Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK SEPTEMBER 2011     <=terug

contact H.Hartgemeenschap De Gorzenklok
1 september 2011, 23e jaargang nr.8

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK SEPTEMBER 2011

  1 - Omslag
  2 - Met Brandend Hart: Lidwien Meijer
  3 - Communiefeest: vervolg catechese op dinsdagmiddag
  4 - Misintenties: maand september
  5 - Vredesweek 2011: themaweek in Vlaardingen
  6 - Gezond in Zuid: cursus Op weg naar Bach
  7 - Door U voor U (1): Charles Duynstee met jongeren op fiets naar Madrid
  8 - Familieberichten: overleden Stefan de Koster, doop: Nathan, Tayrisa, Johainy, Miglenshela, Jhureny
  9 - Spreuk van de maand
10 - Agenda: maand september
11 - H.Hartkerk forever!: schoolvieringen, Open Monumentendag, Wijklunch, ruilbeurs, Zonnebloem, Muziekcursus
12 - Jubileum: pater De Rooij 50 jarig professiefeest
13 - Nieuws: startviering parochie De Goede Herder, dialoogweek, dierenzegening, Kozakkenkoor
14 - Afscheid nemen: in de Goede Herder-parochie
15 - Open Monumentendag: zaterdag 10 september 2011
16 - Door U voor U (2): Seniorvakantie in hoogseizoen
17 - Humor
18 - Achterflap        

                                   Drie steden,
                zes gemeenschappen,
                       zeven kerken,
                       vier pastores,
            één parochie.
                 

                     De startviering van parochie De Goede Herder
                    is op zaterdag 17 september om 18.00 uur in de
                        Heilig Hartkerk, Schiedam-Zuid.
   (zie blz.11)Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK SEPTEMBER 2011

[naar boven]
HEILIG HARTGEMEENSCHAP SCHIEDAM
(behorend tot parochie De Goede Herder)
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
info@heilighartkerk.nl   
21385 t.n.v. R.K. deelgemeenschap van het Heilig Hart te Schiedam
diensten: zondag       09.30 uur
voorzitter parochiebestuur  pastoor Charles Duynstee
secretaris parochiebestuur  Wim van der Steen (010-4734093)
pastoraal team:


Charles Duynstee, Coert Biesjot, Lidwien Meijer, Kees Koeleman,
bereikbaar via de pastoraatsgroep

BEHEERCOMMISSIE
 
lid (coördinatie):
       postadres:
       e-mail:

 
Henry de Wolf 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
info@heilighartkerk.nl
(privé) tel. 010 - 4 26 44 17
(privé) e-mail:
henry@de-wolf.nl
lid (financiën):
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid (gebouwen):
 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid (vrijwilligers):
Liesbeth Dingenouts
tel. 010 - 4 26 90 17
Pastoraatsgroep  
voorzitter: Coert Biesjot
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
vacant

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail: redactie@heilighartkerk.nl 
redactieleden:


Liesbeth Dingenouts,
Henk de Heer,
Ted Konings,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                            e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug