Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK APRIL 2012     <=terug

contact H.Hartgemeenschap De Gorzenklok
1 april 2012, 24e jaargang nr.4

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK APRIL 2012

  1 - Omslag
  2 - Met brandend Hart: Pasen 2012: Kees Koeleman
  3 - Misintenties: april 2012
  4 - Bisdom: 26 april lezing in Den Haag over 50 jaar Vaticanum II
  5 - In Memoriam: pastoor Pieter van Tilburg
  6 - Advertentie: Lucaspassie op Goede Vrijdag 6 april in H.Hartkerk
  7 - Amnesty International
  8 - Bij de buren: "As I left my father's house" op 20 april in St.Jan
  9 - Muziekcursus: op woensdagmiddagen in de pastorie: eind april en mei
10 - Spreuk van de maand
11 - Kerkbalans: achtergronden en oproep
12 - Advertentie: palmpaasviering op 1 april
13 - Parochiefeest in de Lucaskerk te Vlaardingen, op 28 april
14 - Paaswens door medewerkers Gorzenklok
15 - Agenda: maand april
16 - Beheercommissie H.Hart: ontvangen Gorzenklok
17 - Boeken: Het geheim
18 - H.Hartkerk forever: op 3 juni communiefeest, opbrengst vastenacties, recept Ethiopische soep
19 - De Wissel: vrijwilligers gezocht
20 - Nieuws: rommelmarkt op 14 april
21 - Oproep: medewerkers gezocht voor nieuwe parochieblad: minstens 4x per jaar
22 - Catechese: terugblik (voorlopig) laatste bijeenkomst communicantjes 2011
23 - Familieberichten: Sue-Dellys Scharbaai op 31-3-2012 gedoopt
24 - Zonnebloem: lentemiddag op 4 april in de pastorie
25 - Humor
26 - Achterflap        
8 april 2012

Pasen
      Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK APRIL 2012

[naar boven]
Parochie De Goede Herder
DEELGEMEENSCHAP HEILIG HART
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
info@heilighartkerk.nl   
21385 t.n.v. R.K. deelgemeenschap van het Heilig Hart te Schiedam
diensten: zondag en woensdag 09.30 uur 
pastoraal team:


Charles Duynstee, Coert Biesjot, Lidwien Meijer, Kees Koeleman,
bereikbaar via de pastoraatsgroep
  Parochie De Goede Herder:
Singel 104, 3112 GS  Schiedam
e-mail: secretaris@goedeherderparochie.nl

BEHEERCOMMISSIE
 
lid (coördinatie):
       postadres:
       e-mail:

 
Henry de Wolf 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
info@heilighartkerk.nl
(privé) tel. 010 - 4 26 44 17
(privé) e-mail:
henry@de-wolf.nl
lid (financiën):
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid (gebouwen):
 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid (vrijwilligers):
Liesbeth Dingenouts
tel. 010 - 4 26 90 17
Pastoraatsgroep  
voorzitter: Coert Biesjot
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
vacant

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail: redactie@heilighartkerk.nl 
redactieleden:


Liesbeth Dingenouts,
Henk de Heer,
Ted Konings,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                            e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug