Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK APRIL 2011     <=terug

parochiecontact De Gorzenklok
1 april 2011, 23e jaargang nr.4

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK APRIL 2011

  1 - Omslag
  2 - Met Brandend Hart: Lidwien Meijer
  3 - Wereldjongerendagen: bijeenkomst 17 april in Delft
  4 - Dankwoord: kerstbomen via het wijkoverleg
  5 - Misintenties: maand april
  6 - Veertigdagentijd: Vastenaktie en vastenestafette bisdom Rotterdam
  7 - Advertentie: The Passion
  8 - Oproep (1): Priesters en diakens gevraagd: 9 april in Vronesteyn
  9 - Communiefeest:voorbereiding is begonnen
10 - Vastenaktie 2011
11 - Zonnebloem: Lentemiddag 26 april
12 - Agenda: maand april
13 - Oproep (2): Behangers gevraagd voor hal pastorie
14 - advertentie: voorjaarsrommelmarkt 9 april
15 - H.Hartkerk forever: knutselen tijdens kindernevendienst, Palmpaasstokken, repetities Kinderkoor en Gelegenheidskoor
16 - Door U voor U: Boekje open over behoud en veranderingen
17 - Familieberichten: doop Ruben Verwijk, overlijden Jacobus de Booij, Hendrika van der Steen
18 - Gezond in Zuid: filmavond 29 april, boekje GiZ, lezing pater Leo de Jong
19 - Nieuws: ziekteverlof Kees Koeleman, tinnen kan kerkmeesters, kledingactie, pastores Kuypers, Joost de Lange, Vismans
20 - Spreuk van de maand
21 - Vormsel: drie vormelingen voor H.Vormsel op 5 juni
22 - Humor
23 - Achterflap  

           PASEN 2011
                 
 
                                 

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK APRIL 2011

[naar boven]HEILIG HARTPAROCHIE SCHIEDAM
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
info@heilighartkerk.nl   
21385 t.n.v. R.K. Kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart te Schiedam
diensten:

zondag       09.30 uur
woensdag  09.30 uur
pastoraal team:


Charles Duynstee, Coert Biesjot, Lidwien Meijer, Kees Koeleman,
bereikbaar via de pastoraatsgroep

KERKBESTUUR
 
voorzitter:
 
Charles Duynstee, pr.
(pastoor) 
secretaris:
       postadres:
       e-mail:

 
Henry de Wolf 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
secretaris@heilighartkerk.nl
(privé) tel. 010 - 4 26 44 17
(privé) e-mail:
henry@de-wolf.nl
penningmeester:
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid
(gebouwen) 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid
Liesbeth Dingenouts
tel. 010 - 4 26 90 17
Pastoraatsgroep  
voorzitter: Coert Biesjot
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
Ted Konings
tel. 06 - 48 40 57 75

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail: redactie@heilighartkerk.nl 
redactieleden:


Liesbeth Dingenouts,
Henk de Heer,
Ted Konings,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                            e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug