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail: redactie@heilighartkerk.nl 
redactieleden:


Liesbeth Dingenouts,
Henk de Heer,
Ted Konings,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                            e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug