Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK FEBRUARI 2011     <=terug

parochiecontact De Gorzenklok
1 februari 2011, 23e jaargang nr.2

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK FEBRUARI 2011

  1 - Omslag
  2 - Met Brandend Hart: door Kees Koeleman
  3 - Misintenties februari 2011
  4 - Gorzenkerk: Liduina glas-in-loodramen (deel 3): Liduinaliederen
  5 - Kennismaken: stagiair Jeffrey Blokzijl
  6 - Uitnodiging: Feestelijke inzegening Liduinaramen op 13 februari 2011, 15.00 uur
  7 - Agenda: februari 2011
  8 - Begroting 2011 en resultaat 2009
  9 - Cluster Nieuwe Maas: nieuwe naam voor nieuwe parochie
10 - Aktie kerkbalans 2011: een kerk is van blijvende waarde
11 - Bisdom: Paus aanvaardt ontslag bisschop Van Luyn
12 - H.Hartkerk forever!: vieringen, maatschappelijke stage, cursussen kunstgeschiedenis en muziek, wijklunch
13 - Wereld Lepra Dag: 30 januari 2011
14 - Door U voor U: voorzieningen in de Gorzen, hard nodig!
15 - Terugblik: Kerstlichtjestocht 19 december
16 - Bedevaart: Banneux
17 - Taizé: aan de Maas
18 - Spreuk van de Maand
19 - Communiefeest: Eerste Communieproject 2011
20 - Humor in de kerk
21 - Achterflap  
         Zondag 13 februari
      Feestelijke Inzegening
           Liduinapanelen

     om 15.00 uur in de kerk
                  (zie blz.7)

                                  

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK FEBRUARI 2011

[naar boven]HEILIG HARTPAROCHIE SCHIEDAM
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
info@heilighartkerk.nl   
21385 t.n.v. R.K. Kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart te Schiedam
diensten:

zondag       09.30 uur
woensdag  09.30 uur
pastoraal team:


Charles Duynstee, Coert Biesjot, Lidwien Meijer, Kees Koeleman,
bereikbaar via de pastoraatsgroep

KERKBESTUUR
 
voorzitter:
 
Charles Duynstee, pr.
(pastoor) 
secretaris:
       postadres:
       e-mail:

 
Henry de Wolf 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
secretaris@heilighartkerk.nl
(privé) tel. 010 - 4 26 44 17
(privé) e-mail:
henry@de-wolf.nl
penningmeester:
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid
(gebouwen) 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid
Liesbeth Dingenouts
tel. 010 - 4 26 90 17
Pastoraatsgroep  
voorzitter: Coert Biesjot
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
Ted Konings
tel. 06 - 48 40 57 75

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail: redactie@heilighartkerk.nl 
redactieleden:


Liesbeth Dingenouts,
Henk de Heer,
Ted Konings,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                            e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug