Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK JUNI 2011     <=terug

parochiecontact De Gorzenklok
1 juni 2011, 23e jaargang nr.6

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK JUNI 2011

  1 - Omslag
  2 - Met Brandend Hart: Kees Koeleman
  3 - Vormsel: op 5 juni
  4 - Misintenties: maand juni
  5 - Cluster Nieuwe Maas: naam fusieparochie is De Goede Herder
  6 - Even voorstellen (1): Stagiair Emily Baartmans
  7 - Boeken: Het wonderbaarlijke voorval van de hond in de nacht
  8 - Terugblik: Passie / The Passion
  9 - Communiefeest (1): verslag voorbereiding
10 - Agenda: maand juni
11 - Gezond in Zuid: activiteitenboekje is uit
12 - Advertentie: Liduinalezing 14 juni
13 - Pastoraatsgroependag
14 - Even voorstellen (2): stagiair Pam van Nieuwenhuize
15 - Zangkoor: zingen in projectkoor
16 - Spreuk van de maand
17 - H. Liduina: paasviering Jozefschool, eucharistieviering en lezing op 14 juni
18 - Communiefeest (2): verslag communiefeest
19 - Bisdom: benoeming mgr. van den Hende
20 - Heilig Hartfeest: op 17 juni met wijnproeverij
21 - Historie Gorzenkerk: De Goede Herder als beeld aan de voorgevel
22 - Nieuws: schoolspullen voor India, wijklunch weer in september
23 - Humor in de kerk
24 - Achterflap  
    De Goede Herder
       
        Nieuwe naam fusieparochie
                (zie op blz.4 en 18)
         
                 
                        
Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK JUNI 2011

[naar boven]HEILIG HARTPAROCHIE SCHIEDAM
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
info@heilighartkerk.nl   
21385 t.n.v. R.K. Kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart te Schiedam
diensten:

zondag       09.30 uur
woensdag  09.30 uur
pastoraal team:


Charles Duynstee, Coert Biesjot, Lidwien Meijer, Kees Koeleman,
bereikbaar via de pastoraatsgroep

KERKBESTUUR
 
voorzitter:
 
Charles Duynstee, pr.
(pastoor) 
secretaris:
       postadres:
       e-mail:

 
Henry de Wolf 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
secretaris@heilighartkerk.nl
(privé) tel. 010 - 4 26 44 17
(privé) e-mail:
henry@de-wolf.nl
penningmeester:
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid
(gebouwen) 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid
Liesbeth Dingenouts
tel. 010 - 4 26 90 17
Pastoraatsgroep  
voorzitter: Coert Biesjot
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
Ted Konings
tel. 06 - 48 40 57 75

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail: redactie@heilighartkerk.nl 
redactieleden:


Liesbeth Dingenouts,
Henk de Heer,
Ted Konings,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                            e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug