Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK NOV.-HALF DEC. 2013     <=terug

contact H.Hartgemeenschap De Gorzenklok
1 november 2013, 25e jaargang nr.8

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK NOV. - HALF DEC. 2013


  1 - Omslag
  2 - Misintenties (blz.1)
        November—half december
  3 - Nieuws (blz.2
        Rommelmarkt
  4 - Communiefeest: 25 mei 2014 (blz.3)
  5 - Afscheid Lidwien Meijer (blz.3)
  6 - Taizé (blz.4)
        Maandelijks in Oud Katholieke kerk
  7 - H.Hartkerk forever (blz.4)
        Terugblikken (o.m. concert Govaart
        en opening Kunstscherm),
        en vooruitblikken (o.m. kinder-neven-
        Diensten in Advent, Voedselbank)
  8 - Even voostellen (blz.5)
        Stagiairs: Bob de Leede
  9 - Christus Koning (blz.6)
10 - Met brandend Hart (blz.7)
        Mirjam Heikens
11 - Agenda november (blz.8)
       t/m half december
12 - Advertentie: kerstvieringen (blz.11)
13 - Spreuk van de maand (blz.11)
14 - Filmavond op 22 november (blz.12)
        Japanse film: Okuribito (Vertrekken)
15 - Zonnebloem (blz.12)
        Kerstviering op 17 december
16 - Door U voor U (blz.13)
        Kunstgrepen: Liesbeth Dingenouts
17 - Allerzielen (blz.14)
        Op zaterdag 2 november, 19.00 uur
18 - Kunstscherm (blz.15)
        Verslag van de opening op 27 oktober
19 - Cursus spiritualiteit (blz.16)
        Op 6, 13 en 20 nov. in de St.Jan-Vis.
20 - Humor (blz.16)
21 - Advertenties    (blz.17)
22 -
Achterflap: contactgegevens

 
         Zondag 24 november
    
             Christus Koning
              van het heelal

                                         (Zie blz. 6)

Hij ruilde zijn Koningskroon om voor een doornenkroon.
Weet u wat daaraan het mooiste is?
Jezus deed dat voor u. Helemaal voor u.
(Max Lucado)
 

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK NOV. - HALF DEC. 2013[naar boven]
Parochie De Goede Herder
DEELGEMEENSCHAP HEILIG HART
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
info@heilighartkerk.nl   
21385 t.n.v. R.K. deelgemeenschap van het Heilig Hart te Schiedam
diensten: zondag en woensdag 09.30 uur 
pastoraal team:


Charles Duynstee, Coert Biesjot, Lidwien Meijer, Kees Koeleman,
bereikbaar via de pastoraatsgroep
  Parochie De Goede Herder:
Singel 104, 3112 GS  Schiedam
e-mail: secretaris@goedeherderparochie.nl

BEHEERCOMMISSIE
 
lid (coördinatie):
       postadres:
       e-mail:

 
Henry de Wolf 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
info@heilighartkerk.nl
(privé) tel. 010 - 4 26 44 17
(privé) e-mail:
henry@de-wolf.nl
lid (financiën):
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid (gebouwen):
 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid (vrijwilligers):
Liesbeth Dingenouts
tel. 010 - 4 26 90 17
Pastoraatsgroep  
voorzitter: Coert Biesjot
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
Silvio Jonge
tel. 06 - 5121 8288

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail: redactie@heilighartkerk.nl 
redactieleden:


Liesbeth Dingenouts,
Henk de Heer,
Ted Konings (06-48405775),
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                            e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Louis van Poppel (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Jan Franken (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  vrienden@heilighartkerk.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon: Aurora 
e-mail:  info@catholicchurch.nl
website:  www,catholicchurch.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug