Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK FEBRUARI 2013     <=terug

contact H.Hartgemeenschap De Gorzenklok
1 februari 2013, 25e jaargang nr.2

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK FEBRUARI 2013


  1 - Omslag
  2 - Van de redactie                           (blz.1)
         Verschijningsfrequentie Gorzenklok
  3 - De Wissel                                      (blz.2)
        Expositie Cor Post
  4 - Misintenties: feb. 2012               (blz.3)
  5 - Dankwoord                                   (blz.3)
        Elektrische installatie in souterrain
  6 - H.Hartkerk forever!                      (blz.4)
        Terugblik op advent en kersttijd, 
        vooruitblik op Vastenaktie
  7 - Vriendenstichting                       (blz.5)
        Afscheid penningmeester Jack de Rond
  8 - Agenda: maand februari           (blz.6)
  9 - Spreuk van de maand               (blz.7)
10 - Begroting boekjaar 2013          (blz.8)
11 - Financiën                                     (blz.10)
        Begroting 2013 en R&V 2011/2012
12 - Door U voor U                             (blz.11)
        Dag van het Jodendom
13 - Boeken                                         (blz.12)
        Voetstapjes in de sneeuw:
        Liesbeth Dingenouts
14 - Kerkbalans                                  (blz.13)
        Wat is de kerk u waard?
15 - Filmavond                                    (blz.14)
        8 februari: Boy in the striped pyjamas
16 - Communiefeest                          (blz.14)
        Ouderavond verplaatst naar 5 februari
17 - Vastenaktie                                  (blz.15)
        Vastenmaaltijd op 6 maart
18 - Beheercommissie H.Hart          (blz.15)
        Vacature financieel lid
19 - Humor in de kerk                        (blz.16)
20 - Advertenties                                (blz.17)
21 - Achterflap: contactgegevens
 

                 Zie bladzijde 13
Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK FEBRUARI 2013

[naar boven]
Parochie De Goede Herder
DEELGEMEENSCHAP HEILIG HART
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
info@heilighartkerk.nl   
21385 t.n.v. R.K. deelgemeenschap van het Heilig Hart te Schiedam
diensten: zondag en woensdag 09.30 uur 
pastoraal team:


Charles Duynstee, Coert Biesjot, Lidwien Meijer, Kees Koeleman,
bereikbaar via de pastoraatsgroep
  Parochie De Goede Herder:
Singel 104, 3112 GS  Schiedam
e-mail: secretaris@goedeherderparochie.nl

BEHEERCOMMISSIE
 
lid (coördinatie):
       postadres:
       e-mail:

 
Henry de Wolf 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
info@heilighartkerk.nl
(privé) tel. 010 - 4 26 44 17
(privé) e-mail:
henry@de-wolf.nl
lid (financiën):
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid (gebouwen):
 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid (vrijwilligers):
Liesbeth Dingenouts
tel. 010 - 4 26 90 17
Pastoraatsgroep  
voorzitter: Coert Biesjot
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
vacant

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail: redactie@heilighartkerk.nl 
redactieleden:


Liesbeth Dingenouts,
Henk de Heer,
Ted Konings,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                            e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  vrienden@heilighartkerk.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug