Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK MAART 2011     <=terug

parochiecontact De Gorzenklok
1 maart 2011, 23e jaargang nr.3

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK MAART 2011

  1 - Omslag
  2 - Met Brandend Hart: Charles Duynstee
  3 - Spreuk van de maand
  4 - Misintenties: maand maart
  5 - H.Hartkerk forever: Liduina, stagiairs, muziekgeschiedenis, wijkmaaltijd
  6 - Bij de buren: Matthäus Passion Grote Kerk Schiedam 6 april, Berry Lussenburg in Vlaardingen 17 maart
  7 - Gezond in Zuid: lezing vrouwelijke gezicht van God (Maria) 4 maart, verzamelaarsbeurs 20 maart
  8 - Boeken: Willem Wilmink
  9 - Wereldjongerendagen: 6 maart informatiebijeenkomst
10 - Vastenaktie: Ik zie je
11 - Oproepen: wol gevraagd, fototoestel verdwenen
12 - Agenda: maand maart
13 - Cluster Nieuwe Maas: nieuwe naam, nieuw parochiebestuur, pastoraal beleidsplan
14 - Bedevaart: Stille omgang Amsterdam 19 maart
15 - Lezingen: de monnik in ons 10 maart St.Jan/Visitatie
16 - Matthäus Passion in Vlaardingen 2 april
17 - Terugblik: deken Chris Bergs over inzegening Liduinaramen
18 - Boekje over Gorzenkerk en ... Liduina
19 - Actie Kerkbalans
20 - Nieuws: rommelmarkt 9 april, naam parochie, aanbidding/uitstelling, pastoor Kuypers
21 - Door U voor U: nieuwe serie kunstgeschiedenis 
22 - Humor in de kerk
23 - Achterflap  
         Evangelie zondag 27 maart 2011
                
 Aandacht voor de Vastenactie met het thema
                           "IK ZIE JE"
      "Zo ziet Jezus de Samaritaanse vrouw
         bij de put echt staan!"   (Zie blz.8)

                                  

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK MAART 2011

[naar boven]HEILIG HARTPAROCHIE SCHIEDAM
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
info@heilighartkerk.nl   
21385 t.n.v. R.K. Kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart te Schiedam
diensten:

zondag       09.30 uur
woensdag  09.30 uur
pastoraal team:


Charles Duynstee, Coert Biesjot, Lidwien Meijer, Kees Koeleman,
bereikbaar via de pastoraatsgroep

KERKBESTUUR
 
voorzitter:
 
Charles Duynstee, pr.
(pastoor) 
secretaris:
       postadres:
       e-mail:

 
Henry de Wolf 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
secretaris@heilighartkerk.nl
(privé) tel. 010 - 4 26 44 17
(privé) e-mail:
henry@de-wolf.nl
penningmeester:
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid
(gebouwen) 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid
Liesbeth Dingenouts
tel. 010 - 4 26 90 17
Pastoraatsgroep  
voorzitter: Coert Biesjot
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
Ted Konings
tel. 06 - 48 40 57 75

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail: redactie@heilighartkerk.nl 
redactieleden:


Liesbeth Dingenouts,
Henk de Heer,
Ted Konings,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                            e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug