Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK SEPTEMBER 2012     <=terug

contact H.Hartgemeenschap De Gorzenklok
1 september 2012, 24e jaargang nr.8

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK SEPTEMBER 2012


  1 - Omslag
  2 - Met brandend Hart
       Een levend gebed: Charles Duynstee
  3 - Advertentie: Oostercantorij
  4 - Spreuk van de maand

  5 - Misintenties: september 2012

  6 - Advertentie: Dierenzegening
  7 - Misintenties in onze kerk
  8 - Kunstgeschiedenis
      
Nieuwe cursus door Lilian Boes
  9 - Kruisverheffing
10 - Door u voor U-1
       Vakantie en kerken: Henry de Wolf
11 - Amnesty International
12 - Agenda: maand september
13 - Door U voor u-2
        Gespreksgroep Doornse catechismus
14 - H.Hartkerk forever
       Schoolviering, kunstgeschiedenis, wijklunch,
       ziekenzalving, Oostercantorij
15 - Bij de buren: zingdag
        o.l.v. Jongerius op 6 okt. in St.Jan/Visitatie
16 - De Goede Herder
       Jaar van het Geloof: 11 oktober in basiliek
17 - Sacrament derde levensfase
       Op zondag 9 september in H.Hartkerk
18 - Door U voor U-3
       Gemengd koor Gorsche: Henry de Wolf
19 - Familieberichten: gedoopt
        Amaia Moore en Gisele Borgia op 5 augustus
20 - Humor
21 - Advertenties
22 - Achterflap: contactgegevens

         
    14 september 2012

     

Kruisverheffing
      Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK SEPTEMBER 2012

[naar boven]
Parochie De Goede Herder
DEELGEMEENSCHAP HEILIG HART
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
info@heilighartkerk.nl   
21385 t.n.v. R.K. deelgemeenschap van het Heilig Hart te Schiedam
diensten: zondag en woensdag 09.30 uur 
pastoraal team:


Charles Duynstee, Coert Biesjot, Lidwien Meijer, Kees Koeleman,
bereikbaar via de pastoraatsgroep
  Parochie De Goede Herder:
Singel 104, 3112 GS  Schiedam
e-mail: secretaris@goedeherderparochie.nl

BEHEERCOMMISSIE
 
lid (coördinatie):
       postadres:
       e-mail:

 
Henry de Wolf 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
info@heilighartkerk.nl
(privé) tel. 010 - 4 26 44 17
(privé) e-mail:
henry@de-wolf.nl
lid (financiën):
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid (gebouwen):
 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid (vrijwilligers):
Liesbeth Dingenouts
tel. 010 - 4 26 90 17
Pastoraatsgroep  
voorzitter: Coert Biesjot
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
vacant

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail: redactie@heilighartkerk.nl 
redactieleden:


Liesbeth Dingenouts,
Henk de Heer,
Ted Konings,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                            e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  vrienden@heilighartkerk.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug