Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK MEI 2011     <=terug

parochiecontact De Gorzenklok
1 mei 2011, 23e jaargang nr.5

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK MEI 2011

  1 - Omslag
  2 - Met Brandend Hart: Coert Biesjot
  3 - Misintenties: maand mei
  4 - In memoriam. pastoor Kuypers
  5 - Door U voor U: oorlogsherinneringen
  6 - Familieberichten: Jos Bakkers gedoopt, pastoor Kuypers en Riet Mulder overleden
  7 - Spreuk van dee maand
  8 - H.Hartkerk forever! knutselen kinderwoorddienst, vastenmaaltijd, palmpasen, rommelmarkt
  9 - Agenda: maand mei
10 - Cluster Nieuwe Maas (1): naam nieuwe parochie
11 - Communiefeest: verslag voorbereiding
12 - Gezond in Zuid: activiteiten in mei, programmagidsje
13 - Nieuws: blikseminslag op Goede Vrijdag
14 - Cluster Nieuwe Maas (2): fusie, overeenstemming tussen parochies, pastorale activiteiten
15 - Humor in de kerk
16 - Achterflap  
MEIMAAND

MARIAMAAND
         
                 
                        
Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK MEI 2011

[naar boven]HEILIG HARTPAROCHIE SCHIEDAM
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
info@heilighartkerk.nl   
21385 t.n.v. R.K. Kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart te Schiedam
diensten:

zondag       09.30 uur
woensdag  09.30 uur
pastoraal team:


Charles Duynstee, Coert Biesjot, Lidwien Meijer, Kees Koeleman,
bereikbaar via de pastoraatsgroep

KERKBESTUUR
 
voorzitter:
 
Charles Duynstee, pr.
(pastoor) 
secretaris:
       postadres:
       e-mail:

 
Henry de Wolf 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
secretaris@heilighartkerk.nl
(privé) tel. 010 - 4 26 44 17
(privé) e-mail:
henry@de-wolf.nl
penningmeester:
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid
(gebouwen) 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid
Liesbeth Dingenouts
tel. 010 - 4 26 90 17
Pastoraatsgroep  
voorzitter: Coert Biesjot
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
Ted Konings
tel. 06 - 48 40 57 75

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail: redactie@heilighartkerk.nl 
redactieleden:


Liesbeth Dingenouts,
Henk de Heer,
Ted Konings,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                            e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug