Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK JANUARI 2011     <=terug

parochiecontact De Gorzenklok
1 januari 2011, 23e jaargang nr.1

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK JANUARI 2011

  1 - Omslag
  2 - Met Brandend Hart: door Coert Biesjot
  3 - Kerstwens: medewerkers Gorzenklok
  4 - Misintenties 24 december 2010 t/m januari 2011 
  5 - Kerkbalans 2011
  6 - Oproep: historische gegevens Bernardusschool
  7 - Vormsel: vormelingen 2011
  8 - Spreuk van de maand
  9 - Nieuws: oude en nieuwe gebedsruimtes, verlichting, gerestaureerde stal, gerepareerde schakelkast, Taizé
10 - Gezond in Zuid: boekje, film vrijdag 21 januari
11 - Gorzenkerk: Liduina glas-in-loodramen (deel 2)
12 - Agenda: 24 december 2010 t/m januari 2011
13 - In gesprek met ... : Margo Heinsbroek
14 - Door U voor U: cursus muziekgeschiedenis
15 - Cluster Nieuwe Maas: nieuwsbrief 5 over pastorale zorg
16 - Kennismaken: Maria da Fonseca Rodrigues da Costa
17 - Advertentie: Weihnachtsoratorium 1, 2 en 3 op 22 december in Liduinabasiliek
18 - Adventsactie: steun aan projecten van medegelovigen in derde wereld.
19 - Familieberichten: overlijden mevr. Wilhelmina Maria Voorend - Van Ooijen
20 - Advertentie: vieringen Kerstavond, eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag
21 - Humor in de kerk
22 - Achterflap  

"Maria bracht haar zoon ter wereld,
haar eerstgeborene, wikkelde Hem in doeken
en legde Hem neer in een kribbe,
omdat er voor hen geen plaats was in de herberg."
(Lucas 2,7)

                                  

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK JANUARI 2011

[naar boven]HEILIG HARTPAROCHIE SCHIEDAM
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
info@heilighartkerk.nl   
21385 t.n.v. R.K. Kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart te Schiedam
dienst:

zondag       09.30 uur (vanaf januari 2011)
woensdag  09.30 uur (vanaf januari 2011)
pastoraal werker:
spreekuur: 


Lidwien Meijer
volgens afspraak,
(tel. 010 - 4 26 60 32 op werkdagen
tussen 17.00 en 18.00 uur)
 pastor: Coert Biesjot, pr.

KERKBESTUUR
 
voorzitter:
 
Charles Duynstee, pr.
(pastoor) 
secretaris:
       postadres:
       e-mail:

 
Henry de Wolf 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
secretaris@heilighartkerk.nl
(privé) tel. 010 - 4 26 44 17
(privé) e-mail:
henry@de-wolf.nl
penningmeester:
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid
(gebouwen) 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid
Liesbeth Dingenouts
tel. 010 - 4 26 90 17
Pastoraatsgroep  
voorzitter:
Lidwien Meijer
tel. 010 - 4 26 60 32
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
Ted Konings
tel. 06 - 48 40 57 75

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail: redactie@heilighartkerk.nl 
redactieleden:


Liesbeth Dingenouts,
Henk de Heer,
Ted Konings,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                            e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug